Rapportages

Het rapporteren over duurzaamheid wordt steeds belangrijker. Nationale en Europese wetgeving sturen aan op ESG-rapportage, maar ook klanten en stakeholders verwachten meer transparantie ten aanzien van duurzaamheid.

ESG-rapportages 

Met de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) in aantocht, worden steeds meer bedrijven verplicht om te rapporteren over duurzaamheid. Dit kan met behulp van ESG reporting. Een ESG-rapportage focust zich op 3 elementen: Environment (milieu), Social (maatschappij) en Governance (bestuur), waarmee je duurzaamheid kunt volgen, risico’s kunt identificeren en kunt rapporteren over duurzaamheidsprestaties.

De EU Taxonomie vormt een belangrijk framework bij het rapporteren. De kaders en richtlijnen in de EU Taxonomie zijn nog volop in ontwikkeling, waardoor het maken van een ESG-rapportage uitdagend kan zijn. Onze consultants hebben veel ervaring met het opstellen van duurzaamheidsrapportages en helpen je hier graag bij. Zo hielpen onze experts eerder al Van der Vorm Vastgoed Groep bij het opstellen van een ESG-rapportage en Argenta, een in België gevestigde bank- en verzekeringsgroep, bij het opstellen van een Methodology Report voor green bonds. Hierin staat precies beschreven waar assets aan moeten voldoen om als ‘groen’ en ‘eligible’ bestempeld te kunnen worden.

De voordelen
Eenvoudig voldoen aan Nederlandse en Europese wetgeving
Naadloze aansluiting bij bedrijfsdoelen met een adviestraject op maat
Aan de slag met ESG-rapportages
Maak gebruik van diverse duurzaamheidsstandaarden

We werken onder meer samen met

Standaarden in ESG en CO2-rapportages 

Het meten van en rapporteren over duurzaamheid is belangrijk voor financiële instellingen en gebouweigenaren. Steeds vaker kijken aandeelhouders, financiers en potentiële kopers naar de score van een gebouw of portefeuille als het gaat om ESG en de CO2-impact. CFP helpt klanten met het maken van ESG- en CO2-rapportages aan de hand van verschillende rapportagestandaarden.

PCAF

PCAF 

Het Partnership for Carbon Accounting Financials (PCAF) is een wereldwijd initiatief van financiële instellingen die samenwerken om een aanpak te ontwikkelen om broeikasgasemissies van leningen en investeringen vast te stellen. Met behulp van PCAF kunnen financiële instanties in kaart brengen wat de CO2-voetafdruk is per financiering, doelstellingen bepalen en hierover rapporteren. Zo kunnen ze hun portfolio’s in lijn brengen met het klimaatakkoord van Parijs. 

CRREM 

De Carbon Risk Real Estate Monitor (CRREM) is ontwikkeld om te helpen voldoen aan het klimaatakkoord van Parijs. CRREM maakt de financiële risico’s van slechte energieprestaties duidelijk en kwantificeert de financiële implicaties van klimaatverandering voor het gebouwenbestand.   

ESG Rapportage over Nederlof Lange Voorstraat

GRESB 

De Global Real Estate Sustainability Benchmark (GRESB) is een onafhankelijke benchmark waar duurzaamheid van vastgoedfondsen mee gemeten kan worden. Hierbij is aandacht voor alle drie de onderdelen van ESG. GRESB kijkt onder andere naar de naleving en realisatie van beleidsplannen op het gebied van duurzaamheid, de milieuprestaties van vastgoedportfolio’s en de uitstoot van broeikasgassen en afvalstromen. Inzicht in de energie- en afvalstromen is hierbij cruciaal. Met behulp van certificeringen zoals BREEAM, WELL en energiescans krijg je de benodigde inzichten om een GRESB-score te krijgen en te verbeteren. 

