Versnel het maken van CO2 rapportages: van CRREM en EU Taxonomy tot aan PCAF en EPC

Hoe EU-banken de Green Buildings Tool gebruiken voor het voldoen aan relevante ESG regelgeving.

De vastgoedsector wordt in toenemende mate beïnvloed door duurzame ontwikkelingen. Wereldwijde autoriteiten herzien en verfijnen het regelgevingskader voor ESG voortdurend om de netto nul-doelstellingen te bereiken. Dit heeft geleid tot vele kaders, verordeningen, richtlijnen en met name acroniemen die een grote hoeveelheid onduidelijkheid creëren in deze sector. Sommige van deze initiatieven vereisen onmiddellijke aandacht, terwijl andere vooral als richtlijnen fungeren of nog niet bindend zijn.

In dit artikel worden de meest relevante initiatieven voor de commerciële vastgoedsector en hun relatie tot elkaar toegelicht. Ook wordt uiteengezet hoe de Green Buildings Tool financiële instellingen ondersteunt bij relevante regelgeving.

Belangrijke EU-richtlijnen en -eisen

Er is nog nooit zo’n uitgebreid initiatief geweest als de Europese Green Deal. Het doel is om tegen 2030 55% van alle koolstofemissies te verminderen. Om dit te bereiken zijn zeventien richtlijnen en verordeningen opgesteld. Het meest impactvolle initiatief voor de vastgoedsector is de Richtlijn Energieprestatie gebouwen, ook wel de Energy Performance of Buildings Directive (EPBD). De EPBD is het belangrijkste wetgevingsinstrument van de Europese Unie om de verbetering van de energieprestaties in gebouwen te bevorderen. Dit heeft onder andere geleid tot energie-efficiëntieregelgeving zoals het implementeren van MEES-standaarden in het VK en een minimaal vereist energielabel C in kantoren in Nederland vanaf 2023.

Rapportageverplichting voor financiële instellingen

Het bovenstaande vertaalt zich niet in concrete acties voor financiële instellingen. Van hen zijn voornamelijk duurzame bedrijfsactiviteiten vereist. De mate waarin bedrijfsactiviteiten als duurzaam worden beschouwd, wordt vastgelegd in de EU-taxonomie. Deze richtlijn is al van kracht en zal in 2024 aanzienlijk toenemen in reikwijdte en specificiteit. Daarnaast zal de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) naar verwachting in hetzelfde jaar geïmplementeerd worden ter vervanging van de Non-Financial Reporting Directive (NFRD). Het vereist duizenden instellingen te rapporteren over de impact van hun zakelijke activiteiten op duurzaamheid. De Europese Unie hoopt dat deze wetgeving uniforme EU-criteria voor koolstof- en duurzaamheidsrapportage zal vaststellen.

Bovendien zijn er verschillende tools die energie- en CO2-rapportage ondersteunen. Het Partnership for Carbon Accounting Financials (PCAF) is een wereldwijd initiatief van financiële instellingen die samenwerken om een aanpak te ontwikkelen om broeikasgasemissies in verband met leningen en investeringen (gefinancierde emissies) vast te stellen. De Carbon Risk Real Estate Monitor (CRREM) kijkt naar het energieverbruik en de CO2-uitstoot van gebouwen en portefeuilles, en toont het risico dat het onroerend goed een ‘gestrande activa’ wordt en zijn waarde verliest.

Moeilijkheden bij CO2-rapportages

De eerder genoemde initiatieven vereisen banken om te rapporteren over hun ESG-gerelateerde activiteiten. Als het echter gaat om duurzaamheid in onroerend goed, kan rapporteren een behoorlijke uitdaging zijn zonder digitale ondersteuning. Banken en gebouweigenaren weten over het algemeen niet hoe ze koolstofemissies moeten meten of besparen. Ook is er een bottleneck als het gaat om duurzaamheidsrapportage: er zijn lang niet genoeg energieadviseurs op aarde om elk gebouw te bezoeken en beoordelen.

De oplossing hiervoor is een online, schaalbare tool die snelle en geautomatiseerde inzichten geeft. De tool moet energieverbruik, energiebesparing en uitstootvermindering van grote vastgoedportefeuilles en gebouwen weergeven. Hier kunnen zowel financiers, eigenaren en huurders gebruik van maken.

Onze Green Buildings Tool geeft inzicht en ondersteunt duurzaamheidsrapportage

Bij CFP Green Buildings hebben we een platform ontwikkeld dat eenvoudige, schaalbare en specifieke inzichten biedt. Hele portfolio’s, maar ook losse objecten kunnen worden verwerkt. Ons platform herkent het type vastgoed en haalt het energielabel en de duurzaamheids- of CO2-score op. Ook worden de meest relevante duurzaamheidsmaatregelen voorgelegd en berekent de Tool de business case voor zowel een individueel gebouw als de gehele portefeuille.

Ondernemen in duurzaamheid stelt bedrijven in staat om hun leidende rol in de industrie aan te tonen, en de Green Buildings Tool biedt een oplossing voor inzicht en rapportage. Dit geeft de mogelijkheid om doelen vast te stellen en te voldoen aan PCAF, CRREM en andere rapportagestandaarden en beoordelingen.

Neem gerust contact op voor een gratis demo om te zien hoe we waarde kunnen toevoegen aan jouw bedrijf en samen een impact kunnen maken.

Ben jij benieuwd naar het verschil tussen NFRD en CSRD in rapportageplicht en hoe ESG-rapportages als benchmark kunnen dienen? Ontdek het in onze Duurzaamheidsgids.

Contact Apeldoorn

CFP Green Buildings
J.C. Wilslaan 29
7313 HK Apeldoorn
+31 (0)55 355 5199
info@cfp.nl

Contact Naarden

CFP Green Buildings
Onderwal 16
1411 LV Naarden
+31 (0)55 355 5199
info@cfp.nl

Blijf op de hoogte! Meld je aan voor de nieuwsbrief.

Volg ons

Kies je segment