Navigeren door het duurzame vastgoedlandschap in Singapore: de nieuwste regelgeving en beleidswijzigingen

Singapore loopt internationaal voorop als het gaat om duurzaam vastgoed en verduurzaming van de gebouwde omgeving. Door in te zetten op duurzaamheid, uitgekiende stadsplanning en moderne technologie probeert deze stadstaat zijn voortrekkersrol op het gebied van milieuvriendelijk en klimaatbestendig bouwen vast te houden. Singapore past haar regelgeving en beleid dan ook regelmatig aan om in te spelen op de wereldwijde ontwikkelingen op milieu- en technologiegebied.

In dit artikel behandelen we de meest recente regelgeving voor duurzaam vastgoed en de gebouwde omgeving in Singapore, en de implicaties die recente beleidswijzigingen hebben voor vastgoedeigenaren en -exploitanten.

1. Green Mark Certification 

Een hoeksteen van het verduurzamingsbeleid voor vastgoed in Singapore is het duurzaamheidslabel Green Mark. De Green Mark wordt uitgegeven door de Building and Construction Authority (BCA) en is de afgelopen jaren flink aangepast aan de veranderende duurzaamheidsnormen. Met name de Green Mark for Non-Residential Buildings (GMNRB) en de Green Mark for Residential Buildings (GMRB) zijn aanzienlijk gewijzigd:

 1. Verplichte minimale energieprestatienormen: Bij de Green Mark-versie van 2015 heeft Singapore verplichte minimale energieprestatienormen ingevoerd voor de GMNRB en GMRB. Dit moet ervoor zorgen dat nieuwe en bestaande gebouwen aan bepaalde eisen voor energie-efficiëntie voldoen en dat hun CO2-voetafdruk dus kleiner wordt. Maar de nieuwe Green Mark 2021 werkt niet meer met de classificaties GMNRB en GMRB, behalve als het gaat om ‘onderhoudbaarheid’.
  De minimale energieprestatienormen gelden voor nieuwe gebouwen en bestaande gebouwen die ingrijpend worden gerenoveerd en/of waar het energiegebruik sterk verandert.
 2. Voorschriften voor bestaande gebouwen: De BCA heeft ook voorschriften opgesteld voor bestaande gebouwen. Deze moeten gebouweigenaren stimuleren om de energie-efficiëntie en milieuprestaties van hun gebouwen te verbeteren.
 3. CO2-neutrale gebouwen: Met het oog op de klimaatverandering heeft Singapore ambitieuze doelen gesteld voor energieneutrale gebouwen in 2030. Gebouweigenaren die een Green Mark willen, moeten nu aantonen dat ze er alles aan doen om de CO2-uitstoot tot nul te reduceren of te compenseren door middel van duurzame energiebronnen en carbon credits.

De Green Mark 2021 kan worden toegekend voor prestaties die verder gaan dan volgens de normen verplicht is. Daarbij kan het gaan om energiezuinigheid, binnenluchtkwaliteit, groen en beplanting, actieve mobiliteit, materiaal- en afvalbeheer en waterbesparing.
* SLE = Super Low Energy

2. BCA’s Green Mark: kern van Singapore’s Green Building Masterplan (SGBMP)

Om de verduurzaming van de gebouwde omgeving te versnellen, hebben de Building and Construction Authority (BCA) en de Singapore Green Building Council samen een nieuw Singapore Green Building Master Plan (SGBMP) uitgewerkt. Dit is een roadmap om nieuwe en bestaande gebouwen energieneutraal te maken. De belangrijkste elementen van het SGBMP zijn:

 1. Energienormen: Het SGBMP bevat de meest recente energienormen voor alle gebouwen, waarmee het gebruik van slimme technologieën, energiezuinige HVAC-systemen en duurzame energiebronnen wordt bevorderd.
 2. Verduurzaming van gebouwen: Eigenaren van bestaande gebouwen worden gestimuleerd om hun panden te verduurzamen, door ze veel energiezuiniger te maken en de CO2-uitstoot te verminderen. Daarvoor zijn financiële prikkels, subsidies en belastingvoordelen beschikbaar.

3. Super Low Energy (SLE) Building

Het SLE Building-programma is een initiatief van de overheid om de ontwikkeling van super-energiezuinige gebouwen in Singapore te stimuleren. Om de SLE-norm te halen, moeten gebouwen aan nog strengere energie-eisen voldoen dan voor de Green Mark Platinum. Terwijl de Green Mark breder kijkt dan energie, gaat het bij SLE alleen om energieprestaties.

4. Building Information Modelling (BIM):

De BCA promoot ook het gebruik van Building Information Modelling (BIM) in de gebouwde omgeving. BIM is een digitale tool waarmee een virtueel model van een gebouw kan worden gemaakt. Met dit model kunnen de prestaties van het gebouw worden gesimuleerd en mogelijke verbeterpunten worden vastgesteld.

5. Sustainable Development Code

De Sustainable Development Code (SDC) is een essentieel handvat voor duurzame stadsplanning en -ontwikkeling in Singapore. De SDC wordt regelmatig afgestemd op nieuwe duurzaamheidsprioriteiten, waarbij nu de volgende aspecten centraal staan:

 1. Biodiversiteit en groen: Singapore erkent het belang van het behoud van de natuurlijke omgeving. De SDC stimuleert ontwikkelaars om groen en biodiversiteit in hun projecten op te nemen, bijvoorbeeld daktuinen en groene muren.
 2. Duurzaam vervoer: Om de CO2-uitstoot te verminderen, bevordert de SDC duurzame vervoersopties, onder meer met betere fietsinfrastructuur, laadstations voor elektrische auto’s en een voetgangersvriendelijke stedelijke inrichting.

