De NTA 8800 certificering: wat betekent het voor jou?

Een nieuwe energielabelmethodiek doet haar intrede: de NTA 8800 certificering. De invoering hiervan is uitgesteld van 1 juli 2020 naar 1 januari 2021. Maar wat is NTA 8800 en wat betekent het voor jou? Je ontdekt het in dit artikel.

Het energielabel van gebouwen

Ieder gebouw heeft een energielabel. Met de huidige duurzaamheidsinspanningen in de samenleving wordt er meer en meer gekeken naar de energieconsumptie van gebouwen. Daarom wordt de rol van energielabels ook steeds belangrijker. Deze labels hebben zowel een interne als een externe functie. Naar buiten toe laten ze zien hoe energiezuinig of energievretend een gebouw is. Voor de gebruikers van het pand kan een label helpen om energiebesparingsmogelijkheden te ontdekken, zeker in combinatie met energiemonitoring.

Wat is NTA 8800?

In 2021 gaat er veel veranderen met betrekking tot de huidige energielabels. Voor zowel woningen als utiliteitsgebouwen wordt vanaf 1 januari 2021 een nieuwe methode ingevoerd: de NTA 8800 certificering. Het mooie aan deze methodiek is dat zowel nieuwbouw als bestaande bouw voor woningen en utiliteitsgebouwen gezamenlijk onder één norm vallen. Het gebruik van één methode maakt het een stuk overzichtelijker. 

Eén van de ideeën achter de NTA 8800 certificering is het creëren van de mogelijkheid om energielabels nog gedetailleerder te maken. Hierdoor geven de energielabels een realistischer beeld van de werkelijkheid. De energielabels die we nu kennen, worden uitgedrukt in de energie-index. Een label C hoort daarin bij een energie-index tussen de 1,30 – 1,16, zoals hieronder weergegeven.

nta 8800

De NTA 8800 certificering kijkt naar BENG eisen

Vanaf 2021 zien energielabels er dus anders uit. Er wordt niet meer gekeken naar de energie-index, maar naar een waarde uitgedrukt in kWh/m2/jr. Deze waarde wordt ook gebruikt bij de BENG (Bijna Energie Neutraal Gebouw) eisen. Er zijn drie categorieën van deze BENG waarden:

  • BENG 1: Energiebehoefte (kWh/m2)
  • BENG 2: Primair fossiel energieverbruik (kWh/m2)
  • BENG 3: Aandeel hernieuwbare energie (%)

Wat betekent dit voor de huidige indeling van labelklassen?

Bij de NTA 8800 certificering worden energielabels gebaseerd op BENG 2 eisen. Daarbij wordt er rekening gehouden met de gebruiksfunctie van gebouwen. Per gebruiksfunctie zijn er aparte labelklassen. Zo wordt het energieverbruik van kantoren bijvoorbeeld ingedeeld met de volgende labelklassen: 

nta 8800 energielabel

De verschillen tussen de oude en nieuwe methodiek

Wat ga je als vastgoedeigenaar merken van de NTA 8800 certificering? Een studie die beide methoden vergeleek, laat zien dat 55% van de gebouwen hetzelfde label behoudt. De rest van de panden wijkt af in labelsprongen. In 79% van deze gevallen gaat het om één labelsprong verschil en in 21% van de gevallen is dat 2 of meer labelsprongen. Dit kan zowel een hoger als een lager energielabel zijn. Gemiddeld genomen zullen de energielabels dus vrijwel gelijk blijven. Voor individuele gebouwen of portefeuilles kan het energielabel echter wel positiever of negatiever uitvallen.

Meer details, voor een nauwkeurigere berekening

In de NTA 8800 certificeringsmethodiek scoren individuele panden met all-electric systemen beter dan gasgestookte panden. Het opwekkingsrendement van het Nederlandse elektriciteitsnetwerk zal volgens de Nationale Energieverkenning (NEV 2017) dan ook fors stijgen. Deze stijging van 39% naar 69% is onder andere te danken aan de toename van windmolens en zonnepanelen.

De rendementsverbetering heeft effect op de energieprestatie van gebouwen. Omdat de NTA 8800 het primaire fossiele energieverbruik berekent, haalt bijvoorbeeld een warmtepomp een hoog rendement. Deze valt hoger uit dan bij de oude berekeningen, waar fossiel energieverbruik een andere kleinere rol had.

