Ziekenhuizen middels routekaart richting CO2 neutraal in 2050

Ziekenhuizen hebben verduurzaming en het realiseren van energieneutrale gebouwen hoog op de agenda staan. Waar ze voorheen doelen stelden voor de komende vier jaar, wordt de horizon nu verlegd naar de komende 30 jaar. Met routekaarten richting CO2 neutraal wordt er invulling gegeven aan de duurzame visie en ambitie van ziekenhuizen.

Langetermijnvisie: energieneutrale gebouwen en CO2 neutraal opereren

In de meeste ziekenhuizen wordt momenteel druk gewerkt aan ledverlichting en het inregelen van installaties en zonnepanelen. Dit geeft per jaar een vermindering op het energieverbruik, maar het zijn allemaal maatregelen die niks veranderen aan het technisch concept van het ziekenhuis. Als ziekenhuizen écht willen gaan besparen, is een lange termijnvisie belangrijk.

Routekaarten naar CO2 neutraal in 2050

Om een duidelijke stip aan de horizon te kunnen zetten, wordt momenteel door ziekenhuizen hard gewerkt aan routekaarten richting CO2 neutraal. De doelstellingen van Parijs worden hierin meegenomen, waarbij ziekenhuizen zichzelf ten doel stellen om in 2050 CO2-neutraal te worden. Hiervoor moeten ze overschakelen naar andere concepten voor installaties.

Routekaarten op maat

TNO heeft een format opgesteld voor de routekaarten, met een vaste inhoudsopgave en met dezelfde structuur en onderwerpen. Ook de controleprocedures en voortgang worden hierin omschreven. Maar ieder ziekenhuis heeft andere installaties en een andere omgeving. Daarom is het belangrijk dat ieder ziekenhuis een routekaart op maat maakt.

Investeren in de toekomst

Er zal in de toekomst flink geïnvesteerd moeten worden door ziekenhuizen. Er worden momenteel veel duurzame innovaties bedacht, maar het moet uiteindelijk ook betaald worden. Daarom is een business case opstellen voor het realiseren van een toekomstbestendig gebouw cruciaal voordat ziekenhuizen aan de slag gaan met verduurzamen.

Zes verschillende scenario’s

CFP is voor het AMC zes scenario’s uit aan het werken, inclusief terugverdienmodel en een beslisboom. Hierbij wordt er onder andere gekeken naar het bestaande technische concept. Maar ook naar technische innovaties die in de toekomst verwacht worden. Met deze scenario’s kan het AMC straks efficiënte keuzes maken op weg naar CO2 neutraal opereren in een energieneutraal gebouw.

Contact Apeldoorn

CFP Green Buildings
J.C. Wilslaan 29
7313 HK Apeldoorn
+31 (0)55 355 5199
info@cfp.nl

Contact Naarden

CFP Green Buildings
Onderwal 16
1411 LV Naarden
+31 (0)55 355 5199
info@cfp.nl

Blijf op de hoogte! Meld je aan voor de nieuwsbrief.

Volg ons

Kies je segment