21ste CFP Innovatiedag: van cv-inductie tot ontwikkelingstraject in Nepal (Zaal 1)

Ambitieuze duurzaamheidsdoelstellingen vliegen om ons heen. Energietransitie, circulariteit, biodiversiteit: om ze allemaal in te vullen mag één element niet ontbreken. Het belang van innovatie bleek weer tijdens de CFP Innovatiedag op 9 november in Naarden. Een middag lang pitches van ondernemers die het verschil maken én de mogelijkheid om meteen met hongerige afnemers te praten.

Tekst: Marvin van Kempen, Duurzaam Gebouwd.

In dit artikel lees je meer over de pitches van IBIS Power, Milieu Service Nederland, Rhino, Unica Foundation, RABLE, Fagerhult, TI Green en Eevery. Benieuwd naar de andere 8 pitches? Lees dan hier verder.

Innovatie kan het verschil maken in je organisatiegroei en verduurzaming versnellen. Dat illustreerde Bram Adema met zijn aftrap. Staand op een bierkrat blikte hij terug op de geschiedenis van CFP Green Buildings en liet hij zien hoe innovatie er voor zijn organisatie uitzag: “Vanaf het startschot van CFP zochten we naar hoe we de grootst mogelijke impact maken in verduurzaming. We richtten ons op het inzichtelijk maken en het optimaliseren van gebouwprestaties met de Green Buildings Tool. En: het garanderen van prestaties. In 2012 namen we enkele duizenden gebouwen onder de loep. Maar we wilden nog wel tien keer zo groot worden. En zelfs zo’n vermenigvuldiging was onvoldoende om de impact te maken die we voor ogen hadden.”

Internationaal innoveren

Er schuilde een grote kans om iedereen in Nederland de kracht te geven om te verduurzamen. “We kregen de bancaire sector mee en de Green Buildings Tool verscheen onder grote belangstelling in 2015 op de PROVADA. Nu we in Nederland de versnelling opzochten kon de internationale markt vanzelfsprekend niet achterblijven. Een van de launching customers internationaal was Cushman & Wakefield. Nu mogen we voor 26 landen onze dienstverlening inzetten.” Zonder innovatie was de groei volgens Bram nooit gelukt: “We bleven vernieuwen en verbreden op thema’s. Inmiddels bieden we tools aan voor een stimulans van biodiversiteit, circulariteit en meer. En we zijn nog lang niet klaar.”

Grote uitdagingen

Na deze blik op de historie van CFP Green Buildings was het tijd om de innovaties onder de loep te nemen. Een heuse ‘Dragons Den’ in twee zalen: pitchers die in een rap tempo hun innovatie onder de aandacht brachten onder een gemêleerd publiek, met vervolgens enkele kritische vragen. Jan Gijsbers van IBIS Power beet het spits af en stelde de duurzaamheidsuitdagingen scherp: “We staan voor grote uitdagingen. Zo willen we een aardgasvrije gebouwde omgeving, zonder schadelijke uitstoot van broeikasgassen. Om dat te realiseren moeten we verduurzamen, maar dat is niet voor alle gebouwen eenvoudig uit te voeren. PowerNEST levert een combinatie van zonne- en windenergie: een nest van zonnepanelen waar een windturbine in zit. Jan: “We optimaliseren de opwek op allerlei slimme manieren. Daarmee bereiken we tien keer meer opwekking van duurzame energie in vergelijking met alleen de plaatsing van pv-panelen op een plat dak. Deze aanpak zorgt ervoor dat je meer dan 100 procent van het complete dakoppervlak benut.”

