Op weg naar wereldwijde klimaatactie met Carlos Flores, directeur van NABERS

Carlos Flores, de directeur van het Australische NABERS, onderscheidt zich als een visionair leider die vorm geeft aan een groenere toekomst in Australië en daarbuiten. Hij geeft leiding aan het grootste duurzaamheidsinitiatief voor gebouwen in Australië en bespreekt cruciale veranderingen in de vastgoedsector, waarbij hij de nadruk legt op het evolueren van klimaatacties buiten de traditionele ruimtes. Dit interview gaat ook in op de transformerende impact van de Green Buildings Tool en biedt inzicht in het potentieel ervan om een wereldwijde revolutie teweeg te brengen in duurzaam vastgoed. Carlos Flores ziet een toekomst waarin het succes van NABERS zich uitstrekt tot Europa en bijdraagt aan de bredere missie van wereldwijde decarbonisatie en gezamenlijke inspanningen op het gebied van duurzaamheid.

Voor de mensen die je nog niet kennen: wat is je functie en waar komt je persoonlijke gedrevenheid voor duurzaamheid vandaan?

“Ik ben de directeur van het National Australian Built Environment Rating System (NABERS, spreek uit als ‘neigbours’). NABERS is een overheidsprogramma en het grootste initiatief in Australië op het gebied van duurzaam bouwen en het koolstofvrij maken van gebouwen. Ik heb het geluk leiding te geven aan een team van ongeveer 65 collega’s, die hun carrière wijden aan het redden van de planeet.

Mijn reis naar duurzaamheid is nauw verbonden met mijn opvoeding in Chili. Ik heb levendige herinneringen als klein kind aan de 1992 Earth Summit, die plaatsvond in het nabijgelegen Brazilië. Chili had net twee decennia onder generaal Pinochet achter de rug en onze schoolboeken weerspiegelden nog steeds het algemene gebrek aan respect voor het milieu van zijn dictatuur. De Earth Summit bracht een grote verandering op gang, waardoor generaties Chileense kinderen zoals ik op school leerden dat de mens een negatieve invloed heeft op de natuur én dat we er iets aan kunnen doen.

Tien jaar later had ik het geluk om in mijn laatste semester aan de ingenieursopleiding een inspirerende cursus energiebeleid te volgen, gegeven door een belangrijke medewerker van het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). Die professor bezorgde me een paar maanden later mijn eerste baan in energie- en klimaatbeleid, waar ik meemaakte hoe hij de laatste hand legde aan zijn bijdragen voor wat in 2007 het Fouth Assessment Report van het IPCC werd. Het was een ervaring die me tot op de dag van vandaag inspireert.”

Als je terugkijkt op de afgelopen jaren, wat heeft deze periode de vastgoedsector opgeleverd op het gebied van duurzaamheid?  

“De afgelopen paar jaar hebben een omwenteling teweeggebracht in de duurzaamheid van gebouwen, zowel in Australië als wereldwijd. Van oudsher hebben commerciële gebouwen in Australië het geluk dat er initiatieven zijn zoals NABERS en Green Star, die de industrie en de overheid op het gebied van duurzaamheidsbeleid al meer dan twintig jaar samenbrengen. De resultaten van deze gezamenlijke inspanningen zijn oprecht opmerkelijk: sectoren zoals kantoren en winkelcentra in Australië hebben hun energieverbruik sinds 2010 met meer dan 40% verminderd. Dat is wereldwijd een van de snelste energiebesparingen in een bouwsector.
Australië is hier al langere tijd mee bezig, maar de laatste paar jaar is er een belangrijke verandering opgetreden: we zien de eerste tekenen dat ambitieuze klimaatmaatregelen ook buiten de traditionele commerciële gebouwen worden genomen. We werken nu samen met openbare ziekenhuizen en schoolportefeuilles, die ambitieuze energie-efficiëntie- en CO2-doelen stellen voor portefeuilles met honderden of zelfs duizenden gebouwen. We zien ook dat leiders in sectoren zoals hotels openlijk hun NABERS-energiescore bekendmaken en doelen stellen om deze te verbeteren, wat een belangrijke stap is in een sector waar de ‘groene gaatjes’ opvullen historisch gezien achterloopt op de ‘groene praatjes’.
De afgelopen jaren is er ook een groeiende consensus ontstaan over wat er nodig is voor de bouwsectoren om tegen 2050 een uitstoot van netto nul te bereiken. Dat is met inbegrip van de belangrijke rol van elektrificatie van gebouwen en het terugdringen van de ingebedde CO2. Vijf jaar geleden hadden maar weinig Australische vastgoedportefeuilles concrete doelen op deze twee gebieden, maar nu komen ze centraal te staan in hun bijgewerkte plannen om hun activiteiten volledig te decarboniseren.
Een andere doorbraak van de afgelopen jaren is de opkomst van duurzame financiering. We zagen de groei van wereldwijde ESG-indexen zoals GRESB en CDP in de afgelopen tien jaar, gevolgd door de Sustainable Finance Taxonomy van de EU en de aankomende Australian Sustainable Finance Taxonomy. Dit alles, in combinatie met de steeds grotere klimaatkennis en betrokkenheid van beleggers en banken, zorgt ervoor dat steeds meer bouwportefeuilles die op dit gebied achterliepen, veranderen in actieve duurzaamheidsaanjagers.”

