Het ontstaan van DuPa 2.0: Een revolutionaire stap in het taxeren van vastgoed

Duurzaamheid is niet langer een bijzaak in de vastgoedsector – het is een essentiële pijler geworden voor het beoordelen van waarde en risico’s. Het verhaal van DuPa 2.0, het meest geavanceerde duurzaamheidsbeoordelingsplatform in Nederland, begon met Reinier Mijsberg, hoofd van het Taxatieteam bij ABN AMRO Bank. In dit interview onthult Reinier hoe hij het initiatief heeft genomen om duurzaamheid centraal te stellen in taxatierapporten en hoe dit heeft geresulteerd in het ontstaan van DuPa 2.0.

Uitdagingen en innovaties van DuPa 2.0 

Reinier’s reis begon in 2020, toen een duurzaamheidsparagraaf onder leiding van Dutch Green Building Council werd geïntroduceerd. Hij herinnert zich levendig de eerste vraag van die paragraaf: “Kunnen de ramen open?” Dit eenvoudige criterium stond ver af van zijn visie op duurzaamheid. Vastbesloten om verandering teweeg te brengen, ging Reinier op zoek naar samenwerking binnen de branche. Hij mobiliseerde de tien grootste taxatiekantoren om duurzaamheidsbeoordelingen te herzien en te verbeteren.

Het bleek geen gemakkelijke taak te zijn. Gedurende 2,5 jaar moest Reinier talloze obstakels overwinnen, van financiële uitdagingen tot weerstand binnen de sector. De focus lag destijds vooral op het behalen van energielabel C, terwijl de ambities in die 2,5 jaar werden verlegd naar label A en hoger. Grote kantoren hadden de middelen om verandering te omarmen, terwijl kleinere kantoren worstelden met de vereiste investeringen in tijd en middelen.

Reinier’s rol als aanjager was daarom cruciaal. Hij overtuigde belanghebbenden van de noodzaak om te veranderen en pleitte voor een brede acceptatie van DuPa 2.0. Het doel? Een platform creëren dat niet alleen door ABN AMRO, maar door de hele sector zou worden omarmd. “Het heeft te lang geduurd,” zegt Reinier, “maar verandering is onvermijdelijk.” 

“De discussie over het belang van duurzaamheid is niet langer een keuze, maar een noodzaak. We zijn al op zee, en de roep is nu om aan boord te komen. Want intrinsieke motivatie is de drijvende kracht achter echte verandering.”

– Reinier Mijsberg, Hoofd Taxatieteam bij ABN AMRO Bank

Technologische ondersteuning voor DuPa 2.0 

DuPa 2.0 omvat een uitgebreide set van 80 nieuwe velden, waaronder klimaatrisico’s, die duurzaamheid in kaart brengen op een manier die verder gaat dan oppervlakkige beoordelingen. De invoering ervan was echter niet zonder uitdagingen. Reinier wijst op de variabele tempo’s van taxateurs en de behoefte aan uniformiteit binnen de branche. Intrinsieke motivatie blijft cruciaal voor een succesvolle adoptie van DuPa 2.0, hoewel sommigen een duwtje in de rug nodig hebben van verplichte implementatie. 

De rol van technologie, zoals de software van CFP Green Buildings, is essentieel gebleken bij het verzamelen en analyseren van data voor DuPa 2.0. Reinier: “Vanaf mei zullen partijen als KATE en CFP met een API gaan werken, waardoor de impact nog groter wordt.” Reinier gelooft sterk in de kracht van AI om gegevens te verbinden en impact te vergroten. De eerste DuPa 2.0 rapporten zijn al verschenen, zij het met uitdagingen rondom kwalitatieve versus kwantitatieve metingen van duurzaamheidseffecten op vastgoedwaarde. 

CFP speelt een essentiële rol als een van de leveranciers van waardevolle data voor DuPa 2.0. Taxateurs hebben de vrijheid om te kiezen welke leverancier het beste past bij hun specifieke behoeften, want het scheelt enorm of je een klein kantoor van 200 vierkante meter moet taxeren of een grote terminal in de haven van Rotterdam. Reinier: “Waar CFP heel goed in is, is het verstrekken van inzicht in de kosten om van het ene energielabel naar het andere te gaan, een expertise die zij al geruime tijd hebben ontwikkeld. In de toekomst zullen we ons ook samen moeten richten op klimaatadaptatie, waardoor taxateurs nog beter kunnen inschatten hoe panden worden beïnvloed door klimaatrisico’s.” 

DuPa: Een fundamentele verschuiving in de vastgoedsector

DuPa 2.0 markeert een fundamentele verschuiving in de vastgoedsector. Het is niet alleen een hulpmiddel voor taxateurs, maar een instrument dat de weg effent naar een duurzamere en veerkrachtigere vastgoedmarkt. Reinier benadrukt: “Hoewel we bezig zijn met kleine verbeteringen en een update van DuPa 2.0, moeten we vooruitkijken. Daarom wordt er nu hard gewerkt aan DuPa 3.0, dat een echt andere benadering zal hebben. In DuPa 3.0 wordt ‘Paris Proof’ de norm, met een bredere betrokkenheid van belanghebbenden. Accountants zullen ook deelnemen en DGBC heeft een raamwerk ontwikkeld voor ‘Paris Proof’, waarop we willen voortbouwen met een focus op CO2-uitstoot. DuPa 3.0 zal ook rekening houden met stranded assets.”

DuPa 2.0: Naar een duurzamere vastgoedmarkt

Met DuPa 2.0 wordt een nieuw hoofdstuk ingeluid in de vastgoedsector, waar duurzaamheid niet langer een optie is, maar een cruciale factor in het beoordelen van waarde en risico’s. Het is het resultaat van jarenlange toewijding en samenwerking binnen de branche, geleid door visionairs zoals Reinier Mijsberg. Terwijl DuPa 2.0 nu zijn stempel drukt op de sector, wordt er al vooruit gekeken naar DuPa 3.0, waarin ‘Paris Proof’ de standaard zal zijn. Deze voortdurende evolutie belooft niet alleen een meer duurzame vastgoedmarkt, maar ook een die veerkrachtiger is tegen de uitdagingen van de toekomst.

Contact Apeldoorn

CFP Green Buildings
J.C. Wilslaan 29
7313 HK Apeldoorn
+31 (0)55 355 5199
info@cfp.nl

Contact Naarden

CFP Green Buildings
Onderwal 16
1411 LV Naarden
+31 (0)55 355 5199
info@cfp.nl

Blijf op de hoogte! Meld je aan voor de nieuwsbrief.

Volg ons

Kies je segment