Subsidie voor verduurzaming van vastgoed: onze top 5 van 2023

Plannen aan het maken voor het verduurzamen van je vastgoed? Dan is het verstandig om te controleren of je hier subsidie voor kunt krijgen. Er zijn namelijk diverse financiële ondersteuningen om duurzaamheid van gebouwen te stimuleren. We zetten 5 subsidies voor verduurzaming in 2023 op een rij; de volgorde van belang is afhankelijk van de aanvrager.  Wat zijn de voorwaarden en hoe vraag je ze aan? 

#1 ISDE voor zakelijke gebruikers 

ISDE staat voor Investeringssubsidie Duurzame Energie en Energiebesparing. Een hele mond vol. De zakelijke subsidie is bestemd voor het verduurzamen van gebouwen, woningen die verhuurd worden en productieprocessen. Denk daarbij aan het installeren van een (hybride) warmtepomp, een zonneboiler, zonnepanelen of een kleine windturbine. 

De ISDE is bestemd voor elke zakelijke gebruiker in Nederland én er is een ruim budget beschikbaar. De verduurzamingsmaatregelen die gesubsidieerd worden zijn relatief makkelijk te implementeren. Dankzij ISDE kun je als vastgoedeigenaar het laatste zetje krijgen om bijvoorbeeld zonnepanelen te leggen. 

Welke voorwaarden gelden er? 
Om de ISDE zakelijk aan te vragen heb je een geldig Kvk-nummer nodig. Je vraagt de subsidie aan voordat je aan de slag gaat met de verduurzamingsplannen. Na goedkeuring van je aanvraag moet je de maatregelen binnen 24 maanden doorvoeren en de zonnepanelen of warmtepomp bijvoorbeeld in gebruik nemen. Je kunt logischerwijs geen subsidie aanvragen voor verduurzamingen waar je eerder al subsidie voor hebt ontvangen. Een laatste voorwaarde voor de ISDE voor zakelijke gebruikers is dat je de maatregelen minimaal één jaar in eigendom en in gebruik houdt. 

Hoe vraag je de ISDE zakelijk aan? 
De ISDE is per direct beschikbaar en loopt tot 31 december 2023. Je kunt tot €12.500 aan kosten vergoed krijgen. Wanneer je de plannen hebt gemaakt en alle documenten in orde hebt, kun je de subsidieaanvraag indienen bij de RVO

#2 SVM 

Wil je energiebesparingen realiseren in je gebouwen, maar weet je nog niet hoe? Dan kan de Subsidieregeling Verduurzaming Mkb interessant zijn. Met deze subsidie kun je 80% van de kosten voor een energieadviseur vergoed krijgen. Het gaat daarbij niet alleen om het advies zelf, maar ook om ondersteuning bij de uitvoering daarvan. Denk bijvoorbeeld aan offertes aanvragen en deze beoordelen. 

De SVM ondersteunt ondernemers, maar is ook geschikt voor bijvoorbeeld sportclubs die willen verduurzamen. Uit het persoonlijke advies voor jouw pand kunnen verduurzamingen als isolatie, ledverlichting, zuinigere apparatuur en zonnepanelen rollen. 

Welke voorwaarden gelden er? 
Deze verduurzamingssubsidie is bedoeld voor bedrijven in het mkb die tot 250 fte’s en een jaaromzet van maximaal €50 miljoen hebben. Let op: het te verduurzamen bedrijfspand mag niet onder de wettelijke energiebesparingsplicht vallen. Je mag zelf een energieadviseur kiezen, maar deze moet wel minimaal 2 jaar aantoonbare ervaring hebben met het adviseren van mkb’ers over energiebesparing en verduurzaming. Het subsidiebedrag voor het advies ligt tussen de €400 en €750 en het maximale bedrag inclusief ondersteuning bij de uitvoering is €2.500. 

Hoe kun je deze verduurzaming subsidie aanvragen? 
De SVM is beschikbaar sinds 1 april 2023 en blijft tot 30 september open. Om het verduurzamingsadvies vergoed te krijgen, vraag je de SVM aan bij de RVO

Verduurzaming subsidie 2023 voor vastgoed

#3 DUMAVA

De Subsidieregeling duurzaam maatschappelijk vastgoed (DUMAVA) is een groot succes. Je kunt de subsidie aanvragen voor energieadvies, een energielabelcertificering en duurzaamheidsmaatregelen, waarbij het gaat om publieke gebouwen. 

Wat zijn de voorwaarden van DUMAVA? 
Deze subsidie is bedoeld voor het verduurzamen van gebouwen met een publieke functie, zoals scholen, ziekenhuizen, theaters, musea, religieuze instellingen, peuterspeelzalen en buurthuizen. Om DUMAVA aan te vragen moet het gebouw een SBI-code hebben die op de DUMAVA lijst staat. Voldoe je hieraan, maar betaalt de organisatie inkomsten- of vennootschapsbelasting, dan kom je niet in aanmerking voor de subsidie. Het uitvoeren van de geadviseerde verduurzamingsmaatregelen moet plaatsvinden na aanvraag van de subsidie en moet binnen twee jaar na ontvangst daarvan afgerond zijn. 

