Duurzaamheid ontgrendeld: een samenwerking tussen CFP Green Buildings en AEW

CFP Green Buildings en AEW zijn een samenwerking gestart om de toekomst van vastgoed te herdefiniëren. Samen willen ze de manier waarop we naar vastgoed kijken vernieuwen, door slim gebruik te maken van data. Deze samenwerking draait om het delen van informatie en draagt bij aan plannen om bestaande gebouwen energiezuiniger te maken en te voldoen aan afspraken gemaakt in het Parijse klimaatakkoord. Daarbij is gebruik gemaakt van de Green Buildings Tool en de CRREM-tool.

De uitdagingen rondom CRREM-doelen

De grote verschillen in schattingen van de huidige energiezuinigheid laten zien dat de doelen van CRREM uitdagend zijn. Hans Vrensen, Head of Research & Strategy bij AEW, zegt: “We zijn CFP Green Buildings dankbaar voor het delen van gegevens. Hierdoor begrijpen we beter hoe gebouwen bijdragen aan klimaatverandering. Onze vergelijking liet zien dat er grote verschillen zijn in het energieverbruik tussen belangrijke sectoren en landen, gebaseerd op verschillende bronnen. Volgens CRREM-versie 2.03 moet het energieverbruik in 2022 beginnen bij 152 kWh/m2/jaar. Maar dit is veel lager dan de 194 kWh/m2/jaar volgens de schatting van CFP Green Buildings voor een doorsnee portfolio van meer dan 500 gebouwen in Europa. Deze verschillen benadrukken hoe belangrijk het is om de vrij toegankelijke CRREM tool* beter te maken en aan te vullen met extra gegevens van individuele gebouwen. Dat kan dankzij de gegevens van CFP over hoeveel energie gebouwen echt gebruiken en wat het kost om die energie te verminderen, uitgedrukt in euro per m2.”

*CFP werkt momenteel aan de integratie van de CRREM-tool met de Green Buildings Tool.

Een gezamenlijke reis naar duurzaamheid

Gevoed door gegevens van AEW en CFP werd er een uitgebreide analyse uitgevoerd met behulp van de Green Buildings Tool. Hierbij werd de huidige kWh per m2 per asset bepaald en de kapitaalinvestering (CAPEX) die nodig is om te voldoen aan het Klimaatakkoord van Parijs. Door de CRREM-tool te combineren met de Green Buildings Tool, werd de maximaal toegestane toekomstige energieconsumptie per assetklasse bepaald in overeenstemming met het Parijse akkoord.

Hans Vrensen legt uit: “De gegevens van CFP stelden ons in staat om onze marktniveau-schattingen voor gemiddelde overgangs-CAPEX-kosten op basis van CRREM te bevestigen, die 56 bps van de primaire kapitaalwaarde per jaar bedragen voor logistiek, gevolgd door 10 bps voor residentieel, 9 bps voor kantoren en winkelcentra, en 7 bps voor winkels in de binnenstad.”

“Onze analyses van de CFP-gegevens op het niveau van het vastgoed laten een hoger niveau zien, maar een vergelijkbare volgorde met betrekking tot sectoren, waarbij logistiek de gemiddelde jaarlijkse kosten heeft van 78 bps, residentieel 34 bps, kantoren 27 bps, en winkels in de binnenstad 20 bps. Winkelcentra daarentegen waren een duidelijke uitzondering, met een groot onverklaard verschil tussen onze marktniveau- en CFP’s portefeuille-niveau-schattingen.”

AEW heeft deze bevindingen verwerkt in een rapport waarin hun strategische visie uiteengezet wordt. Het rapport is hier te lezen.

“Samenwerkingen als deze zijn cruciaal om vastgoed klaar te maken voor de toekomst. Door data te delen, krijgen we beter inzicht in wat het echt zal kosten om het bestaande bouwbestand te verdurzamen.”

– Catherine Luyt, Product & Account Manager bij CFP Green Buildings

Belangrijkste conclusies uit de samenwerking

  1. Gegevensschaarste: De samenwerking wierp licht op de schaarste aan openbare gegevens over het energieverbruik van gebouwen en benchmarkgegevens. De Green Buildings Tool kwam naar voren als een baken en leverde waardevolle inzichten in het verwachte energieverbruik op basis van variabelen zoals leeftijd, locatie en type eigendom.
  2. Prestatie van gebouwen: AEW, uitgerust met inzichten op basis van data, heeft beter inzicht gekregen in de prestaties van bestaande gebouwen. Deze uitgebreide evaluatie heeft hen in staat gesteld om goed geïnformeerde beslissingen te nemen over de aanzienlijke investeringen die nodig zijn om de ambitieuze duurzaamheidsdoelen voor 2050 te halen.

De samenwerking tussen CFP en AEW staat als bewijs voor de kracht van op data gebaseerde innovatie bij het sturen van de vastgoedindustrie naar een meer duurzame en veerkrachtige toekomst. Het zet niet alleen data om in bruikbare inzichten, maar baant ook de weg naar een groenere en efficiëntere gebouwde omgeving.

Contact Apeldoorn

CFP Green Buildings
J.C. Wilslaan 29
7313 HK Apeldoorn
+31 (0)55 355 5199
info@cfp.nl

Contact Naarden

CFP Green Buildings
Onderwal 16
1411 LV Naarden
+31 (0)55 355 5199
info@cfp.nl

Blijf op de hoogte! Meld je aan voor de nieuwsbrief.

Volg ons

Kies je segment