Privacy statement

1. Gebruik van persoonsgegevens

Wij verwerken (mogelijk) de volgende persoonsgegevens van u indien u:

 • contactpersoon bent vanuit het bedrijf waarvoor uw werkt;
 • zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief;
 • via het contactformulier op de website contact met ons opneemt;
 • direct met ons contact opneemt via het e-mailadres en/of telefoonnummer op de website;
 • uw contactgegevens verstrekt tijdens kennismakingsgesprekken (zoals gegevens vermeld op visitekaartjes);
 • zich inschrijft voor een door ons georganiseerd evenement;
 • een product van ons afneemt.

Wij verzamelen daarbij de volgende (persoons)gegevens:

 • naam;
 • adres;
 • e-mailadres;
 • telefoonnummer;
 • bankrekeningnummer (van bedrijf, voor versturen van facturen);
 • functie.

Wij kunnen deze gegevens gebruiken om:

 • facturen te versturen;
 • nieuwsbrieven te verzenden;
 • contact met u op te nemen of te onderhouden;
 • u uit te nodigen voor evenementen.

2. Informatie, wijziging, correctie, wissing en bezwaar

Heeft u vragen of opmerkingen over ons privacy statement? Of wilt u uw gegevens inzien, wijzigen of laten wissen? Dan kunt u contact opnemen via info@cfp.nl.
Ook kunt u bezwaar maken tegen de manier waarop wij uw gegevens verwerken. Ook dit kunt u doen via info@cfp.nl.

3. Beveiliging van uw gegevens

Wij zullen uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden en wij zullen daarbij adequate technische en organisatorische maatregelen treffen om uw gegevens te beveiligen.

4. Derden

CFP Green Buildings zal uw persoonsgegevens niet verkopen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden, behalve zoals beschreven in deze privacyverklaring of tenzij met uw voorafgaande toestemming.

Foto’s van evenementen

Wij kunnen foto’s van bezoekers en/of deelnemers aan onze evenementen publiceren op onze website, tenzij u daartegen uitdrukkelijk en gemotiveerd bezwaar aantekent (zie onder 2).

5. Bewaren van uw gegevens

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk gelet op het doel van de verwerking of andere wetgeving die het bewaren verplicht.

6. Wijzigingen privacyverklaring

Het kan voorkomen dat deze verklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij bevelen daarom aan om deze privacy verklaring regelmatig te blijven raadplegen.

7. Cookies

Wij gebruiken op onze website functionele en analytische cookies. Alle informatie hierover leest u in ons cookiebeleid.

Contact Apeldoorn

CFP Green Buildings
J.C. Wilslaan 29
7313 HK Apeldoorn
+31 (0)55 355 5199
info@cfp.nl

Contact Naarden

CFP Green Buildings
Onderwal 16
1411 LV Naarden
+31 (0)55 355 5199
info@cfp.nl

Blijf op de hoogte! Meld je aan voor de nieuwsbrief.

Volg ons

Kies je segment