Voldoen aan ESG wet- en regelgeving met behulp van een hexagonsessie: Van der Vorm Vastgoed als duurzame koploper

De nieuwe wetten en plichten groeien als paddenstoelen uit de grond in Europa. Hiermee probeert Europa grip te krijgen op duurzaamheid. Maar hoe maak je duurzaamheid meetbaar? Van der Vorm Vastgoed Groep ging samen met CFP aan de slag met ESG strategie en reporting om zo te voldoen aan het klimaatakkoord van Parijs. Met behulp van een hexagonsessie kwamen ze tot een op maat gemaakte ESG-scorecard met daarin de belangrijkste thema’s voor Van der Vorm Vastgoed.

Europese wetgeving en EU Taxonomie

Het is inmiddels duidelijk dat de Europese Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) grote invloed gaat hebben op vele bedrijven binnen de vastgoedsector. Vanaf dit jaar (2024) moeten grote beursgenoteerde bedrijven die onder de NFRD vielen verplicht rapporteren over duurzaamheidsbeleid en prestaties onder de CSRD. Vanaf 2025 zal dit een grotere groep bedrijven worden. Maar ook sommige mkb’s zullen vanaf 2026 aan de CSRD moeten gaan voldoen. Deze informatie moet vervolgens worden getoetst door een externe accountant en voldoen aan de limited assurance standaard. Van der Vorm Vastgoed besloot in 2023 al aan de slag te gaan met het in kaart brengen van de materiele onderwerpen voor het bedrijf. Samen met CFP Green Buildings ging zij aan de slag met het opstellen van een ESG-scorecard.  

Van der Vorm Vastgoed wacht niet af. Het is tijd voor actie! Of zoals Simon IJsselstein van Van der Vorm Vastgoed Groep, het schetst: “Beter klein begonnen dan over het grote blijven nadenken.”

– Simon IJsselstein, projectdirecteur bij Van der Vorm Vastgoed Groep

Op maat gemaakte ESG-scorecard

Met de Nederlandse en Europese wetten en regels op zak, werden de rapportagestandaarden voor duurzaamheid naast elkaar gelegd, zoals GRI, CRREM en GRESB. Lian van Uem, consultant bij CFP Green Buildings: “We hebben gekeken hoe de verschillende rapportagestandaarden konden worden toegepast op de missie en lange termijn doelstellingen van Van der Vorm Vastgoed. Vervolgens hebben we een vertaalslag gemaakt naar de thema’s van ESG en dit vertaald naar een scorecard. Met behulp van deze scorecard* kunnen de diverse thema’s binnen ESG meetbaar gemaakt worden.”
*De ESG-scorecard die ontwikkeld werd voor Van de Vorm Vastgoed vormt bij CFP nu de basis voor begeleiding van het CSRD Materiality Assessment.

E- Environment

Het thema Environment draait om de impact op het milieu. Voor Van der Vorm Vastgoed is klimaatadaptiviteit een belangrijk onderwerp binnen dit thema, waarvan groene daken, vogelhuisjes en minder beton onderdeel zijn. Ook het realiseren van 10% CO2-reductie per jaar, energiebesparing en waterbesparing vallen binnen dit thema.

S – Social

De aandachtspunten binnen het thema Social draaien om de maatschappij. Van der Vorm Vastgoed heeft dit onder andere vertaald naar medewerkerstevredenheid en sociale interactie. Hierbij valt te denken aan ontmoetingsplekken voor huurders, moestuinen en evenementen voor huurders. Maar ook maatschappelijke doelen komen aan de orde, zoals betaalbare woningen, het ondersteunen van goede doelen en inclusie. Tevens is er binnen dit thema aandacht voor duurzame bedrijfsketens en wordt er gekeken naar de duurzame activiteiten van beleggers, investeerders en leveranciers.

Een op maat gemaakte ESG-rapportage voor Van de Vorm Vastgoedgroep

Een voorbeeld uit de praktijk: Van de Vorm Vastgoed realiseerde een moestuin bij een appartementencomplex in Leiden. De schuur bestaat uit 100% circulair hout en er zit zelfs hout in verwerkt dat op nog geen km afstand is geoogst uit een ander gebouw. Ook de moestuinbakken zijn van circulair hout, waarmee dit project binnen meerdere thema’s van ESG valt.

G – Governance

Binnen het thema Governance komen onderwerpen aan bod met betrekking tot het bestuur. Aandeelhoudersdemocratie en Compliance Benchmarks zijn hierbij belangrijke onderwerpen. Maar ook de geestelijke en fysieke gezondheid van medewerkers krijgen aandacht binnen dit thema, waarbij wordt gekeken naar de bestuurlijke ambities op dit gebied.

Met hexagonsessie naar ESG-scorecard

Toen de contouren van de ESG-rapportage waren geschetst, werden de ESG thema’s en doelstellingen gefinaliseerd tijdens een hexagonsessie. Ook werd bekeken hoe alles meetbaar gemaakt kan worden. Lian van Uem: “We hebben samen een scorecard ontwikkeld, waarbij er een weging gehangen is aan de verschillende thema’s binnen ESG. Ook hebben we gekeken hoe Van der Vorm Vastgoed scoort op de thema’s in vergelijking met andere partijen. Op basis van die informatie zijn er doelen, KPI’s en concrete maatregelen geformuleerd richting 2050.”

Next steps

Er wordt inmiddels hard gewerkt aan een eerste ESG-rapportage. De benodigde data binnen het thema Environment is zichtbaar gemaakt en op basis hiervan worden concrete maatregelen gepland voor 2024. Ook worden de lijnen richting 2050 verder uitgezet in deze eerste rapportage.


Wil jij ook een op maat gemaakte ESG-scorecard of een CSRD Materialitity Assessment?
We helpen je graag. Lees hier meer over rapportages of neem contact op.

Contact Apeldoorn

CFP Green Buildings
J.C. Wilslaan 29
7313 HK Apeldoorn
+31 (0)55 355 5199
info@cfp.nl

Contact Naarden

CFP Green Buildings
Onderwal 16
1411 LV Naarden
+31 (0)55 355 5199
info@cfp.nl

Blijf op de hoogte! Meld je aan voor de nieuwsbrief.

Volg ons

Kies je segment