Wat is de impact van de Green Buildings Tool en waarom steun je de tool in Australië?

“In het verleden ging de duurzaamheidssector ervan uit dat toegang tot financiering de grootste belemmering was voor klimaatactie in gebouwen. Maar we beschikken nu over tientallen jaren onderzoek waaruit blijkt dat veel gebouweigenaren over de hele wereld het herhaaldelijk nalaten om te investeren in kosteneffectieve energie-efficiëntie, ondanks het feit dat ze gemakkelijk toegang hebben tot financiering. Dit komt omdat er aantoonbaar andere en grotere barrières zijn voor klimaatactie dan louter geld.
Na 25 jaar ervaring met NABERS in Australië is een van die grote barrières aan het licht gekomen: het feit dat de meeste gebouweigenaren simpelweg niet weten hoe goed (of slecht!) hun gebouw presteert op het gebied van energie en emissies. We zien dat slecht beheerde gebouwen vier tot vijf keer meer energie per jaar kunnen verbruiken dan hun meest efficiënte concurrenten in dezelfde markt. Zo’n enorme verspilling van energie en geld zou moeten betekenen dat energie-efficiëntie gemakkelijk aan die eigenaren te verkopen is, maar dat is dus niet zo. En dat komt doordat de meeste van die eigenaren gewoonweg niet weten hoe inefficiënt hun gebouwen zijn.
In Australië hebben NABERS-classificaties duizenden eigenaren van grote gebouwen voor het eerst een indicatie gegeven van hoe efficiënt hun gebouw is in vergelijking met dat van hun concurrenten, gebaseerd op werkelijk energieverbruik. Eigenaren die een slechte NABERS-sterrenclassificatie krijgen, zijn oprecht verbaasd dat ze zoveel energie verspillen in vergelijking met anderen. We zien dat een hoog percentage van hen kort daarna investeert in energie-efficiëntie.
De Green Buildings Tool helpt dit positieve effect te versterken door gebouwen te bereiken die tot nu toe buiten het bereik van NABERS vielen en hen een eerste schatting te geven van wat hun NABERS-prestaties zouden kunnen zijn. Vervolgens worden ze geholpen met begrijpen welke stappen ze kunnen nemen om die prestaties te verbeteren, waardoor hun rekeningen en CO2-uitstoot dalen. Dit is voor ons een geweldige ontwikkeling.”

Velen hebben het over een dreigende recessie, terwijl ESG steeds gewoner wordt. Hoe denk je dat 2024 zal verlopen?

“De wereld is de afgelopen vier jaar geconfronteerd met een reeks economische uitdagingen. Eén ding dat we echter hebben geleerd van de wereldwijde reactie op deze uitdagingen is dat klimaatactie een zeer krachtig middel is geworden tegen lastige economische tijden.
Energie-efficiëntie verlaagt de kosten van levensonderhoud voor mensen en maakt bedrijven kostenconcurrerender. Zonne- en windenergie zijn goedkoper dan elektriciteit uit fossiele brandstoffen, waardoor energie voor iedereen uiteindelijk goedkoper wordt. En, zoals het Internationaal Energieagentschap tijdens corona herhaaldelijk heeft aangetoond, creëren energie-efficiëntie en hernieuwbare energiebronnen veel nieuwe banen. Dit is precies het soort positieve impact waar economen naar op zoek zijn wanneer we te maken hebben met economische tegenwind.”

Recessie of niet, we weten allemaal dat de tijd dringt om de planeet te redden van een gevaarlijke klimaatverandering. We staan voor de grootste uitdaging in de geschiedenis van de mensheid en we hebben geen tijd om even een tussenjaar te nemen. Dus wat de economie in 2024 ook brengt, we moeten aanzienlijke vooruitgang blijven boeken om de wereld koolstofvrij te maken.”

– Carlos Flores, Directeur NABERS

Gezien de wereldwijde focus op duurzaamheid, welke trends of best practices van internationale tegenhangers vind je inspirerend en hoe sluit NABERS aan bij deze wereldwijde bewegingen?

