Consultancy: Circulair

  • Circulariteit meetbaar in kg materiaalgebruik
  • Verhogen van de (gebouw)waarde
  • Verlagen van de kosten en milieu-impact

Meer info over de Consultancy: Circulair

Met de Quick Scan Circulaire Gebouwen brengt CFP de mogelijkheden in kaart van circulaire oplossingen in gebouwen. De uitkomsten van de Quick Scan geven inzicht in mogelijkheden voor het verhogen van de (gebouw)waarde en het verlagen van de kosten en milieu-impact. CFP heeft een methode ontwikkeld om de circulaire prestatie van een gebouw vast te stellen aan de hand van kilogrammen materiaalgebruik.

Daardoor zien we hoe een gebouw scoort in termen van optimale vraag, het circulair ontwerp en de circulaire bedrijfsvoering en onderhoud.