Daarnaast neemt de NTA 8800 certificering meer details mee waardoor er een nauwkeurigere berekening gemaakt kan worden. Dat vraagt wel extra werk voor eigenaren van gebouwen. Zij moeten meer documenten aanleveren en cijfers uitzoeken. Een goede dossieropbouw is bij deze nieuwe methodiek dan ook extra belangrijk. Uiteindelijk worden er met de NTA 8800 certificering accurate energielabels opgesteld die beter overeenkomen met de werkelijkheid. Ben je benieuwd naar de ervaringen met NTA 8800? Lees dan hier de eerste ervaringen.

Stel je energielabels nog dit jaar op

Het energielabel van individuele gebouwen kan dus verschillen door de wijzigende methodiek. We adviseren dan ook om de energielabels van jouw pand(en) nog dit jaar op te laten stellen. Zo ben je zeker van het label voor de komende 10 jaar. Bovendien heb je dan een second opinion achter de hand op het moment dat de NTA 8800 certificering in 2021 haar intrede doet. Dit is zeker van belang met het oog op de label C verplichting in 2023.

Stel dat uw pand met de huidige methode een label C scoort, maar vanaf januari 2021 een energielabel D. Dan zult u uiteindelijk nog steeds moeten investeren in het verduurzamen van uw pand. Desondanks biedt het wel extra tijd om de investeringen strategisch te plannen.

– Ilmar Bouwer, Consultant bij CFP Green Buildings

Wat betekent de NTA 8800 certificering voor de label C verplichting in 2023?

Al enige tijd hangt het in de lucht: de energielabel C verplichting voor kantoren in 2023. Op dit moment is label C gebaseerd op een energie-index van 1,3 of beter. Dit wordt vanaf 2021 omgezet naar een waarde tussen de 190-250 kWh/m2. Het kan dus voorkomen dat individuele panden met de nieuwe berekening beter of juist slechter scoren.

Een voorbeeld

Een pand dat nu nog een label C heeft – en dus geen extra investeringen nodig heeft – kan vanaf 2021 een ander label hebben. Met de NTA 8800 certificering kan het pand lager scoren. In dat geval zullen er dus aanvullende investeringen nodig zijn om het pand ook verhuurbaar te houden na 2023.

Leer meer met een NTA 8800 cursus /NTA 8800 opleiding

Er zijn met de invoering van NTA 8800 dus veel veranderingen in de certificering en het toekennen van energielabels. Een goede manier om hier alle ins- en outs over te leren is door het volgen van een NTA 8800 cursus of NTA 8800 opleiding. Adviseurs zullen een NTA 8800 cursus moeten volgen en deze afronden middels een examen. Ben jij benieuwd naar de nieuwe certificering en veranderingen die dit met zich meebrengt? Je kunt natuurlijk onze deskundige consultants inschakelen. Zij zullen je tijdens het gehele traject begeleiden en bijstaan.

Huidige energielabels blijven nog 10 jaar geldig

Energielabels die vóór 1 juli 2020 zijn afgemeld, blijven 10 jaar geldig. Wanneer jouw pand beter scoort binnen de NTA 8800 certificering, kun je het hogere energielabel krijgen. Heeft de nieuwe methodiek een negatief effect op jouw energielabel? Dan mag je het reeds behaalde energielabel nog maximaal 10 jaar gebruiken. Zo heb je voldoende tijd om energiebesparingsmogelijkheden te ontdekken en deze door te voeren.

Zo hebben we een uitgebreid antwoord gegeven op de vraag ‘Wat is NTA 8800 en hoe verschilt het van de huidige methodiek?’. Hiermee helpen we je inschatten wanneer je voor jouw panden actie moet ondernemen. We kunnen je ook helpen op het gebied van advies energiebesparing. Ook aan de slag? Neem contact op met onze consultants. Ze helpen je maar wat graag op weg!

nta 8800

Contact Apeldoorn

CFP Green Buildings
J.C. Wilslaan 29
7313 HK Apeldoorn
+31 (0)55 355 5199
info@cfp.nl

Contact Naarden

CFP Green Buildings
Onderwal 16
1411 LV Naarden
+31 (0)55 355 5199
info@cfp.nl

Blijf op de hoogte! Meld je aan voor de nieuwsbrief.

Volg ons

Kies je segment