Consultancy: Circulair

  • Circulariteit meetbaar in kg materiaalgebruik
  • Verhogen van de (gebouw)waarde
  • Verlagen van de kosten en milieu-impact

Meer info over de Consultancy: Circulair

Nederland circulair in 2050

In 2050 moet heel Nederland circulair zijn. Onze gebouwen dragen voor 50% bij aan het onttrekken van virgin materials aan de aarde en voor 40% aan het weggooien daarvan. Daarnaast zijn gebouwen verantwoordelijk voor 40% van onze vervuiling. Een belangrijk startpunt dus voor circulariteit.

Circulaire benchmark

Een circulair gebouw is een gebouw waarin geen grondstoffen worden verbruikt. Er wordt niets aan de aarde onttrokken dat niet opnieuw gemaakt kan worden en er wordt niets weggegooid dat niet opnieuw gebruikt kan worden. Met de circulaire benchmark wordt berekend hoeveel kg grondstoffen per m2 er in uw gebouw verbruikt worden.

Circulaire quickscan

Met de circulaire quickscan brengen we voor u in kaart welke grondstoffen er in het huidige gebouw verbruikt zijn. Logische vervolgstappen zijn het verfijnen van deze cijfers, het opstellen van verbetermaatregelen om uw gebouw circulair te maken en het opstarten van een project.

Circulair onderhoud

Ook het onderhoud van uw gebouw verdient aandacht. Door het onderhoud van uw gebouw circulair in te richten, is het mogelijk om stapsgewijs circulariteit te realiseren. Dit kan door gebruik te maken van bestaande onderhoudsbudgetten. Wij kunnen u helpen bij het aanpassen van uw bedrijfsvoering en het maken van circulaire onderhoudsplannen. Zo zorgt u ervoor dat het gebouw circulair onderhouden wordt.

Contact opnemen?