Maak vastgoed toekomstbestendig met CRREM-module in de Green Buildings Tool

In de aanloop naar 2050 staan vastgoedeigenaren, investeerders, beheerders en hun banken steeds meer onder druk vanwege het Klimaatakkoord van Parijs en de toenemende regelgeving. Tegelijkertijd lopen ze het risico dat ze met ‘stranded assets’ te maken krijgen.* Om dit beter in beeld te krijgen is in 2018 de Carbon Risk Real Estate Monitor (CRREM) geïntroduceerd. Ondanks de betrokkenheid van veel onderzoeksinstellingen en organisaties is het namelijk nog niet zo eenvoudig om aan de juiste gegevens te komen en de juiste aanpak in kaart te brengen. In dit artikel wordt uitgelegd wat CRREM is en welke gegevens nodig zijn om vastgoed toekomstbestendig te maken.

CRREM

CRREM is een initiatief dat zich richt op forse energiebesparingen in gebouwen om binnen de klimaatdoelstellingen van het Klimaatakkoord van Parijs te blijven. CRREM bekijkt het energieverbruik en de CO2-uitstoot van gebouwen en portfolio’s. Voor de commerciële sectoren zijn er trajecten (‘pathways’) opgesteld om per land binnen het CO2-budget van 1,5 tot 2 graden te blijven. Om niet als ‘stranded assets’ te worden bestempeld, moeten de CO2-uitstoot en het verbruik onder de lijn van het decarbonisatietraject blijven.

Het belangrijkste doel van CRREM is om te zorgen voor meer energiebesparende investeringen in de vastgoedsector, namelijk door beter inzicht te geven in het neerwaartse risico dat de klimaatverandering oplevert voor vastgoed.

CRREM-module in de Green Buildings Tool

Eerder schreven wij al over de invloed van duurzame ontwikkelingen op de vastgoedsector. De continue aanscherping van de regelgevingskaders voor ESG zorgt niet alleen voor onduidelijkheid maar vereist ook een forse tijdsinvestering. Nu duurzaamheidsrapportages steeds meer door banken worden omarmd en in het jaarverslag worden opgenomen, groeit de behoefte aan geautomatiseerde rapportages voor hele portfolio’s. Daarom hebben we een CRREM-module toegevoegd aan onze Green Buildings Tool. Deze module kan ‘stranded assets’ signaleren op het niveau van afzonderlijke gebouwen, of kan de verdeling van CRREM-waarden over een portfolio aangeven.

Inzicht in huidige waarden en verbetering

Met onze CRREM-module kunnen investeerders hun vastgoedportfolio’s afstemmen op ‘Parijs-conforme’ decarbonisatietrajecten. Ook kunnen ze zien welke activa of portfolio’s momenteel niet aan deze trajecten en de netto-nuldoelstellingen voor 2050 voldoen. De module kan niet alleen de huidige CRREM-waarden berekenen, maar geeft ook inzicht in de potentiële status van activa, uitgaande van een selectie van reeds geplande verduurzamingsmaatregelen.

Met behulp van de tijdlijnfunctie van de Green Buildings Tool kunnen gebruikers bijhouden in hoeverre broeikasgasemissies gaandeweg afnemen en in hoeverre de CO2-prestaties van investeerders verbeteren. Dit zal bijdragen tot meer transparantie en betere communicatie over de ESG-verplichtingen.

Meetsysteem voor CO2-intensiteit

Het uiteindelijke doel van verduurzaming van het gebouwenbestand is om de CO2-uitstoot te verminderen. Omdat de emissies sterk afhankelijk zijn van het soort brandstof dat wordt gebruikt, worden in dit meetsysteem voor CO2-intensiteit de emissies van het energieverbruik van een gebouw gekwantificeerd op basis van de CRREM-decarbonisatietrajecten. Deze worden uitgedrukt in CO2e/m2/jaar. Dit is een eenvoudige, effectieve manier om de vooruitgang op het gebied van energiebesparing te meten en mogelijke verbeteringen vast te stellen.

De CO2-intensiteitsfunctie geeft zowel de huidige als de verbeterde CO2-intensiteit weer, uitgaande van de energiereductie dankzij bepaalde maatregelen. Om deze scores te berekenen heeft de tool het energieverbruik van het gebouw nodig, dat de gebruiker kan opgeven. Als deze informatie echter niet beschikbaar is, gebruikt de tool benchmarkwaarden van de ruim 300 gebouwpersona’s, uitgaande van het type onroerend goed, het bouwjaar en de grootte van het gebouw.

Elk land heeft zijn eigen manier om de CO2-uitstoot te verminderen, afhankelijk van zijn energiebronnen. Daarom zullen gebouwen met vergelijkbare kenmerken in verschillende landen ook verschillende emissiedoelstellingen en CO2-intensiteiten hebben. Frankrijk gebruikt bijvoorbeeld flink wat kernenergie, die een lage CO2-voetafdruk heeft. Daarom heeft Frankrijk veel lagere emissiedoelstellingen dan Duitsland, waar een groot deel van de energie afkomstig is van brandstoffen met een hoge CO2-intensiteit, zoals steenkool.

Om vergelijkingen tussen de prestaties van gebouwen makkelijker te maken, wordt gewerkt met de volgende schaal die is afgestemd op de verschillende verplichtingen van de landen en soorten vastgoed op basis van CRREM:

NB: Het CO2-overzicht in de tool gebruikt alleen de kleuren en labelbeschrijving. Dit is om verwarring te voorkomen met de energielabels (letters A t/m G)..

Met behulp van het meetsysteem voor CO2-intensiteit geeft de Green Buildings Tool ook een indicatie van het jaar waarin sprake kan zijn van ‘stranded assets’. Daarbij wordt uitgegaan van de CRREM-methodiek en rekening gehouden met geplande en doorgevoerde verbeteringen. Dankzij de inzet van openbare en eigen gegevens kost het eigenaren van gebouwen en investeerders dus maar weinig tijd om te werken aan het toekomstbestendig maken van hun portfolio.

* Stranded assets’ zijn activa die niet aan toekomstige energienormen en marktverwachtingen voldoen en daardoor in waarde dreigen te dalen.


Vandaag nog aan de slag? Wij staan voor je klaar! Lees hier meer over rapportages, neem contact met ons op of vraag een demo aan.

Contact Apeldoorn

CFP Green Buildings
J.C. Wilslaan 29
7313 HK Apeldoorn
+31 (0)55 355 5199
info@cfp.nl

Contact Naarden

CFP Green Buildings
Onderwal 16
1411 LV Naarden
+31 (0)55 355 5199
info@cfp.nl

Blijf op de hoogte! Meld je aan voor de nieuwsbrief.

Volg ons

Kies je segment