Terugblik op het webinar “Beyond profit: Aligning banking and real estate with sustainability”

Op 6 juni organiseerde CFP Green Buildings een webinar waarin duurzaamheid in de bankensector werd besproken aan de hand van diverse wereldwijde best practices. Ongeveer 250 professionals uit meer dan 15 landen en meer dan 100 financiële instellingen namen deel om waardevolle inzichten te krijgen. Vooraanstaande sprekers van bekende banken deelden hun visie op onderwerpen zoals green bonds, net-zero doelstellingen en risico-reductie. In dit artikel geven we een samenvatting van de hoogtepunten van het webinar.

Wil je meer zien? Bekijk hier onze samenvattingsvideo van 2,5 minuut.

De vastgoedsector richting duurzaamheid bewegen

De urgentie om duurzame praktijken te integreren in banken en vastgoed is nog nooit zo belangrijk geweest. Webinarhost en CFP-oprichter Bram Adema benadrukte dat er twee elementen zijn die succesvol blijken te zijn bij het verduurzamen van de gebouwde omgeving. De eerste zijn grote financiële instellingen zoals banken, die de middelen en het netwerk hebben om de sector in beweging te brengen. De tweede zijn internetplatforms die miljarden mensen betrekken bij de transitie. De Green Buildings Tool van CFP is een voorbeeld van zo’n krachtig online hulpmiddel dat bovendien samenwerkt met de bankensector en zo een wereld aan nieuwe kansen creëert. In de daaropvolgende anderhalf uur deelden David Willock, Grant Cairns en James Riley hun ervaringen en gedachten over de grootste uitdagingen, slimme oplossingen en moeilijke dilemma’s.

Duurzaamheid versus winstgevendheid?

Een van de belangrijkste dilemma’s bij het integreren van duurzaamheid in banken en vastgoedoperaties is het vinden van de balans tussen duurzaamheid en winstgevendheid. De experts waren het erover eens dat samenwerking in de bankensector nodig is om een duurzame gebouwde omgeving te creëren. Waar winstgevendheid een paar jaar geleden nog de doorslaggevende factor was, zijn we nu verder dan dat. De businesscase voor duurzame verbeteringen is vaak onbetwistbaar, wat mensen verbindt en nieuwe kansen creëert.

David Willock, managing director van ESG Finance & Structuring bij Lloyds Banking Group, benadrukte dat financiën en duurzaamheid elkaar niet uitsluiten, maar juist op een vergelijkbare en misschien zelfs samenhangende manier behandeld moeten worden. David probeert mensen altijd te verbinden en nieuwe duurzame kansen te creëren. Hij heeft net zijn master in Sustainable Finance aan Cambridge afgerond, waardoor hij de praktijk nog beter begrijpt en de kloof tussen de bankensector en vastgoedeigenaren kan overbruggen. In lijn met deze bredere visie begon Lloyds Banking Group de Green Buildings Tool van CFP te gebruiken omdat het hen in staat stelde om allerlei soorten klanten te betrekken bij verduurzaming.

Tegenwoordig zijn het niet alleen financiële aspecten die de keuze voor verduurzaming aandrijven. De fysieke gevolgen van klimaatverandering, zoals stijgende zeespiegels en een toename in de intensiteit van weersomstandigheden, worden steeds duidelijker. In Australië hebben deze gevolgen een aanzienlijke impact. Grant Cairns – hoofd van het Business Lending team bij de Commonwealth Bank of Australia – legde uit dat deze duidelijk zichtbare effecten ook invloed hebben op de visie van de Commonwealth Bank, die nu is gedefinieerd als het bieden van een betere toekomst voor iedereen, waar het ecosysteem floreert. Duurzaamheid en winstgevendheid moeten naast elkaar bestaan en doen dat volgens Grant al op een bepaalde manier.

Best practices voor het opschalen van duurzaamheid

Hoewel er talloze initiatieven, richtlijnen en instellingen zijn die verduurzaming in vastgoed stimuleren, is de grote vraag welke schaalbaar zijn. Waar vinden we toekomstbestendige initiatieven die echt het verschil kunnen maken? De experts aan de virtuele tafel deelden hun inzichten uit de praktijk.

David Willock uit het VK benadrukte dat het niet zozeer het niveau van expertise in duurzaamheid is dat vooruitgang faciliteert. Zijn ervaring leert dat toegankelijke methoden in staat zijn om spelers in alle stappen van het proces te ontmoeten: van de start tot het implementeren van slimme oplossingen om die laatste 10% te realiseren. Het is echter cruciaal dat de schaalbaarheid van de methoden is gegarandeerd.

