Circulariteit meetbaar in verschillende gemeenten

  • Circulair aanbesteden mogelijk door meetbaarheid
  • Concrete gefaseerde aanpak om samen resultaat te bereiken
  • Toepassen circulaire gebouwen best practices in de praktijk

Duurzaamheidsambities gemeenten

‘Alles circulair zijn in 2050’. Zo luidt de doelstelling van de overheid. Maar gemeenten hebben veelal ambities die hoger liggen en sneller voltooid moeten worden. Daarom zijn gemeentes nu al bezig met circulariteit bij het inkopen en aanbesteden van projecten. Hierbij is het belangrijk dat circulariteit goed meetbaar en vergelijkbaar wordt gemaakt.

Circulair aanbesteden mogelijk door meetbaarheid

CFP heeft verschillende gemeenten geholpen met het doorrekenen van hun circulaire ambities. Het ging hierbij om nieuw- of verbouw van gemeentelijke gebouwen. Met de berekening is circulariteit meetbaar en vergelijkbaar gemaakt voor verschillende gemeenten. Vervolgens heeft CFP de circulaire verbetermaatregelen in kaart gebracht en vertaald naar eisen en criteria die meegenomen kunnen worden in het ontwerp van de architect en in de verdere aanbesteding bij het realiseren van circulaire gebouwen.

“Door circulariteit meetbaar te maken zijn gemeenten beter in staat om hun ambities te bepalen, hun resultaten te vergelijken en de prioriteiten te stellen.”

– Bert van Renselaar, Duurzaamheidsexpert

Energiebesparende mogelijkheden in circulaire gebouwen

Er zijn diverse scenario’s doorgerekend met verschillende energiebesparende mogelijkheden. Voor een belangrijk deel is de installatietechniek verantwoordelijk voor de circulariteit, aangezien dit het energieverbruik in grote mate bepaalt. Over de looptijd van een gebouw is energie vaak verantwoordelijk voor 60-80% van het grondstofverbruik.

Concrete gefaseerde aanpak om samen resultaat te bereiken

Ieder project is gestart met het inventariseren van de eisen en wensen van de gemeente op het gebied van circulariteit. Di is gedaan op basis van modellen van CFP Green Buildings en de Green Deal Circulaire Gebouwen. Hierdoor is inzicht verkregen in de wensen op circulair gebied vanuit de gemeente, inclusief prioritering hiervan. Dit is belangrijk om alle neuzen dezelfde kant op te krijgen.

Samen met de architect en andere experts, is er gezocht naar circulaire alternatieven en verbeteringen op het ontwerp en zijn er een aantal aanbevelingen gedaan. Het doel hiervan was het grondstofverbruik te minimaliseren en de best passende maatregelen te bedenken met de meest kundige experts op ieder grondstofgebied.

Toepassen circulariteit in de praktijk

CFP heeft inmiddels honderden klanten geholpen met het realiseren van energiezuinige en circulaire gebouwen. Door het uitvoeren van scans, het beoordelen van ontwerpen en het plannen en ondersteunen bij implementatie van maatregelen. In verschillende trajecten heeft CFP aannemers en architecten geholpen met het toevoegen van circulaire elementen aan het ontwerp. Daarnaast zijn organisaties en gemeentes geholpen om circulariteit meetbaar te maken en circulaire kenmerken, eisen en wensen om te zetten naar criteria voor aanbesteding. Vanuit deze mix aan ervaring heeft CFP de verschillende gemeenten elk met hun eigen ambities kunnen helpen.

Zelf aan de slag met circulaire gebouwen

In veel gevallen stelt CFP verschillende scenario’s op voor het verduurzamen van bestaande plannen en gebouwen. Scenario’s kunnen in overleg met de opdrachtgever worden vastgesteld. Voorbeelden van scenario’s zijn: voldoen aan bouwbesluit en regelgeving, gasloos, energieneutraal of grondstofneutraal. De impact, investeringskosten en exploitatiekosten zijn per scenario doorgerekend. Op basis hiervan zijn circulaire eisen bepaald en is de impact hiervan gekwantificeerd. Zo zijn gunningscriteria opgesteld voor aanbesteding op basis van een ruime ervaring aan praktijkcases.

Om zelf aan de slag te gaan met het verbeteren van circulariteit is er nu de gratis circulaire scan. Gebruik hem zelf via www.circulairegebouwen.nl om meer inzicht te krijgen.

Contact Apeldoorn

CFP Green Buildings
J.C. Wilslaan 29
7313 HK Apeldoorn
+31 (0)55 355 5199
info@cfp.nl

Contact Naarden

CFP Green Buildings
Onderwal 16
1411 LV Naarden
+31 (0)55 355 5199
info@cfp.nl

Blijf op de hoogte! Meld je aan voor de nieuwsbrief.

Volg ons

Kies je segment