Wat zijn de cijfers achter de WELL Building Standard?

Introductie en het belang van de WELL Building Standard

WELL is een standaard die gaat over de gezondheidsscore van een kantoorgebouw. De meeste mensen zijn nog niet zo bekend met de WELL Building Standard en in eerste instantie kan WELL een beetje zweverig overkomen. Maar er komt veel meer bij kijken dan je denkt. De WELL methode blijkt niet alleen een praktische aanpak voor het verbeteren van de gezondheid en productiviteit, het is technisch ook nog eens knap lastig. Om te beginnen, de cijfers waarom gezonde gebouwen belangrijk zijn:

 • Nederlanders brengen gemiddeld 90% van de dag binnen door
 • In de jaren 80 schatte de WHO dat circa 30% van de gebouwen een slecht binnenklimaat had
 • De kosten van een slecht binnenklimaat bedragen zo’n €3.600 per werknemer per jaar

WELL Certificering

Bij het gebruik van de WELL Building Standard speelt validatie van het gebruik een belangrijke rol. De auditor komt pas langs na de oplevering van het pand om te bepalen of het gebouw in de dagelijkse praktijk aan credits van de WELL certificering voldoet. In de ontwerpfase is de auditor niet betrokken. Zo wordt er dus niet uitsluitend naar techniek gekeken, maar voornamelijk ook naar het beleid en de uitvoering. Alle credits zijn evidence based (er is bewezen dat ze bijdragen aan een betere gezondheid en hun daadwerkelijke performance wordt daadwerkelijk getest) en zijn onderverdeeld in 10 categorieën.

Hoewel het bij WELL voornamelijk van belang is dat beleid wordt nageleefd, speelt technologie een belangrijke rol bij het behalen van de credits. Om de WELL credits te kunnen inventariseren en beoordelen, maar ook om de maatregelen te kunnen begeleiden en uitvoeren is een behoorlijke technische kennis van zaken nodig. Voor een leek zullen veel credits lastig zijn om te begrijpen. Om een voorbeeld te geven:

 • A01 Fundamental air quality – Part 4: De Radon drempel (radon is een radioactief deeltje dat in de lucht vrijkomt uit bouwmaterialen)
 • Het radon niveau moet onder de 0.15 Bq/L [4 pCi/L]. De test moet uitgevoerd worden per 2.300m2 gebruiksoppervlakte door een derde, niet belanghebbende partij

Comfortabel én energiebesparend

We steken de meeste energie in gebouwen om de luchtkwaliteit en de temperatuur goed te houden, omdat deze twee aspecten een zeer grote rol spelen in het comfort van werknemers. Tevens komt dit ook de gezondheid en productiviteit van werknemers ten goede. Gelukkig gaan energiebesparingen en gezondheid voor het grootste gedeelte goed samen. Zo is lage temperatuurverwarming bijvoorbeeld niet alleen comfortabeler, maar ook energiebesparend. Andere voorbeelden van energiebesparende maatregelen die ook bijdragen aan het comfort zijn: het voorkomen van gelijktijdig verwarmen en verkoelen, het voorkomen van tocht en het gebruiken van zonwering in de zomer.

De cijfers op een rij

 • Een comfortabel binnenklimaat verhoogt de productiviteit met 10-15%;
 • Naar schatting draagt een gebrek aan frisse lucht voor 35% bij aan ziektemeldingen;
 • Het adequaat ventileren van een slecht geïsoleerd gebouw kan de arbeidsproductiviteit met 29% verhogen;
 • Individuele controle over temperatuur (in een range van 4˚ C) leidt tot een stijging van ongeveer 3% in logische denken prestaties en 7% in type-snelheid;
 • Kantoorgebruikers die dicht bij een raam zitten slapen gemiddeld 46 minuten per nacht langer dan gebruikers die verder weg zitten;
 • Uitzicht en daglicht samen verklaren statistisch significant 6,5% van de variatie in het ziekteverzuim;
 • Er is een directe link tussen verhoogde adrenalineniveau’s die leiden tot stress bij een hoger achtergrondgeluidniveau;
 • Een variatie aan werkplek-typologieën bevordert de productiviteit;
 • Alleen al kijken naar natuur blijkt te leiden tot vermindering van lichamelijke en psychische klachten;
 • In gebouwen komen gemiddeld 2-5 keer zoveel verontreinigingen voor als in de buitenlucht, maar dit kan oplopen tot 100 keer.

Geschreven door: Orin Tijsse Klasen, consultant bij CFP Green Buildings

Meer weten over WELL of jouw gebouwen naast deze meetlat leggen? Wij helpen je graag.

Contact Apeldoorn

CFP Green Buildings
J.C. Wilslaan 29
7313 HK Apeldoorn
+31 (0)55 355 5199
info@cfp.nl

Contact Naarden

CFP Green Buildings
Onderwal 16
1411 LV Naarden
+31 (0)55 355 5199
info@cfp.nl

Blijf op de hoogte! Meld je aan voor de nieuwsbrief.

Volg ons

Kies je segment