Lloyds Banking Group begon met een groene lening die 10 tot 20 klanten ondersteunde die het meest klaar waren om duurzame verbeteringen door te voeren. Ze werkten samen met CFP om dit om te draaien: van het werken met de besten in hun klasse naar het bieden van oplossingen voor iedereen. De Green Buildings Tool stelde hen in staat om contact te maken met allerlei vastgoedeigenaren om duurzame oplossingen te bieden: van eigenaren van koffiebars tot de grootste vastgoedeigenaren. Omdat de tool iedere klant kan betrekken, heeft het zich zeer succesvol bewezen.

“We hebben de CFP Green Buildings Tool gratis beschikbaar gemaakt voor iedereen en dit heeft echt geholpen om onze klanten dáár te ontmoeten waar ze zich bevinden. Een van onze maatstaven is klantbetrokkenheid en deze tool helpt ons daar zeker bij.

– David Willock, Lloyds Banking Group

Voor Grant Cairns ligt de focus vooral op het ontwikkelen van schaalbare oplossingen voor de klanten van de Commonwealth Bank. In 2021 lanceerde de retailbank een upgrade-lening voor huiseigenaren om hun eigendommen te verduurzamen met zonnepanelen en oplaadstations voor elektrische voertuigen. Vanwege het betrouwbare rendement op investering was de lening zeer aantrekkelijk. Grant: “We wilden onze vastgoedklanten de mogelijkheid bieden om toegang te krijgen tot een vergelijkbare lening voor woningverbetering. Eind 2021 lanceerden we dit, waardoor vastgoedeigenaren in wezen konden investeren in verbeteringen aan hun gebouwen.”

In Australië hebben met name kleine en middelgrote ondernemingen behoefte aan gebruiksvriendelijke tools. Om hun scala aan aangeboden oplossingen naar een hoger niveau te tillen, is de Commonwealth Bank ook een samenwerking aangegaan met CFP en maakt nu gebruik van de Green Buildings Tool om klanten in staat te stellen de impact van bepaalde duurzame maatregelen, zoals zonnepanelen, vooraf te schatten. Zonnepanelen zijn bijzonder interessant voor Australische gebouwen vanwege het enorme potentieel voor zonne-energie, gezien het aantal zonuren per maand.

Samenwerking is essentieel

Grant Cairns benadrukte ook het belang van samenwerking tussen banken. In plaats van elkaar als concurrenten te zien, moeten ze gezamenlijk proberen om oplossingen te bedenken voor de wereldwijde uitdagingen waarmee we worden geconfronteerd. James Riley, directeur van Sustainable Capital Markets bij ING Bank, benadrukte sloot zich hierbij aan en gelooft ook dat samenwerking tussen banken de sleutel is om écht impact te maken. ING Bank werkt daarom steeds meer samen met andere banken om de leiding te nemen in de wereldwijde vastgoedsector.

Green bonds: altijd een financieel voordeel?

Soms vragen mensen zich af of het uitgeven van groene obligaties een voordeel is voor de bank. James Riley legde uit dat er uiteindelijk altijd een voordeel is. De vraag naar investeringen in green bonds groeit namelijk snel en daardoor stijgt de prijs. Riley: “In Europa is meer dan 50% van alle fondsen geclassificeerd als zogenaamde artikel 8- of 9-fondsen, wat betekent dat ze elementen van duurzaamheid in hun beleggingsbeslissingen opnemen. Dit drijft de vraag op en daarom zien we de prijs stijgen.” Uit ervaring bij ING kon James vertellen dat green bonds gemiddeld rond de vijf punten extra ontvangen, wat resulteert in 500 miljoen extra voordeel.

“Als je het hebt over een bank die zichzelf financiert, dan hebben we het hier niet over Mickey Mouse-bedragen.”

– James Riley, ING

Weten wat het juiste is om te doen

Weten wat het beste is om te doen vanuit duurzaamheidsperspectief is een uitdaging voor de klanten van banken. De verschillende soorten certificeringen en beoordelingssystemen maken het er niet makkelijker op. Jasper Wong, hoofd vastgoed bij UOB, herkent dit volledig en legde uit dat de verschillende certificeringslabels de weg naar net-zero belemmeren. Wong ondersteunt daarom sterk het idee van meer afstemming tussen landen en certificeringen om de volgende stap te zetten en echt actie te ondernemen.

David Willock herkent de verwarring veroorzaakt door verschillende standaarden ook in het Verenigd Koningrijk. De complexiteit die daarmee gepaard gaat, weerhoudt vastgoedeigenaren ervan om duurzame maatregelen toe te passen omdat ze simpelweg niet weten wat het beste is om te doen. Een oplossing hiervoor is om collectief gedeelde standaarden te creëren, zoals is gedaan in het VK op het gebied van sociale huisvesting en bouw. Duidelijke standaarden zijn een van de versnellers voor duurzaam vastgoed.

In Australië is een goed functionerende standaard met betrekking tot energie-efficiëntie van gebouwen nu verplaatst van alleen kantoorgebouwen naar ook retail en groothandel. Het gebruik van dezelfde goed begrepen standaard in verschillende sectoren kan ook verwarring en de complexiteit van aanpassing wegnemen.