“Vandaag de dag zijn er letterlijk miljoenen mensen bezig om de wereldeconomie duurzamer te maken. Overheden en organisaties over de hele wereld proberen allerlei oplossingen voor gezamenlijke milieu-uitdagingen uit, wat betekent dat we allemaal kunnen leren van de successen (en mislukkingen!) van anderen.
Ik heb het geluk dat mijn werk me blootstelt aan veel geweldige initiatieven wereldwijd. Zo heb ik Australië vertegenwoordigd bij verschillende bouwinitiatieven van het Internationaal Energie Agentschap, heb ik talloze getalenteerde collega’s ontmoet die via NABERS werken aan duurzaamheid in Nieuw-Zeeland en het Verenigd Koninkrijk, en gaan we voortdurend partnerschappen aan in Europa.  
Er zijn te veel dingen waar ik door geïnspireerd raak om ze allemaal op te noemen, maar als ik iets zou moeten noemen is het het enorme ecosysteem dat Duitsland heeft gecreëerd om de elektrificatie van duizenden gebouwen per jaar mogelijk te maken. Ook ben ik geïnspireerd door de ongelofelijk snelle oplossingen voor woningrenovatie die de Nederlanders hebben bedacht, en door ontwikkelingslanden zoals mijn eigen land Chili, die zinvolle acties ondernemen tegen klimaatverandering ondanks het feit dat ze minder middelen hebben en complexere sociale behoeften.
Wij van NABERS in Australië hebben het geluk samen te werken met een gemeenschap van duizenden duurzaamheidsvoorlopers uit de industrie. Ze hebben goede internationale connecties en geven ons voortdurend feedback over hoe we de successen van wereldwijde bewegingen kunnen kopiëren om een positieve impact in Australië te creëren. Twee voorbeelden van belangrijke veranderingen die we aan het doorvoeren zijn op basis van feedback uit de sector zijn:

  • In 2021 hebben we wijzigingen aangebracht in de NABERS-classificaties om de voordelen van elektrificatie van gebouwen veel nadrukkelijker te erkennen. We verwachten nu dat de NABERS-classificaties zelf en het beleid dat deze classificaties gebruikt, belangrijke aanjagers worden voor de elektrificatie van gebouwen in Australië.
  • Later in 2024 zal NABERS de nationale standaard lanceren voor het meten en verminderen van opgenomen koolstof in nieuwe gebouwen in Australië.”

En hoe zie je de uitbreiding van NABERS in Europa via de uitrol van de Green Buildings Tool en gerelateerde best practices en regelgeving?

“NABERS is een initiatief van de overheid om gebouwen duurzamer te maken. Het doel van onze internationale partnerschappen is niet om commerciële winst te maken of om te ‘winnen’ van andere classificatie-instrumenten. In plaats daarvan is het ons doel om een positieve bijdrage te leveren aan de wereldwijde inspanningen om gebouwen koolstofarmer te maken, door het meest succesvolle Australische initiatief op het gebied van duurzaamheid van gebouwen (NABERS) met anderen te delen.

Milieu-uitdagingen zoals klimaatverandering en de afvalcrisis zijn mondiaal van aard. Om te slagen, moeten we ons inspannen om te leren van successen elders en moeten we bereid zijn om te delen wat voor ons werkt. De internationale partnerschappen die we zijn aangegaan met Nieuw-Zeeland en het Verenigd Koninkrijk, en die we aan het onderzoeken zijn met andere Europese landen, zijn onze manier om dat te bereiken.

We zijn erg enthousiast over onze samenwerking middels de Green Buildings Tool. We denken dat het de potentie heeft om te helpen bij de uitrol van de op prestaties gebaseerde aanpak die NABERS heeft geïntroduceerd in Australië, Nieuw-Zeeland en het Verenigd Koninkrijk (die is gebaseerd op daadwerkelijke energie en emissies, in plaats van theoretische modellen en aannames), om de decarbonisatie-inspanningen van gebouwen in andere landen te ondersteunen.”


CFP Green Buildings werkt samen met NABERS en andere partners in Australië. Samen lanceerden we de Green Buildings Tool in Australië in 2023. Meer weten? Lees er alles over in dit artikel of neem contact met ons op.

Contact Apeldoorn

CFP Green Buildings
J.C. Wilslaan 29
7313 HK Apeldoorn
+31 (0)55 355 5199
info@cfp.nl

Contact Naarden

CFP Green Buildings
Onderwal 16
1411 LV Naarden
+31 (0)55 355 5199
info@cfp.nl

Blijf op de hoogte! Meld je aan voor de nieuwsbrief.

Volg ons

Kies je segment