Wat zijn de cijfers achter WELL?

Before Article

Introductie en het belang van WELL

WELL is een standaard die gaat over de gezondheidsscore van een kantoorgebouw. Ik was, als consultant bij CFP, zelf nog niet zo bekend met de WELL standaard en in eerste instantie kwam WELL een beetje zweverig op me over. Desondanks was ik wel nieuwsgierig. Daarom raakte ik in gesprek met Berber, onze WELL-expert binnen CFP. Ze legde me uit dat het technisch eigenlijk best een uitdagende standaard is. Ik was benieuwd en ben daarom dan ook op zoek gegaan naar de cijfers achter WELL. De WELL-methode blijkt niet alleen een praktische aanpak voor het verbeteren van de gezondheid en productiviteit, het is technisch ook nog eens knap lastig. Om te beginnen, de cijfers waarom gezonde gebouwen belangrijk zijn:

 • Nederlanders brengen gemiddeld 90% van de dag binnen door
 • In de jaren 80 schatte de WHO dat circa 30% van de gebouwen een slecht binnenklimaat had
 • De kosten van een slecht binnenklimaat bedragen zo’n €3.600 per werknemer per jaar

WELL-certificering

1 concepten binnen WELL
De 10 categorieën van WELL

Bij WELL speelt validatie van het gebruik een belangrijke rol. De auditor komt pas langs na de oplevering van het pand om te bepalen of het gebouw in de dagelijkse praktijk aan credits van de WELL-certificering voldoet. In de ontwerpfase is de auditor niet betrokken. Zo wordt er dus niet uitsluitend naar techniek gekeken, maar voornamelijk ook naar het beleid en de uitvoering. Alle credits zijn evidence based (er is bewezen dat ze bijdragen aan een betere gezondheid en hun daadwerkelijke performance wordt daadwerkelijk getest) en zijn onderverdeeld in 10 categorieën.

Hoewel het bij WELL voornamelijk van belang is dat beleid wordt nageleefd, speelt technologie een belangrijke rol bij het behalen van de credits. Om de WELL credits te kunnen inventariseren en beoordelen, maar ook om de maatregelen te kunnen begeleiden en uitvoeren is een behoorlijke technische kennis van zaken nodig. Voor een leek zullen veel credits lastig zijn om te begrijpen. Om een voorbeeld te geven:

 • A01 Fundamental air quality – Part 4: De Radon drempel (radon is een radioactief deeltje dat in de lucht vrijkomt uit bouwmaterialen)
  • Het radon niveau moet onder de 0.15 Bq/L [4 pCi/L]. De test moet uitgevoerd worden per 2.300m2 gebruiksoppervlakte door een derde, niet belanghebbende partij

Comfortabel en energiebesparendComfortabel én energiebesparend

We steken de meeste energie in gebouwen om de luchtkwaliteit en de temperatuur goed te houden, omdat deze twee aspecten een zeer grote rol spelen in het comfort van werknemers. Tevens komt dit ook de gezondheid en productiviteit van werknemers ten goede. Gelukkig gaan energiebesparingen en gezondheid voor het grootste gedeelte goed samen. Zo is lage temperatuurverwarming bijvoorbeeld niet alleen comfortabeler, maar ook energiebesparend. Andere voorbeelden van energiebesparende maatregelen die ook bijdragen aan het comfort zijn: het voorkomen van gelijktijdig verwarmen en verkoelen, het voorkomen van tocht en het gebruiken van zonwering in de zomer.

Waarom de CV hoger stoken niet altijd leidt tot minder koudeklachten

 

Vaak ontstaan koudeklachten niet door een te lage binnentemperatuur, maar bijvoorbeeld door tocht of door koudeval van ramen. Behaaglijkheid hangt namelijk af van de luchttemperatuur, de stralingstemperatuur, luchtvochtigheid en luchtsnelheid.

 

Als het verschil tussen stralingswarmte en de luchttemperatuur te groot is, wordt dit als onaangenaam ervaren. Een hoge luchttemperatuur zorgt ook nog eens voor meer luchtstroom. De centrale verwarming hoger zetten, zorgt met name voor een hogere luchttemperatuur en dit kan dus een gering effect hebben de gevoelstemperatuur.

De Cijfers op een rij

Vertikale tuin

 • Een comfortabel binnenklimaat verhoogt de productiviteit met 10-15%;
 • Naar schatting draagt een gebrek aan frisse lucht voor 35% bij aan ziektemeldingen;
 • Het adequaat ventileren van een slecht geïsoleerd gebouw kan de arbeidsproductiviteit met 29% verhogen;
 • Individuele controle over temperatuur (in een range van 4˚ C) leidt tot een stijging van ongeveer 3% in logische denken prestaties en 7% in type-snelheid;
 • Kantoorgebruikers die dicht bij een raam zitten slapen gemiddeld 46 minuten per nacht langer dan gebruikers die verder weg zitten;
 • Uitzicht en daglicht samen verklaren statistisch significant 6,5% van de variatie in het ziekteverzuim;
 • Er is een directe link tussen verhoogde adrenalineniveau’s die leiden tot stress bij een hoger achtergrondgeluidniveau;
 • Een variatie aan werkplek-typologieën bevordert de productiviteit;
 • Alleen al kijken naar natuur blijkt te leiden tot vermindering van lichamelijke en psychische klachten;
 • In gebouwen komen gemiddeld 2-5 keer zoveel verontreinigingen voor als in de buitenlucht, maar dit kan oplopen tot 100 keer.

Geschreven door: Orin Tijsse Klasen, consultant bij CFP Green Buildings

Deel dit bericht:
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Email this to someone
email