De grootste uitdagingen voor banken

Bij het promoten van duurzame financiering en duurzaamheid onder klanten worden banken geconfronteerd met verschillende uitdagingen. In het webinar werden de sprekers gevraagd naar de grootste knelpunten.

Volgens David Willock is een van de grootste knelpunten te vinden in de cirkel van beschuldigingen die lijkt te bestaan in de vastgoedsector. “Er zijn zoveel verschillende spelers dat de vraag opduikt wie verantwoordelijk is. Het antwoord is waarschijnlijk iedereen, maar er is niet één persoon die het allemaal oplost. In plaats daarvan kijken we allemaal naar anderen om het op te lossen.”

Een ander knelpunt dat zowel David als Grant in hun land zien, is capaciteit. Een gebrek aan capaciteit in teams, in financiële middelen en in kennis is cruciaal voor de implementatie van duurzaamheidsplannen. Terwijl de krappe arbeidsmarkt de installatie van een warmtepomp kan vertragen, zorgt een gebrek aan focus in teams voor versnipperde aandacht van de CFO die zowel financiële als duurzame doelstellingen moet beheren.

Financiële capaciteit is ook een zeer relevant onderwerp voor Australische boeren die aanzienlijk lijden onder de fysieke gevolgen van klimaatverandering. Grant ziet dat enerzijds de businesscase en het rendement op investering echt overtuigend moeten zijn, gezien hun soms onstabiele financiële situatie. Anderzijds, omdat klimaatverandering zo duidelijk zichtbaar is voor deze boeren, is het implementeren van duurzame oplossingen des te belangrijker.

Alle verhalen die door de sprekers werden gedeeld, toonden aan dat de rol van de overheid cruciaal is. Niet alleen vanwege de stimulans die wetgeving creëert voor degenen die achterblijven op het gebied van duurzaamheid. Maar ook en misschien nog belangrijker: voor vastgoedeigenaren die boven het minimum presteren, kan de overheid een rol spelen bij het afstemmen van standaarden en het bieden van een duidelijk beleidsuitzicht. Dit zou de onzekerheid wegnemen over wat het beste is om te doen vanuit duurzaamheidsperspectief.

Het sociale dilemma van duurzaam vastgoed

Het webinar ging ook in op enkele sociale en ethische aspecten en de sprekers kregen het volgende dilemma voorgelegd: wat als betaalbaarheid, duurzaamheid en winstgevendheid niet hand in hand gaan: wat doe je dan?

Volgens James Riley van ING moeten we onderscheid maken tussen verschillende typen vastgoedeigenaren. Bedrijven of eigenaren van commerciële gebouwen hebben gemiddeld meer financiële middelen dan huiseigenaren. Vanuit sociaal oogpunt is het daarom logischer om commerciële eigenaren te verplichten hun gebouwen te verduurzamen dan om huiseigenaren een verplichting op te leggen.

Grant deelde vervolgens dat ze bij de Commonwealth Bank gewend zijn om de hoed van alle verschillende betrokkenen op te zetten, van de regelgever tot hun klanten en de betrokken gemeenschappen bij het nemen van moeilijke beslissingen. “Ik ben het met James eens dat banken niet degenen moeten zijn die mensen dwingen, maar we kunnen wel prikkels creëren.”

David zoomde wat uit en verduidelijkte dat gedetailleerde gegevens en cijfers niet altijd de beste leidraad zijn. “Misschien lijkt variabele X de meest winstgevende en levert het hoogste rendement op als alle gegevens bij elkaar worden gevoegd. Maar variabele X blijkt dan van toepassing te zijn op het deel van de bevolking dat het minst in staat of bereid is om te betalen.” David gebruikte dit voorbeeld om aan te tonen dat niet alleen financiële cijfers duurzame beleidsbeslissingen zouden moeten sturen. Sociale en ethische factoren moeten ook worden meegenomen.


In gesprek met de sprekers

Onze sprekers beantwoorden graag eventuele aanvullende vragen die je hebt. We zijn ook benieuwd naar hoe CFP Green Buildings kan helpen om jouw duurzaamheidsdoelen in de bank- en vastgoedsector waar te maken. Neem contact met ons op en we bespreken graag hoe we je kunnen helpen bij je duurzaamheidsreis.

Contact Apeldoorn

CFP Green Buildings
J.C. Wilslaan 29
7313 HK Apeldoorn
+31 (0)55 355 5199
info@cfp.nl

Contact Naarden

CFP Green Buildings
Onderwal 16
1411 LV Naarden
+31 (0)55 355 5199
info@cfp.nl

Blijf op de hoogte! Meld je aan voor de nieuwsbrief.

Volg ons

Kies je segment