Verduurzaming in Australië: interview met Davina Rooney, CEO van de GBCA

Davina Rooney staat sinds juni 2019 aan het hoofd van de Green Building Council of Australia (GBCA). De GBCA heeft als taak om de verduurzaming van de gebouwde omgeving aan te sturen en heeft inmiddels – met behulp van ratingtool Green Star – meer dan 4000 projecten gecertificeerd. Wij mochten Davina interviewen over haar bijzondere carrière op het gebied van duurzame gebouwen en het terugdringen van de CO2-uitstoot in Australië. In dit interview vertelt Davina over haar passie voor duurzaamheid, de verschuiving die zich momenteel in Australië voltrekt en wat er de komende tijd nog meer te verwachten valt.

Voor de mensen die u nog niet kennen: wat is uw functie en waar komt uw persoonlijke gedrevenheid voor duurzaamheid vandaan?

“In 2019 ben ik CEO geworden van de Green Building Council of Australia. Daarvóór was ik General Manager of Sustainability and Corporate Procurement bij vastgoedontwikkelaar Stockland.”

“Ik ben altijd al bezig geweest met duurzaamheid. Toen ik na mijn studie begon te werken, werd duurzaamheid gezien als iets eenmaligs waarmee je leiderschap en deskundigheid kon tonen. Gaandeweg is het gelukt om die ‘ad hoc’-mentaliteit om te buigen en duurzaamheid op grote schaal op de agenda te krijgen. In 2004 heb ik in India meegewerkt aan een maatschappelijk project in de Himalaya. Dat was mijn eerste zonne-energieproject, met allemaal lokale materialen. Bij thuiskomst realiseerde ik me dat ik dit soort voorbeeldprojecten tot norm wilde verheffen.”

Hoe heeft de rol van de GBCA zich ontwikkeld sinds de oprichting in 2002? Wat zijn de belangrijkste mijlpalen die jullie hebben bereikt?  

“De GBCA heeft sinds 2002 heel wat bereikt. We hebben Green Star ontwikkeld, waarmee nu bijna 4000 certificeringen zijn afgegeven voor gebouwen, grote projecten, interieurs en woningen in heel Australië. We hebben een intensief scholings- en evenementenprogramma om elk jaar duizenden mensen in onze branche bij te scholen op het gebied van best practices en innovatie. En ons advocacy-programma werkt nauw samen met overheden om de minimumnormen in de bouwvoorschriften en het bouwbeleid aan te scherpen. Afzonderlijke mijlpalen vind ik lastig te noemen, want er zijn er zo veel geweest. Maar het feit dat Australië al 12 jaar op rij bovenaan de ranglijst van de Global Real Estate Sustainability Benchmark (GRESB) staat, betekent dat we veel hebben bereikt als het gaat om verduurzaming van de sector.” 

Wat is de grootste uitdaging bij duurzaam vastgoed in Australië?

“In de hele wereld wordt ingezet op vermindering van de uitstoot om de klimaatverandering tegen te gaan. We weten dat er in gebouwen heel wat CO2-reductie te behalen valt, maar dan moeten we nú maatregelen treffen om nieuwe en bestaande gebouwen te verduurzamen, voordat het ‘decennium van decarbonisatie’ ons door de vingers glipt. We zien dat de elektrificatie van gebouwen en groene stroom essentieel zijn om verder te komen met decarbonisatie. En het is geweldig dat zo veel grote spelers in de bouwsector en bij de overheid hierin het voortouw nemen. We weten ook dat er een bredere aanpak nodig is om echt duurzaam te gaan bouwen en circulair te gaan denken. We zien nu dat de vastgoedsector de uitdaging aangaat, en we willen graag samenwerken met fabrikanten om de toeleveringsketen voor duurzame producten te beïnvloeden.”

Wat zijn de belangrijkste ontwikkelingen in de wetgeving in Australië?  

“Vorig jaar zijn er strengere energienormen voor nieuwe woningen opgenomen in de bouwwet, de National Construction Code. Dat was enorm belangrijk omdat we vanwege de klimaatverandering steeds vaker te maken krijgen met extreme weersomstandigheden. Door deze wetswijzigingen moeten alle nieuwe woningen straks aan strengere normen voldoen, zodat ze zuiniger verwarmd en gekoeld kunnen worden. Dat betekent dat woningen dan gezonder worden voor de bewoners en beter voor het milieu, en dat de energiekosten dalen. Samen met de overheid en het bedrijfsleven werken we verder om fossiele brandstoffen in gebouwen uiteindelijk uit te faseren.”

“De Australische regering heeft zich gecommitteerd aan een emissiereductiedoelstelling van 43% in 2030 en ‘netto nul’ in 2050. Om deze transformatie te begeleiden is de Net Zero Authority opgericht. We kijken ernaar uit om samen met de overheid aan de slag te gaan om deze doelen te bereiken, en waar mogelijk zouden we de lat zelfs nog iets hoger willen leggen.”  

– Davina Rooney, CEO Green Building Council of Australia

Welke rol spelen de banken in Australië hierbij en hoe kunnen ze bijdragen aan duurzame financiering? 

“De vastgoedsector heeft al grote stappen gezet op het gebied van de verduurzaming van gebouwen, en nu zien we dat banken en financiële instellingen dit ook gaan faciliteren, met gunstigere tarieven voor de financiering van duurzaam bouwen en verbouwen. De banken spelen een essentiële rol als het gaat om de haalbaarheid van onze net zero-doelstellingen.”

Kunt u al iets zeggen over wat er komend jaar nog te verwachten valt op het gebied van duurzaam vastgoed?

“Wij verwachten dat er dit jaar meer aandacht zal komen voor circulaire bouwproducten en materialen. Australië produceert in zijn eentje al 76 miljoen ton afval per jaar. Circulariteit betekent dat we in de hele breedte van de economie anders moeten gaan denken, dus we kijken ernaar uit om samen met de overheid en het bedrijfsleven aan betere oplossingen te werken. En ook om onze nieuwe Green Star-ratingtool voor interieurs af te ronden en op de markt te brengen. Daarin gaat het om 100% circulariteit, en dat is een enorme omslag in het denken.”


CFP Green Buildings werkt samen met de Green Building Council of Australia. Nu duurzaamheid steeds belangrijker wordt in de Australische vastgoedsector, is het essentieel om inzicht te hebben in de wet- en regelgeving voor energie-efficiëntie en CO2-rapportage. Meer weten? Lees ons artikel over Australische wetten en programma’s of neem contact met ons op.

Contact Apeldoorn

CFP Green Buildings
J.C. Wilslaan 29
7313 HK Apeldoorn
+31 (0)55 355 5199
info@cfp.nl

Contact Naarden

CFP Green Buildings
Onderwal 16
1411 LV Naarden
+31 (0)55 355 5199
info@cfp.nl

Blijf op de hoogte! Meld je aan voor de nieuwsbrief.

Volg ons

Kies je segment