Realtime inzicht

Verduurzamingsopgaves rondom de reductie van broeikasgassen en de opwek van duurzame energie zijn een belangrijk onderdeel van de Environmental, Social en Goverance-criteria (ESG). Door dit in kaart te brengen weet je als bedrijf waar je staat op het vlak van duurzaamheid en ontdek je welke kansen je laat liggen. Op die rapportagebehoefte speelde Mark Schrage van Milieu Service Nederland in met de MSG-trolley. Deze trolley zorgt ervoor dat schoonmakers het afval per soort en per ruimte wegen. Dat zorgt volgens hem voor waardevolle inzichten, duurzamer afvalbeheer en een eerlijke kostenverdeling per huurder. “Je krijgt realtime inzicht in afval, per huurder en per afvalstroom. Daardoor is het mogelijk om de kosten eerlijk te verdelen en gebouwen versneld te verduurzamen. De vervuiler betaalt. In gebouwen waar meerdere huurders zijn ondergebracht zorgt je hiermee voor transparantie en zorg je voor gedragsverandering.”

Ook Xander van Baarsen van Rhino liet oplossingsrichtingen zien rondom het thema ESG. Weliswaar een ander type innovatie: een data aggregatieplatform, dat verbruiksgegevens voor elektriciteit, gas en water in kaart brengt voor commercieel vastgoed. “We geven je die inzichten op gebouwniveau. En op portefeuilleniveau kun je op normalisatie en centralisatie rekenen van de gegevens. Dat helpt in de rapportage, vooral bij de ‘E’ van de ESG. “Wij leveren een dataplatform dat informatie rondom gas, water en elektra in real time levert. Zowel voor hoofd- als submeters, wat belangrijk is voor multi tenant-gebouwen, vastgoed met meerdere huurders. Dit geeft je de mogelijkheid om kennis te krijgen en datagaten op te lossen, voor een grote diversiteit aan vastgoedtypes. Op een dashboard lees je nauwkeurig af waar en welke voorzieningen worden gebruikt en kun je rapportages en analyses maken voor verbeteringen.”

Sociale innovatie

Edwin Koers van Unica Foundation gooide het over een andere boeg en richtte zich op sociale innovatie, tijdens een technisch ontwikkelingsproject in Nepal: “Hier gaat het niet over verduurzaming van gebouwen en processen maar over het helpen van mensen. We helpen hen om betere leefomstandigheden te creëren, met schoon drinkwater, opleidingen, irrigatie en verbeterde kooktoestellen.” De aanpak richt zich op een participatiemodel, met inzet van de lokale bevolking. Ook CFP participeert mee. Er zijn ondertussen al 70 projecten gerealiseerd en er lopen er nu 9. “We zorgen ervoor dat de bevolking onder andere zelfstandig landbouw kan opzetten. Zo verbouwen ze onder andere paprika en champignons. Ook zien we, door het opbloeien van een regio waarin we projecten uitvoeren, dat toerisme wordt gestimuleerd. Steeds meer partners committeren zich aan deze opgaven en koppelen het project aan hun CSRD-doelstellingen.”

Zwakke daken: belemmering?

Na de netwerkpauze met tal van nieuwe verbindingen was het aan Erik Valks van RABLE om de kansen voor duurzame energieopwekking te duiden. Hij ging op een rapport van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO): ‘Meer dan 52% van daken zijn te zwak voor zonne-installaties’. Een flinke aderlating, want duurzame energie is hard nodig voor elektrificatie en het toepassen van bijvoorbeeld warmtepompen in gebouwen. Valks presenteerde een oplossing die er op korte termijn voor zorgt dat deze daken tóch bruikbaar zijn voor de opwekking van duurzame energie: “We ontdekten een bottleneck die ontwikkelaars en installateurs vaak tegenkomen als ze zonnepanelen willen realiseren. Meer dan de helft van de daken is te zwak en daar bedachten we een systeem voor, bestaande uit hekwerk over de horizontale as en een staalkabel langs de lente. We kunnen het potentieel voor de opwekking van duurzame energie op daken verhogen van 14 naar 29 terawatt. Daar gaan we voor.”