6. Slimme en klimaatbestendige gebouwen

Vanwege de toenemende dreiging van klimaatverandering en de invloed daarvan op de gebouwde omgeving heeft Singapore ook regelgeving ingevoerd om gebouwen klimaatbestendiger te maken.

 1. Overstromingsbestendig bouwen: Ontwikkelaars zijn nu verplicht om overstromingsbestendige ontwerpelementen op te nemen in bouwprojecten, zoals verhoogde constructies, waterkeringen en geavanceerde waterafvoersystemen.
 2. Slimme bouwtechnologieën: Singapore stimuleert de toepassing van slimme bouwtechnologieën – zoals realtime monitoring – om gebouwen efficiënter en veiliger te maken. Meer over Smart Buildings lees je hier.

7. Circulaire economie

Singapore stimuleert steeds meer een circulaire aanpak in de bouw- en vastgoedsector, onder meer door middel van de volgende voorschriften en initiatieven:

 1. Beheer van bouwafval: Strengere voorschriften verplichten bouwbedrijven om zo min mogelijk afval te produceren en materialen zo veel mogelijk te recyclen en te hergebruiken.
 2. Duurzame materialen: De overheid stimuleert het gebruik van duurzame en lokale materialen bij bouwprojecten om de ecologische voetafdruk te verkleinen.

Cruciale beleidsbeslissingen

Enkele cruciale beleidsbeslissingen waar vastgoedeigenaren en -exploitanten in Singapore rechtstreeks mee te maken kunnen krijgen:

 • Strengere eisen voor de Green Mark. Hierdoor wordt het voor gebouwen moeilijker om een hoge rating te behalen en zullen eigenaren van gebouwen moeten investeren in duurzamer ontwerpen en duurzamer bouwen.
 • De invoering van nieuwe eisen voor het gebruik van duurzame bouwmaterialen. Dit moet gebouweigenaren stimuleren om materialen te gebruiken die minder milieubelastend zijn.
 • De eis voor nieuwbouw om EPC’s in te dienen als onderdeel van de Green Mark-aanvraag. Hierdoor zullen gebouwen efficiënter en energiezuiniger worden.

Al deze beleidsmaatregelen zijn bedoeld om de gebouwde omgeving in Singapore duurzamer te maken. Ze zullen de nodige impact hebben op vastgoedeigenaren en ‑exploitanten, die immers hun werkwijze daarop zullen moeten afstemmen.

Samenvattend

 • Singapore blijft zich onverminderd inzetten voor de verduurzaming van vastgoed en de gebouwde omgeving, zoals blijkt uit de nieuwe regelgeving en beleidsmaatregelen. De nadruk op de Green Mark en de proefprojecten met energieneutraal bouwen, de Sustainable Development Code, klimaatbestendig gebouwontwerp en circulariteit onderstrepen nog eens hoezeer de overheid inzet op milieu en klimaat.
 • Het is belangrijk dat vastgoedeigenaren en -exploitanten in Singapore goed op de hoogte zijn van deze veranderingen, zodat ze aan de regelgeving kunnen voldoen en kansen kunnen grijpen in de snel veranderende wereld van duurzaam vastgoed.
 • Ze zullen hun werkwijze moeten afstemmen op de nieuwe vereisten. De langetermijnvoordelen van duurzaam vastgoed zijn echter duidelijk. Door te investeren in duurzame gebouwen, kunnen vastgoedeigenaren en -exploitanten hun milieu-impact verminderen en tegelijk hun bedrijfsresultaat verbeteren.
 • Met deze regelgeving en dankzij het stimuleren van innovatie heeft Singapore een goede uitgangspositie om wereldwijd voorop te blijven lopen in duurzame stedelijke ontwikkeling.

Onze Green Buildings Tool helpt bij duurzaamheids- en CO2-rapportage

CFP Green Buildings heeft een platform ontwikkeld dat eenvoudige, schaalbare en specifieke inzichten biedt. Hiermee kunnen hele portfolio’s maar ook individuele objecten worden doorgelicht. Ons platform herkent het type vastgoed, haalt de EPC en duurzaamheids- of CO2-score op, identificeert de meest relevante verduurzamings­maatregelen en berekent de businesscase voor de hele portefeuille én per gebouw of woning.

Door middel van verduurzamingsmaatregelen kunnen bedrijven laten zien welke voortrekkersrol ze spelen in de duurzaamheidsagenda. De Green Buildings Tool biedt een oplossing voor duurzaamheidsrapportage door de huidige en potentiële CO2-uitstoot en energie-efficiëntie inzichtelijk te maken. Financiële instellingen kunnen aan de hand hiervan duurzaamheidstargets vaststellen en tevens aan de PCAF- en andere rapportage­standaarden voldoen. Bovendien kan de tool naast CRREM-analyses worden gebruikt.

Vraag gerust een gratis demo aan om te zien hoe wij meerwaarde voor uw bedrijf kunnen creëren en wereldwijd impact maken.

Contact Apeldoorn

CFP Green Buildings
J.C. Wilslaan 29
7313 HK Apeldoorn
+31 (0)55 355 5199
info@cfp.nl

Contact Naarden

CFP Green Buildings
Onderwal 16
1411 LV Naarden
+31 (0)55 355 5199
info@cfp.nl

Blijf op de hoogte! Meld je aan voor de nieuwsbrief.

Volg ons

Kies je segment