Hoe kun je deze subsidie aanvragen? 
Deze subsidie is momenteel gesloten omdat het beschikbare budget per oktober 2022 op is. In september 2023 opent er een nieuwe ronde met een totaal budget van €190 miljoen en kun je ondersteuning voor verduurzaming van jouw maatschappelijk vastgoed weer aanvragen. Ga je de DUMAVA subsidie aanvragen, let er dan op of het bedrag boven of onder de €25.000 ligt. Er zijn namelijk twee verschillende aanvraagprocedures. 


#4 SDE++

Wil je bijdragen aan de energietransitie? Projecten om hernieuwbare energie op te wekken en CO2-uitstoot te verminderen komen in aanmerking voor de SDE++.  Voorbeelden zijn geothermie, gas uit biomassa en CO2-arme warmte zoals een elektrische boiler. De SDE++ is een bijzondere subsidie omdat het grootschalige projecten ondersteunt die zich richten op nieuwe technieken. Het gaat dan ook om exploitatiesubsidies die een project voor een periode van 10 tot 15 jaar ondersteunen. 

Welke voorwaarden gelden bij deze subsidie? 
Om voor de SDE++ in aanmerking te komen, moet je als bedrijf of organisatie een haalbaarheidsstudie uitvoeren en deze ook toevoegen bij de aanvraag. Daarnaast moet je beschikken over een elektra-aansluiting van minimaal 3 x 100 ampère. Per categorie en type project gelden er ook verschillende aanvullende voorwaarden, die je bij de RVO kunt vinden. 

Hoe vraag je de SDE++ aan? 
Aangezien het gaat om lange termijn projecten en financiële ondersteuning is de aanvraagprocedure complexer dan bij andere subsidies die duurzaamheid stimuleren. De SDE++ is van 5 september tot en met 5 oktober 2023 weer open voor aanvragen. Je kunt per adres voor diverse categorieën een subsidieaanvraag indienen. Meer weten over de SDE++? Je leest het bij de RVO

#5 HER+ 

De subsidie Hernieuwbare Energietransitie (HER+) stimuleert grootschalige innovaties die zich richten op CO2-vermindering in 2030 door middel van hernieuwbare energie. Denk daarbij aan energie uit zon, wind en waterkracht. Ook projecten die kostenbesparingen voor CO2-verminderende technieken realiseren komen in aanmerking. Voorbeelden hiervan zijn projecten omtrent restwarmte, waterstof en verbranding, vergassing en vergisting van biomassa.

Welke voorwaarden worden er gehanteerd bij de HER+? 
De HER+ subsidie staat in het kader van het halen van de klimaatdoelstellingen voor 2030. Projecten die subsidie ontvangen moeten hier dus aan bijdragen. Zo moet het project besparingen op toekomstige subsidies voor verduurzaming realiseren. Voorwaarde is dat de besparing groter is dan het aangevraagde subsidiebedrag. Projecten omtrent windenergie op zee vormen een uitzondering op de voorwaarde van kostenbesparing voor toekomstige subsidies. Bij de aanvraag moet je de verwachte kostenbesparing van jouw project onderbouwen met data en berekeningen.

Hoe vraag je deze verduurzamingssubsidie aan in 2023? 
De HER+ is sinds 3 april 2023 geopend en blijft open voor aanvragen tot 31 augustus 2023, tenzij het ruim beschikbare budget van 30 miljoen eerder verdeeld is. Je vraagt de subsidie aan via de RVO. Houd er rekening mee dat dit aanvraagproces circa 1,5 uur duurt.

Kleine toegift

Wil je verduurzamen maar ben je geen vastgoedeigenaar? Ook dan zijn er tal van duurzame keuzes die je kunt maken. De overheid biedt bovendien ook subsidies voor verduurzaming aan die niet met vastgoed te maken hebben, maar bijvoorbeeld met het vergroenen van transport. Een voorbeeld dat we hier als bonus uitlichten is de Subsidieregeling Emissieloze Bedrijfsauto’s (SEBA). Kies je als ondernemer voor een nieuwe elektrische auto? Vraag dan vóór het aangaan van de koop- of leaseovereenkomst de SEBA aan. Je kunt tot €5.000 vergoed krijgen voor het vergroenen van je zakelijke kilometers. 

Welke subsidie voor verduurzaming in 2023 het beste bij jouw vastgoed past, is natuurlijk afhankelijk van de mogelijkheden van de gebouwen. Ook de verduurzamingsmaatregelen die al zijn doorgevoerd en de kennis die je in huis hebt spelen een rol. Ben jij al hard op weg naar duurzaam vastgoed of weet je nog niet waar je het beste kunt beginnen? 

Contact Apeldoorn

CFP Green Buildings
J.C. Wilslaan 29
7313 HK Apeldoorn
+31 (0)55 355 5199
info@cfp.nl

Contact Naarden

CFP Green Buildings
Onderwal 16
1411 LV Naarden
+31 (0)55 355 5199
info@cfp.nl

Blijf op de hoogte! Meld je aan voor de nieuwsbrief.

Volg ons

Kies je segment