Interview: Dit is waarom ASVZ energiebeheer aan iedereen aanraadt

Wibaut Nouwens is bij ASVZ verantwoordelijk voor energiebeheer. Wat zijn de ervaringen en bevindingen met de implementatie van energiebeheer tot nu toe? Lees hieronder de belangrijkste bevindingen na één jaar of lees hier het gehele interview van Wibaut Nouwens met Expertisecentrum Verduurzaming Zorg.

Verplicht energiebeheer

Vanuit de Erkende Maatregelen is ASVZ wettelijk verplicht tot energiebeheer. De organisatie moet voor een deel van de gebouwen werken met slimme meters met een energieverbruiksmanager en voor een deel van de gebouwen met een automatisch Energieregistratie- en Bewakingssysteem (EBS) met rapportfunctie per dag, week en jaar. Hiervoor maakt ASVZ gebruik van de expertise van CFP Green Buildings. CFP verzorgt onder andere mutaties, kwartaalrapportages en identificeert acties, welke tweewekelijks besproken worden met Wibaut. In de afgelopen tijd waren de acties bijvoorbeeld gericht op het voorkomen van het pendelen van de warmtepomp, verlagen van het rustverbruik, verlagen van de pieken (piekshaving) en het optimaliseren van opstarttijden.

Bevindingen na één jaar

Na ruim één jaar werken met energiebeheer heeft ASVZ veel inzichten verkregen. Er is meer inzicht in verbruik, opbrengsten, energiegebruiksprofielen en energieverspilling. Ook is nu sneller de juiste informatie beschikbaar om te kunnen plannen, sturen en energiebesparing te bewijzen. Verder kwam het besef dat instellingen van het gebouwbeheersysteem veel beter beheerd moeten worden. Er bleken onduidelijkheden te zijn over het beheer (wie past ze aan) en over de instellingen (waarom zo ingesteld?). Bovendien heeft ASVZ geld kunnen besparen op energiecontracten. Zo kon de aansluitwaarde voor grootverbruikers worden verminderd (inkoopvoordeel bij contractwaarden transport à € 20.000 p.j.) . Ook werden de meetdiensten opnieuw aanbesteed en goedkoper (inkoopvoordeel à € 10.000 p.j.). Bij de aanbesteding van nieuwe leveringscontracten zijn betrouwbare aansluitgegevens en verbruiksgegevens aan te leveren, plus goede profielen van gebouwen over verbruik en teruglevering, en dat geeft voordeel in de prijs.

Meten is weten. Ga met energiebeheer aan de slag, want het is de investering dubbel en dwars waard.

– Wibaut Nouwens, ASVZ

Gerealiseerde energiebesparingen in 2020

In 2020 heeft ASVZ 28% CO2 gereduceerd. Het aanpassen van de kloktijden van de klimaatinstallaties van één van de kantoren, leverde bijvoorbeeld een besparing van € 6.000 per jaar. Voor de 20 grootste gebouwen waren de energiekosten samen 2 ton per jaar. Hier is een kostenbesparing gerealiseerd van 5% à 10% per gebouw.

Zelf aan de slag?

Wil je ook aan de slag met energiebeheer maar weet je niet goed waar te beginnen? Neem dan contact met ons op. We gaan graag met je in gesprek om jouw doelstellingen te bepalen en dit te vertalen naar een aantrekkelijke businesscase.

Contact Apeldoorn

CFP Green Buildings
J.C. Wilslaan 29
7313 HK Apeldoorn
+31 (0)55 355 5199
info@cfp.nl

Contact Naarden

CFP Green Buildings
Onderwal 16
1411 LV Naarden
+31 (0)55 355 5199
info@cfp.nl

Blijf op de hoogte! Meld je aan voor de nieuwsbrief.

Volg ons

Kies je segment