Deel 6: Voordelen van verduurzamen: creëer meer waarde

In de serie ‘De weg naar gasloos 2030’ zijn al een aantal thema’s beschreven die handvatten geven naar gasloze gebouwen. We hebben laten zien welke technische maatregelen minimaal nodig zijn en wat de voordelen van verduurzamen zijn. Daarnaast is het goed om deze maatregelen op te nemen in een strategisch plan (Duurzaam MJOP) zodat ze ook daadwerkelijk in de aankomende jaren worden uitgevoerd. Ook hebben we laten zien dat er alternatieven zijn voor het vervangen van gas, bijvoorbeeld door gebruik te maken van warmte van derden (warmtenet).

De weg naar gasloos 2030 – Deel 6

In 2050 moet de hele woningvoorraad van 6 miljoen woningen verduurzaamd zijn. Ook moeten 1 miljoen gebouwen van het gas af. Hiervoor zullen heel veel maatregelen genomen moeten worden, maar wie betalen deze maatregelen nu eigenlijk? De eigenaar van het gebouw, de huurder of wellicht samen? En moet de overheid hierin faciliteren? In dit laatste artikel geven we inzicht in de voordelen van verduurzaming: je kunt waarde toevoegen door het verduurzamen van je gebouwen, je kunt tegen een gunstig tarief maatregelen financiering en er zijn diverse mogelijkheden om de kosten te beperken.

Verduurzamen creëert waarde voor vastgoed

Een van de voordelen van verduurzaming is dat er een relatie bestaat tussen de verduurzaming en de waarde van een gebouw. Onderzoek van de Universiteit van Maastricht en ING REF toont aan dat groene kantoren (energielabel A-C) een 10% hogere huurprijs hebben dan niet groene kantoren en een 9% hogere marktwaarde dan niet groene kantoren. Tevens concluderen zij dat een investering van energielabel G naar A gemiddeld €64/m2 kost, maar 106/m2 aan marktwaarde oplevert.

Voordelen verduurzamen

Onderzoek van Calcasa toont aan dat een beter energielabel bij woningen leidt tot een gemiddeld 2% hogere verkoopprijs. De universiteit van Tilburg heeft onderzoek gedaan naar de relatie tussen de waarde van een woning en het energielabel. Hier kwam onder andere uit dat een woning met energielabel A of B gemiddeld een maand korter te koop staat en gemiddeld ook nog eens € 6.000,- meer opbrengt.

Maatregelen laten financieren door je bank

Maar wie gaat dit betalen? In Nederland hebben we nog altijd het bekende fenomeen ‘split incentive’ waar huurders en verhuurders zich achter kunnen ‘verschuilen’ als het gaat om verduurzaming van het gebouw. Maar ook de overheid trekt hier geen eenduidige lijn in. Zo stelt het Activiteitenbesluit dat de ‘drijver van de inrichting’ verantwoordelijk is voor het nemen van energiebesparende maatregelen. In de meeste gevallen is dit de huurder. De energielabel verplichting C voor kantoren in 2023 is weer meer gericht op de eigenaar van het gebouw. Belangrijk in iedere geval is dat eigenaar en huurder samen deze uitdaging oppakken. Dit zal het snelste resultaat opleveren.

Banken financieren graag

Banken staan in ieder geval in de rij om verduurzaming van gebouwen te financieren. Alle grote banken geven aan 100% van de maatregelen te willen financieren die nodig zijn voor noodzakelijke verduurzaming. De ABN AMRO bank lanceerde hiervoor speciaal de Duurzame Investeringstool. ING REF ontwikkelde enkele jaren geleden een stappenplan voor verduurzaming en financiering hiervan.

Voordelen van verduurzamen

Daarnaast bieden deze banken voor renovatie en nieuwbouw voordelige financieringen voor duurzame gebouwen. Er kan tot wel 1% rentekorting worden ‘verdiend’ bij groenprojecten. Kortom, financiering van verduurzaming hoeft geen belemmerende factor te zijn.

Maak gebruik van subsidies

Gasloos worden nog interessanter maken? Maak gebruik van subsidies! De overheid stimuleert verduurzaming middels een aantal regelingen. Zo kunt je met de Energie Investerings Aftrek (EIA) gebruik maken van 11,25% netto voordeel op de investering van maatregelen. Voor nieuwbouw en renovatie kan met de Milieu Investerings Aftrek (MIA) en Vervroegde Afschrijving (VAMIL) tot 6,6% teruggave op de gehele bouwkosten worden gerealiseerd. Op een nieuw te bouwen pand van €10.000.000 betekent dit al snel een voordeel van bijna €700.000.

Subsidies voor verduurzamen van gebouwen

Conclusie: de voordelen van verduurzamen

Uit de serie ‘De weg naar gasloos 2030’ kunnen we concluderen dat het gasloos maken van gebouwen een hele uitdaging is, maar ook een mogelijkheid biedt om meerwaarde aan gebouwen toe te voegen. In het laatste artikel van deze serie hebben we gezien dat:

  • Verduurzaming van vastgoed waarde creëert;
  • Banken financieren benodigde maatregelen tegen een gunstig tarief;
  • Subsidies die business cases nog interessanter maken.

Contact Apeldoorn

CFP Green Buildings
J.C. Wilslaan 29
7313 HK Apeldoorn
+31 (0)55 355 5199
info@cfp.nl

Contact Naarden

CFP Green Buildings
Onderwal 16
1411 LV Naarden
+31 (0)55 355 5199
info@cfp.nl

Blijf op de hoogte! Meld je aan voor de nieuwsbrief.

Volg ons

Kies je segment