Selina Roskam geeft advies – Laadpalen op parkeerplaatsen zijn verplicht

Before Article

Selina RoskamDe titel van deze blog dekt de lading deels. Er zit een kern van waarheid in, maar deze verplichting is omgeven door randvoorwaarden en eisen.

Waar gaat het om?

Sinds 10 maart jl. is ‘een stukje’ wetgeving in werking getreden. Zonder al te veel tromgeroffel, maar het is er en je moet je er aan houden. Met ‘dit stukje’ bedoel ik een stukje wetgeving voor gebouweigenaren die ervoor moet zorgen dat de energieprestatie van hun gebouw toeneemt. En waar we voorheen steeds dachten aan slimme installaties, zuinige lampen of dikke isolatie heeft de EU nu ook eisen aan de laadinfrastructuur toegevoegd aan de energieprestatie van gebouwen. Zie ook de herziening van de EPBD in 2018.
Het Bouwbesluit is aangepast en kent nu een hoofdstuk over Laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen, nieuwbouw en bestaande bouw (in afdeling 5.4).

Wat is er verplicht?

  • Voor nieuwe of gerenoveerde appartementcomplexen met meer dan 10 parkeerplaatsen moet bij iedere plekje de laadinfrastructuur met loze leidingen zijn aangebracht.
  • Voor nieuwe of gerenoveerde utiliteitsbouw met meer dan 10 parkeerplekken moet bij 1 op de 5 plekken de laadinfrastructuur met loze leidingen zijn aangebracht; én
    moet er één laadpaal staan.
  • Vanaf 2025 moet bij ieder gebouw, dat we utiliteitsbouw noemen, minimaal één laadpaal staan als er meer dan 20 parkeerplaatsen bij dat gebouw zijn.

Het laatste geldt dus voor álle gebouwen: denk aan winkelcentra, overheidskantoren, onderwijsinstellingen en kazernes.

Groei voor de toekomst

De markt van Elektrisch vervoer groeit als een malle. In vier jaar tijd is de markt verdubbeld, volgens de Rabobank op basis van cijfers van het CBS. En in 2030 heeft een kwart van de bevolking een elektrische auto, wordt er voorspeld.

De overheid doet er een schepje bovenop door de aanschaf van nieuwe én gebruikte particuliere elektrische auto’s, de kleintjes en de middenklassers, te subsidiëren met resp. 4000 en 2000 euro. Zorg er dus voor dat je voorbereid bent.

 

– Selina Roskam, RVO Nederland

Meer informatie

Op de website van RVO staat uitgebreid beschreven hoe het nu precies zit met de verplichtingen rondom de laadinfrastructuur. En daarnaast is er een mooi Nationaal Kennisplatform Laadinfrastructuur (NKL), dat zich inzet voor snelle uitbreiding van een kostenefficiënt en toekomstbestendig laadnetwerk voor elektrisch vervoer.

Geschreven door: Selina Roskam
Selina Roskam is kennismakelaar Duurzame Utiliteitsbouw bij RVO Nederland. Ze geeft regelmatig tips, adviezen en valkuilen over de wet- en regelgeving rondom duurzaamheid.