Verduurzaming van 160 panden in gemeente Nijmegen

  • Verduurzaming 160 panden in gemeente Nijmegen
  • In kaart brengen van duurzaamheid vastgoed en green buildings
  • 4 scenario’s berekend, inclusief business cases
  • Maatregelen geïmplementeerd in meerjarig onderhoudsplan

Verduurzaming 160 panden in gemeente Nijmegen

Om verder vorm te geven aan haar groene ambities, heeft de gemeente Nijmegen HEYDAY en CFP Green Buildings ingeschakeld voor de grondige verduurzaming van de gemeentelijke én maatschappelijke vastgoedportefeuille. Het project betreft de verduurzaming van circa 160 panden, in totaal goed voor ongeveer 200.000 m2. Een groot deel daarvan betreft monumentale panden en vraagt dus om specialistische kennis.

In kaart brengen van het duurzaamheidsniveau van vastgoed

De afgelopen 10 jaar heeft de gemeente al vele duurzaamheidsmaatregelen getroffen. Om de duurzaamheidsambities van de gemeente verder vorm te geven is het project gestart met het volledig in kaart brengen van het duurzaamheidsniveau van het vastgoed door CFP Green Buildings. Uitgangspunt zijn de energielabels van de gebouwen, waarvan op dit moment dertig procent groen is.

Vier scenario’s berekend met businesscases

Voor de hele portefeuille hebben de betrokken partijen vier scenario’s doorberekend voor verduurzaming. Van het wettelijk verplichte scenario (kantoren label C in 2023 en verplichte maatregelen met een terugverdientijd van minder dan vijf jaar) tot het volledig energieneutraal maken van alle gebouwen (complete green buildings)– de Europese doelstelling voor 2050. Daar tussenin wordt gerekend op basis van verwacht beleid voor 2030 waarin alle gebouwen een energielabel A moeten hebben en de voorbereiding op gasloze gebouwen, aangezien de gaswinning stopt in 2030.
Per scenario is een business case van de financiële impact gemaakt, zodat de Nijmeegse raad een gefundeerde beslissing kan maken om ambities op te stellen en de benodigde budgetten vrij te maken voor het realiseren van green buildings.

“De resultaten in Nijmegen laten zien dat de eerste duurzaamheidsniveaus in de routekaart (Energielabel C in 2023 en Energielabel A in 2030) met een relatief beperkte uitbreiding van het MJOP al te realiseren is. Het unieke aan ons project in Nijmegen is dat deze maatregelen al direct in het MJOP zijn ingepland waarmee de uitvoering op natuurlijke momenten geborgd is.”

– Bert van Renselaar, CFP Green Buildings

Maatregelen geïmplementeerd in meerjarenonderhoudsplan

HEYDAY beheert als managing partner op het gebied van onderhoud het vastgoed van alle panden van de gemeente Nijmegen. De uitvoering wordt direct geïmplementeerd via het meerjarenonderhoudsplan; zo worden de middelen voor verduurzaming slim ingezet. Een deel van de maatregelen wordt in de komende vijf tot tien jaar toch al genomen als het huidige label niet aan de eisen voldoet. Bovendien wordt duurzaamheid hiermee niet als een éénmalig project beschouwd maar geïntegreerd in de alledaagse processen van vastgoedbeheer en -onderhoud van green buildings.

Contact Apeldoorn

CFP Green Buildings
J.C. Wilslaan 29
7313 HK Apeldoorn
+31 (0)55 355 5199
info@cfp.nl

Contact Naarden

CFP Green Buildings
Onderwal 16
1411 LV Naarden
+31 (0)55 355 5199
info@cfp.nl

Blijf op de hoogte! Meld je aan voor de nieuwsbrief.

Volg ons

Kies je segment