Green Buildings Tool 

De Green Buildings Tool van CFP Green Buildings geeft op grote schaal inzichten met betrekking tot energieverbruik, energiebesparing en uitstootvermindering. Hele portfolio’s, maar ook losse objecten kunnen worden ingeladen, waarna de tool het energielabel en de duurzaamheids- of CO2-score ophaalt. Hiermee heb je alle data snel en overzichtelijk op een rij om aan de slag te gaan met PCAF, CCREM-standaarden en GRESB, leidend tot een uitgebreide ESG-rapportage. Niet alleen levert de Green Buildings Tool je een tijdsbesparing op van maar liefst 75%, ook ontdek je meteen welke besparingsmaatregelen je in de toekomst nog kunt nemen op weg naar een energieneutraal gebouw. 

Veelgestelde vragen

Waarom zijn duurzaamheidsrapportages belangrijk?

Duurzaamheidsrapportages zijn van essentieel belang omdat ze ons in staat stellen om de impact van organisaties op het milieu en de samenleving beter te begrijpen. Ze geven inzicht in hoe bedrijven omgaan met belangrijke duurzaamheidskwesties, zoals klimaatverandering, energieverbruik, waterbeheer en sociale verantwoordelijkheid. Door middel van deze rapportages kunnen organisaties verantwoording afleggen over hun acties en transparantie bevorderen.

Wat zijn de belangrijkste elementen van een ESG-rapportage?

Een ESG-rapportage omvat doorgaans informatie over de milieu-impact van een bedrijf, sociale impact zoals personeelszaken en diversiteit, en governance-aspecten zoals ethiek en transparantie. Het kan ook financiële prestaties en niet-financiële doelstellingen omvatten.

Hoe vaak moet ik ESG-rapportages uitvoeren?

De frequentie van ESG-rapportages kan variëren, afhankelijk van jouw bedrijf en sector. Over het algemeen worden ESG-rapportages jaarlijks uitgevoerd. Dit geeft je de mogelijkheid om jaarlijkse prestaties te meten en verbeterpunten te identificeren. Het is echter ook mogelijk om tussentijdse rapportages uit te voeren, bijvoorbeeld op kwartaal- of halfjaarbasis, om de voortgang van specifieke doelstellingen te volgen.

Wat zijn de belangrijkste elementen van een CO2-rapportage?

De belangrijkste elementen van een CO2-rapportage zijn: inventarisatie van CO2-uitstoot, duidelijke doelstellingen en KPI’s, en het gebruik van juiste emissiefactoren voor nauwkeurige berekeningen. Samen zorgen ze voor een waardevol rapport dat de impact van CO2-uitstoot binnen jouw bedrijf weerspiegelt.

Zijn rapportagestandaarden als CRREM, PCAF en GRESB verplicht?

Hoewel de rapportagestandaarden niet wettelijk verplicht zijn, worden ze steeds vaker gevraagd door investeerders, financiële instellingen en andere belanghebbenden. Het gebruik van standaarden als CRREM, PCAF en GRESB kan daarom voordelig zijn bij het aantrekken van investeringen, het voldoen aan eisen van stakeholders en het bevorderen van duurzaamheid.

Wat zijn de voordelen van het gebruik van rapportagestandaarden?

Het gebruik van rapportagestandaarden voor ESG- of CO2-rapportages biedt een aantal voordelen. Het zorgt voor consistentie en vergelijkbaarheid tussen organisaties, stimuleert benchmarking en bevordert best practices. Daarnaast vergemakkelijken deze standaarden de communicatie met belanghebbenden en verhogen ze de geloofwaardigheid van rapportages.

Contact Apeldoorn

CFP Green Buildings
J.C. Wilslaan 29
7313 HK Apeldoorn
+31 (0)55 355 5199
info@cfp.nl

Contact Naarden

CFP Green Buildings
Onderwal 16
1411 LV Naarden
+31 (0)55 355 5199
info@cfp.nl

Blijf op de hoogte! Meld je aan voor de nieuwsbrief.

Volg ons

Kies je segment