Milieu-impact minimaliseren

Gerard-Jan van Bruinessen van Fagerhult nam het stokje over en belichtte de kansen vanuit zijn organisatie voor circulair bouwen. “We weten dat we ons moeten richten op het minimaliseren van de impact die we met materialen maken. In de productie- én in de gebruiksfase. Daar spelen we op in door een van de meest populaire armaturen te vernieuwen. Met een verse behuizing en verpakkingsmethode.” Multilume Re:Think is volledig gemaakt van organisch materiaal, Solid Board. “We hebben geen staal meer nodig, coating kan achterwege blijven. Ook hebben we geen piepschuim en hoekbeschermers meer nodig, evenals plastic beschermingsmiddelen. Hierdoor blijft er minder afval over en zijn er minder negatieve effecten op de leefomgeving. De milieu-impact is 80 procent gereduceerd.”

Van cv naar cvi

Na deze noviteit op het vlak van materialen en circulariteit was het tijd om terug te keren naar oplossingen voor de energietransitie. Een installatietechnische vernieuwing werd naar voren gebracht door Cas Goenee van TI Green: “We ontwikkelden een cv op basis van inductietechniek. We zetten energie door de inductie-unit direct om in bruikbare warmte. Een van de voordelen van deze technologie is dat de kern zeer snel opwarmt.” Daardoor is het mogelijk om binnen enkele seconden gebruik te maken van de verwarming en warmwater. Hiermee is de cvi een alternatief voor een warmtepomp. “Alleen is er ten opzichte van die technologie geen grootschalige verbouwing nodig en wordt er geen buitenunit geplaatst. De installatie duurt een halve dag. Onze belofte is dan ook dat je met onze technologie binnen een halve dag gasloos wordt. De technologie kan warmte afgeven aan bestaande radiatoren, bijvoorbeeld op 65 graden.”

ESG-prestaties inzichtelijk maken

Ondertussen klom de laatste pitcher op het podium van de zaal ‘t Wiel: Michiel Slinkert van Eevery. “Wij hebben een platform dat bedrijven ondersteunt in verduurzamingstrajecten. We willen een praktische en laagdrempelige oplossing bieden om inzichtelijk te maken wat je ESG-prestaties zijn. Een nulmeting geeft inzicht in waar je nu staat en hoe je kunt toewerken naar internationale wet- en regelgeving zoals de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) en de EU Taxonomie.” Allerhande data worden verzameld om te duiden hoe ver je van specifieke doelstellingen afzit, die corresponderen met de te behalen standaarden. “Hier geldt: less is more. Het gaat niet om de hoeveelheid informatie, maar wat je ermee doet. Ons advies is vooral om je wel te laten zien en je reis naar een toekomstbestendige omgeving tastbaar te maken.”

Moment suprême

Na de stemrondes voor de pitches was het de hoogste tijd om te verzamelen in de plenaire zaal voor het moment suprême: de bekendmaking van de winnaars van de CFP Innovatiedag. Bram Adema kondigde aan wie de meeste stemmen kregen: Fagerhult, biocompact, RABLE en Oyster Heaven. Twee namen die de deelnemers uit de zaal ‘t Wiel nog niet voorbij zagen komen. Benieuwd naar de andere 8 pitchers? Bekijk ze hier.

Winnaars CFP Innovatiedag: 9 november 2023

Verduurzamingsstappen maken

Voordat de CFP Innovatiedag ten einde kwam, lichtte Bram een tipje van de sluier op van het CFP Green Buildings Event dat in 2024 op de rol staat. “Noteer 11 april alvast in je agenda, want dan is het weer zo ver. Je kunt rekenen op 50 gebouweigenaren die laten zien wat zij op het vlak van verduurzaming voor elkaar kregen en ook de winnaars van deze CFP Innovatiedag komen voorbij. Ik kijk er al naar uit. We treffen elkaar weer op 11 april voor een flinke dosis inspiratie!”


Meer weten over dit event? Bekijk hier de aftermovie!

Contact Apeldoorn

CFP Green Buildings
J.C. Wilslaan 29
7313 HK Apeldoorn
+31 (0)55 355 5199
info@cfp.nl

Contact Naarden

CFP Green Buildings
Onderwal 16
1411 LV Naarden
+31 (0)55 355 5199
info@cfp.nl

Blijf op de hoogte! Meld je aan voor de nieuwsbrief.

Volg ons

Kies je segment