Nieuw BREEAM certificaat ‘Very Good’ voor het Van Gogh Museum

In 2014 behaalde het Van Gogh Museum als eerste museum ter wereld een BREEAM certificaat ‘very good’. Recent heeft het museum het certificaat opnieuw behaald en CFP Green Buildings mocht hen daarbij weer ondersteunen.

Van Gogh Museum behaalt BREEAM certificaat en scoort ‘Very Good’

Om opnieuw te voldoen aan de eisen voor het BREEAM certificaat heeft het Van Gogh Museum een aantal maatregelen doorgevoerd. Dit zijn maatregelen op het gebied van duurzaamheid. Zo is alle traditionele verlichting vervangen door LED-verlichting. Ook zijn er een aantal tussenmeters geplaatst waardoor installaties efficiënter kunnen werken. Tot slot zijn er ook ecologische maatregelen doorgevoerd, zoals het plaatsen van vleermuiskasten. Het Van Gogh Museum zet hiermee grote stappen om duurzaamheid in musea te boosten.

45% energiebesparing door installaties anders in te stellen

Een belangrijk aspect was het terugbrengen van het energiegebruik door het museum. Door allerlei inspanningen is dat gelukt. De afgelopen jaren is het energiegebruik van het Van Gogh Museum al met zo’n 45% gedaald. Dit komt grotendeels door de instellingen van installaties te optimaliseren.

Zo werden stooklijnen van de ketels aangepast en weersafhankelijk gemaakt. Hierdoor kon de regeltechniek losser worden ingeregeld. Zo hoeft er in de zomer minder diep gekoeld en ontvochtigd te worden. Dit scheelt bakken met energie. Een mooie bijkomstigheid is de optimalisatie in combinatie met lagere belasting hebben gezorgd voor minder storingen. 

Rol van CFP verschuift van kartrekker naar expert

CFP en het Van Gogh Museum zijn vanaf het begin partners geweest op het gebied van duurzaamheid. Ben van der Stoop [Van Gogh Museum] legt uit hoe de rol van CFP de afgelopen jaren is geëvolueerd.

“In het begin was alles nieuw voor ons. In 2013 heeft CFP een nulmeting uitgevoerd om te kijken waar we stonden op het gebied van duurzaamheid. Ook hebben we gezamenlijk een ambitie geformuleerd op het gebied van duurzaamheid. Het Van Gogh Museum wil graag één van de duurzaamste musea ter wereld worden. Vrij ambitieus, maar het is vooral om onszelf aan te zetten tot continue verbetering. CFP had hierbij een kartrekkersrol en heeft een aantal aanbevelingen gedaan om deze ambitie te bereiken. We hebben samen een duurzame verbouwing gerealiseerd. De materie leerden we zo zelf ook steeds beter kennen. Inmiddels hebben we intern een eigen Groene Denktank opgericht die de kartrekkersrol heeft overgenomen en fungeert CFFP als adviseur op het gebied van duurzaamheid. Deze expertrol is voor ons onmisbaar bij het coördineren en verzamelen van de juiste bewijslast. Ook om te voldoen aan veranderende wet- en regelgeving hebben we een expert nodig.”

Wil je meer weten over het behalen van hetzelfde BREEAM certificaat als het Van Gogh Museum of ben je geïnteresseerd in het doorlopen van de speciale BREEAM checktlist en quickscan? Neem dan contact met ons op voor meer informatie over BREEAM NL in use.

Contact Apeldoorn

CFP Green Buildings
J.C. Wilslaan 29
7313 HK Apeldoorn
+31 (0)55 355 5199
info@cfp.nl

Contact Naarden

CFP Green Buildings
Onderwal 16
1411 LV Naarden
+31 (0)55 355 5199
info@cfp.nl

Blijf op de hoogte! Meld je aan voor de nieuwsbrief.

Volg ons

Kies je segment