Paleis het Loo kan BREEAM ‘Excellent’ halen

Before Article
  • Belang van duurzaamheid voorop
  • Besparende maatregelen als: WKO, ledverlichting, koelinstallaties, waterverbruik
  • Nastreven BREEAM score ‘Excellent’ voor Asset, Beheer en Gebruik

Duurzaamheid als maatschappelijke verantwoordelijkheid

Duurzaamheid speelt een grote rol binnen Paleis het Loo. Voor de organisatie is het van belang transparantie en inzicht te geven op gebied van duurzaamheid. Dit gebeurt zowel door het tonen van een duurzaamheidslabel als door het voeren van een aantoonbaar duurzaam beleid. De stichting ervaart hierin ook een grote maatschappelijke verantwoordelijkheid richting haar bezoekers, personeel en stakeholders.

Grootschalige renovatie

Begin 2018 werd Paleis het Loo gesloten voor een grootschalige renovatie en ondergrondse uitbreiding die in 2021 gereed moet zijn. Bij deze verbouwing wordt duurzaamheid in alle facetten meegenomen. Voorbeelden hiervan zijn: energieopslag in de bodem (WKO), ledverlichting, koelinstallaties met natuurlijke koudemiddelen, vraaggestuurde ventilatie, minimalisering van waterverbruik en hybride adiabatische bevochtiging.

BREEAM certificering met ‘Excellent’ score

CFP heeft in Paleis het Loo een nulmeting uitgevoerd, waaruit blijkt dat het paleis voor het onderdeel Asset na de verbouwing een BREEAM score ‘Excellent’ (4 sterren) kan halen. Samen met Paleis het Loo en Valstar Simonis gaat CFP proberen deze certificering te behalen. Naast het onderdeel Asset zal ook worden onderzocht of de onderdelen Beheer en Gebruik meegenomen kunnen worden in de certificering. De bouw volgen kan via: paleishetloo.nl/vernieuwing

Foto museum Paleis Het Loo – KAAN Architecten