Whitepaper ‘De kansen van waterstof’ gelanceerd tijdens rondetafelgesprek

Vanaf nu is de gloednieuwe whitepaper ‘De kansen van waterstof’ te downloaden in de kennisbank van DuurzaamGebouwd.nl. De publicatie laat je onder andere kennismaken met nationale en internationale succesprojecten met waterstof en voorziet je van een stappenplan om je vastgoed toekomstbestendig te maken.

Download de whitepaper over waterstof in de toekomst hier

Om de lancering van de whitepaper te vieren kregen deelnemers aan een rondetafelgesprek, georganiseerd door CFP Green Buildings, een sneak preview. Een uur lang werden inzichten gedeeld en tipjes van de sluier opgelicht van de inhoud van de whitepaper. Aan het einde kregen deelnemers exclusief en als eerste de publicatie in handen om mee aan de slag te gaan.

Tafelheer Marvin van Kempen van Duurzaam Gebouwd bracht eerst de urgentie naar voren om de energietransitie door te voeren. “We willen af van hoog oplopende energierekeningen en willen niet langer afhankelijk zijn van fossiele brandstoffen. Maar het is twee voor twaalf geweest en we gaan veel te langzaam. We weten dat we nog 93 maanden over hebben om de doelstellingen van het Klimaatakkoord van 2030 in te vullen: de helft minder CO2 uitstoten en 50% minder primaire grondstoffen inzetten.” Het meest recente IPCC-rapport laat zien dat we nog een lange weg te gaan hebben. “De huidige toezeggingen van landen zijn onvoldoende en er is nog steeds een mondiale stijging van broeikasgassen”, ging van Kempen verder. “Daarnaast moeten we kritisch kijken naar hoe we de energietransitie versneld kunnen doorvoeren.”

Om die doelstelling in te vullen beet Youp van der Zande van CFP Green Buildings het spits af met advies en uitleg over quick wins en de stappen die je kunt zetten voor een CO2-neutrale vastgoedvoorraad. Hij belichtte daarbij de vijf stappen die ook in het whitepaper naar voren komen: “Een eerste stap is het in kaart brengen van de huidige energiebehoefte en de temperatuurtrajecten voor het verwarmen en het warm tapwater . “Daar kom je achter door verschillende datastromen in kaart te brengen en inzicht te krijgen in gebruik”, liet Van der Zande weten.

“De tweede stap is het verkennen van verduurzamingsplannen zoals de Regionale Energie Strategieën (RES) en de warmtetransitievisies en uitvoeringsplannen van gemeenten. Zo ontdek je welke mogelijkheden er zijn om bijvoorbeeld binnen een decennium aan te sluiten op een warmtenet dat gebruikmaakt van duurzame restwarmte. Check daarna als derde stap of de gebouwschil op orde is. Ga uit van de Trias Energetica en beperk de warmtevraag.” Een eventuele vierde stap betreft het aanpassen van het afgiftesysteem, om gebruik te maken van lagere temperaturen. “En de vijfde stap is de inventarisatie voor de waterstofroute. Wat zijn bijvoorbeeld je investeringen om naar geschikte ketels of WKK’s te gaan?”

Vervolgens vertelde TU Delft-hoogleraar Peter Luscuere over de toepassingsmogelijkheden van waterstof in de toekomst. “In de industrie zien we verreweg het grootste gebruik op dit moment”, vertelt Peter Luscuere van TU Delft. “Prijsdalingen en grotere beschikbaarheid kunnen ervoor zorgen dat het voor andere industrieën aantrekkelijk wordt om hierop in te zetten. Om die prijsdaling reëel te maken is het instrument CO2-belasting waardevol. En we moeten dan meteen een stop zetten op de fossiele subsidies.” Volgens hem is het waardevol om naar het buitenland te kijken en inspiratie op te doen over de best practices aldaar: “We kijken onder andere naar de Scandinavische landen en Duitsland om ons te gidsen. Ze hebben daar een goede visie op waterstof en veel initiatieven. De hoeveelheid initiatieven is hoog omdat ze een goede samenwerking hebben tussen enerzijds bedrijven en anderzijds universiteiten. Ook zijn overheden betrokken bij het vormen van een visie rondom waterstof in de toekomst en stimuleren en ondersteunen zij initiatieven om ervaringen op te doen en kennis te delen.”

Dat de toepassing van waterstof nú al kan, bewees Jan van Ooijen van 2G Energy. Hij vertelde over projecten die nu al vorm krijgen. Waterstof is geen toekomstmuziek, volgens hem: “We hebben onder andere projecten gerealiseerd met waterstofoplossingen in appartementencomplexen en benzinestations in Duitsland, maar ook bij een zonnepanelenpark voor duurzame energieopwekking in de Verenigde Arabische Emiraten. Hiermee laten we zien dat er verschillende type projecten mogelijk zijn met deze brandstof.” De projecten moeten ervoor zorgen dat er meer bewijslast rondom de techniek komt: “Waterstof is op dit moment nog relatief duur, maar we laten zien wat er mogelijk is als de overheid meer investeert in betaalbare groene waterstof in de toekomst.”

Je leest de uitgebreide inzichten van deze experts in ‘De kansen van waterstof’, nu te downloaden op DuurzaamGebouwd.nl.

Contact Apeldoorn

CFP Green Buildings
J.C. Wilslaan 29
7313 HK Apeldoorn
+31 (0)55 355 5199
info@cfp.nl

Contact Naarden

CFP Green Buildings
Onderwal 16
1411 LV Naarden
+31 (0)55 355 5199
info@cfp.nl

Blijf op de hoogte! Meld je aan voor de nieuwsbrief.

Volg ons

Kies je segment