De duurzame ambitie van ’s Heeren Loo

Before Article
logo van S Heeren Loo
  • Inzicht in verbeter- en besparingspotentieel in het vastgoedportfolio
  • Vernieuwde duurzame ambitie en beleidsplannen
  • Uitvoering van een strategische scenarioanalyse

Duurzame ambitie

’s Heeren Loo wil zich de komende jaren met haar vastgoedstrategie o.a. richten op het verduurzamen van haar vastgoed. ’s Heeren Loo wilde toe naar een onderbouwde ambitie met betrekking tot het verduurzamen van haar vastgoed richting 2030. Deze ambitie moest vervolgens omgezet worden in concrete doelen en acties met een bijbehorende planning in de tijd. Vooraf moest inzichtelijk gemaakt geworden wat de benodigde investering en terugverdientijd was voor scenario’s als wettelijke verplichtingen, 50% reductie en CO2-neutraal. Hiermee kon een onderbouwde beslissing worden genomen over het ambitieniveau en een inschatting gemaakt worden van de bijbehorende (onderhouds)budgetten voor de komende jaren.

De Duurzame Investeringstool

Het was belangrijk om inzicht te krijgen in de huidige mate van duurzaamheid in de portefeuille, zodat verschillende scenario’s financieel doorgerekend konden worden. Hiervoor heeft ’s Heeren Loo gebruik gemaakt van de Duurzame Investeringstool die ter beschikking is gesteld via ABN Amro. Deze tool is door CFP ontwikkeld en gevuld met het gehele vastgoedportfolio van ’s Heeren Loo. De tool liet in een eerste analyse zien dat er een relevant verbeter- en besparingspotentieel aanwezig was in het vastgoedportfolio. Door het verduurzamen van de gebouwen worden lagere energiekosten gerealiseerd na verduurzaming. Deze inzichten vormden voor ’s Heeren Loo de basis van een concreet plan van aanpak voor de komende jaren.

Strategische scenarioanalyse

CFP heeft ’s Heeren Loo vervolgens geholpen bij het uitvoeren van een strategische scenarioanalyse van het vastgoed. Hiervoor is de vastgoedportefeuille van één zorgpark in kaart gebracht op het gebied van duurzaamheid, met mogelijke scenario’s richting 2030. ’s Heeren Loo heeft zelf de inventarisatie van dit zorgpark uitgevoerd met behulp van de Duurzame Investeringstool. Vervolgens hebben ze samen met CFP de (financiële) haalbaarheid van de maatregelen onderzocht. CFP heeft deze zaken samengebracht in een dynamisch rekenmodel. Hiermee werden de implicaties zichtbaar gemaakt van de verduurzamingsambitie van het zorgpark, zowel in financiële zin als qua reductie van CO2-uitstoot. Tot slot konden de resultaten van het zorgpark geëxtrapoleerd worden naar de gehele organisatie.`
De wettelijk verplichte maatregelen die nog genomen moesten worden, bevonden zich met name op het gebied van verlichting en installaties. Isolatie is een belangrijke maatregel om verdere grote stappen te nemen in het verminderen van de CO2-uitstoot.

Wat CFP heel goed heeft gedaan is onze vastgoedportefeuille opsplitsen in functies en bouwperiodes. Met hun kennis en expertise op het gebied van vastgoedverduurzaming konden ze vervolgens per functie en bouwperiode inzichtelijk maken wat de te nemen duurzaamheidsmaatregelen en de bijbehorende kosten en opbrengsten zijn. Daarna was het eenvoudig om dit te extrapoleren naar de gehele vastgoedportefeuille. Op basis hiervan kregen we inzichtelijk welke ambitie haalbaar is voor ’s Heeren Loo.

– Jan Peter Niezink, ’s Heeren Loo