De EPBD-wetgeving wordt aangepast: wat betekent dat voor gebouweigenaren? 

De fundering van alle wetgeving rondom de energieprestatie van gebouwen – de EPBD – gaat veranderen. Dat betekent nogal wat. Op welke veranderingen moeten we ons voorbereiden? Wat zijn de grootste verschillen met de huidige situatie? Wat betekent dat voor jou als gebouweigenaar en hoe doe je een EPBD IV keuring? We vertellen er alles over in dit artikel. 

De EPBD wordt aangepast

Om te zorgen dat we in de toekomst alleen nog maar in emissieneutrale gebouwen wonen, werken en leren, moet de energieprestatie van gebouwen (verder) verbeteren. Daarom wordt er in Europa gewerkt aan nieuwe regels, waarna de Nederlandse uitwerking van de ‘Energy Performance of Buildings Directive’ (EPBD) zal worden aangepast. 

De huidige EPBD III zal worden herzien en aangepast naar de EPBD IV, met een duidelijk doel: emissievrije gebouwen in 2050. Wanneer is een gebouw emissievrij? Volgens de EU is dat het geval wanneer de kleine hoeveelheid energie die het gebouw gebruikt, in het gebouw zelf uit hernieuwbare bronnen wordt opgewekt. 

Wat is de status en wanneer worden de nieuwe regels ingevoerd? 

Zoals het er nu uitziet, gaat de nieuwe versie IV van de EPBD in per 2025. Voor alle nieuwe overheidsgebouwen is dat 2028. Voor bestaande bouw geldt vanaf 1 januari 2027 renovatie tot een geheel emissievrij gebouw. De definitieve richtlijn is er echter nog niet. 

De EU nam onlangs het voorstel over nieuwe energieprestaties aan. De EPBD is de Nederlandse uitvoering van deze richtlijn en daarom zal deze in lijn met de nieuwe EPBD aangepast worden. Hoe dat er precies uit gaat zien? Dat is helaas op dit moment nog relatief onduidelijk. Hoewel er met man en macht wordt geprobeerd om de veranderingen zo specifiek en duidelijk mogelijk uit te leggen aan vastgoedeigenaren, weet niemand het exact. Wij dus ook niet. Wanneer de definitieve richtlijn duidelijk is, zal dat stap voor stap helder worden. 

De belangrijkste verschillen tussen EPBD III en IV

Er zijn ook aspecten van de nieuwe wetgeving die al wel zeker zijn. We zetten een paar veranderingen die er zeker zullen komen op een rij: 

  1. Verandering in labelklassen

De huidige energielabelklassen met diverse plussen maakten het behoorlijk ingewikkeld. Niet alleen om af te lezen, maar ook bij het toekennen. Daarom gaan we terug naar slechts twee A labels. Alles wat nu label A met één of meerdere plussen heeft, krijgt het label A. Het hoogste label A+ staat straks voor energieneutrale gebouwen (A met vijf keer plus in de huidige situatie). De nieuwe labelindeling zie je overzichtelijk in onderstaande tabel. 

Energielabels tabel
  1. Gereduceerde geldigheid van lagere labels

Er gaan ook veranderingen plaatsvinden in de geldigheid van afgegeven energielabels. Voor de labels A tot en met C blijft dat 10 jaar, maar voor de labels D en lager wordt dat 5 jaar. Voor bewoning bestemde gebouwen en units geldt dat deze gebouwen op zijn laatst vanaf 1 januari 2030 ten minste energieprestatie klasse E moeten hebben en vanaf 1 januari 2033 ten minste energieprestatie klasse D.  Dit creëert een extra aanmoediging om stappen te zetten naar betere energieprestaties. 

“De EPBD-wetgeving stuurt nu vooral op een groen label A tot en met C. Maar het uiteindelijke doel is emissievrij in 2050. In dat scenario past alleen een A+ label en hier zal de wetgeving in de toekomst ook verder naartoe werken. Het is verstandig om je hier alvast op voor te bereiden, zodat je niet voor onaangename verrassingen komt te staan.”

– Ilmar Bouwer, Consultant bij CFP Green Buildings
  1. Uitfasering van labels G, F en E

Met de doelstelling om in 2050 enkel emissieneutrale gebouwen te hebben in heel Europa, is de drijfveer voor veranderingen in wetgeving duidelijk. Daarom worden de minimumeisen voor bestaande en nieuwe gebouwen opgeschroefd, waardoor de energielabels E en lager automatisch zullen verdwijnen. De energieprestaties die bij deze labels horen, zullen in de toekomst namelijk niet meer voorkomen. 

Hoe kun je je als gebouweigenaar het beste voorbereiden?

Wat betekenen de toekomstige EPBD veranderingen voor jou? Energie consultant Ilmar Bouwer: “2050 lijkt nog zo ver weg. Een logische reactie is dan ook om er nu nog niet zoveel mee bezig te zijn. De weg naar emissievrije gebouwen vraagt echter veel aanpassingen. Gebouweigenaren doen er goed aan om nu al actie te ondernemen en te starten met plannen. Je wilt nu weten welke keuze je moet maken in 2030.” 

Hoe kunnen wij als CFP hierbij helpen?

Een scan met de Green Buildings Tool is een voorbeeld van een goede eerste stap om je als gebouweigenaar voor te bereiden. Zo krijg je inzichtelijk hoe je een emissievrij gebouw kunt realiseren. Je kunt beslissen waar je het beste in kunt investeren en wanneer je welke veranderingen wilt doorvoeren. De benodigde financiën zijn er natuurlijk niet van de ene op de andere dag. Door nu al doelbewust en planmatig aan de slag te gaan, zorg je ervoor dat je klaar bent voor de toekomst

“Naast het voorzien in data, helpen we als consultants ook bij het inzichtelijk maken hiervan. Dat doen we bijvoorbeeld door visualisatie van de route naar 2050. Mogelijke stappen worden hierin visueel weergegeven in bijvoorbeeld CO2-reductie, energieverlaging en businesscase berekening, maar misschien wel het allerbelangrijkste, de impact op de energielabel verbetering.”

– Ilmar Bouwer, Consultant bij CFP Green Buildings

Wil je meer weten of heb je vragen aan ons? Neem dan contact met ons op.

Contact Apeldoorn

CFP Green Buildings
J.C. Wilslaan 29
7313 HK Apeldoorn
+31 (0)55 355 5199
info@cfp.nl

Contact Naarden

CFP Green Buildings
Onderwal 16
1411 LV Naarden
+31 (0)55 355 5199
info@cfp.nl

Blijf op de hoogte! Meld je aan voor de nieuwsbrief.

Volg ons

Kies je segment