Science-based targets en hun impact op de bouwsector

Extreme weersomstandigheden benadrukken de dringende noodzaak voor klimaatactie, zoals vermeld in het Climate Risk Landscape Report 2024. Het opnemen van klimaatactie in de strategische planning is slechts het begin. De volgende stap is het daadwerkelijk verminderen van broeikasgasemissies. Dit betekent dat je als bedrijf een duidelijk stappenplan met specifieke doelen moet opstellen. Science-based targets zijn hierbij heel belangrijk. Ze zorgen ervoor dat de doelen voor emissiereductie in lijn zijn met de nieuwste klimaatwetenschap en de doelen van het Akkoord van Parijs. Veel initiatieven en organisaties boeken vooruitgang op dit gebied. Maar waarom hebben we science-based targets nodig, en hoe dragen deze bij aan de bestaande programma’s?

Wat zijn science-based targets?

Science-based targets (SBT’s) geven bedrijven een stappenplan om broeikasgasemissies te verminderen en te voldoen aan het 1,5°C-doel van het Akkoord van Parijs. Bedrijven van alle groottes en sectoren worden aangemoedigd om doelen te stellen, vooral die in sectoren met hoge emissies of die een sleutelrol spelen in de overgang naar een CO2-neutrale economie. Uitzonderingen zijn fossiele brandstofbedrijven die wachten op specifieke richtlijnen.

The Science Based Targets Initiative (SBTi) is een wereldwijde organisatie die zich inzet voor klimaatactie door bedrijven. Het ontwikkelt standaarden, tools en richtlijnen zodat bedrijven doelen voor broeikasgasemissies kunnen stellen die nodig zijn om wereldwijde opwarming onder gevaarlijke niveaus te houden en net zero te bereiken tegen 2050.

Voordelen van het stellen van science-based targets

Volgens Dexter Galvin, Global Director of Corporates and Supply Chains bij CDP, toont een enquête onder deelnemers de voordelen van het stellen van science-based targets:

Kostenbesparing: In tegenstelling tot wat vaak gedacht wordt, besparen bijna 30% van de bedrijven met SBT’s al geld.

Goed voorbereid op regelgeving: Naarmate overheden het Akkoord van Parijs uitvoeren, komen er meer regels om emissies te verminderen. Meer dan 35% van de leidinggevenden zegt dat SBT’s zorgen voor een goede voorbereiding op toekomstige regelgeving.

Innovatie: De overgang naar een CO2-arme economie biedt nieuwe kansen. Bijna 63% van de respondenten zegt dat SBT’s innovatie stimuleren en meer dan 50% verwacht dat de helft van hun producten en diensten tegen 2030 CO2-arm zal zijn.

“Door science-based targets te implementeren, kun je je voortgang vergelijken met anderen binnen je sector en kun je veel leren bij het aannemen van duurzame strategieën en doelen.”

Science-based targets voor de vastgoedsector

Alle sectoren en organisaties zijn belangrijk om de wereldwijde CO2-uitstoot te verminderen. Maar gebouwen en de bouwsector veroorzaken een derde van de wereldwijde CO2-uitstoot, wat een dringende en gedurfde aanpak vereist om hun impact te verminderen.

De World Green Building Council schat dat de vastgoedsector verantwoordelijk is voor 35% van het wereldwijde energieverbruik, 38% van de energiegerelateerde CO2-uitstoot en 50% van het grondstofverbruik. Deze cijfers zullen naar verwachting verdubbelen tegen 2060. Het Internationaal Energieagentschap voorspelt een aanzienlijke stijging van het wereldwijde vloeroppervlak, mogelijk met 15% tegen 2030, met een groei van 80% in ontwikkelings- en opkomende economieën.

Richtlijnen, duidelijke doelen en gedeelde kennis zullen de benaderingen en strategieën van organisaties om CO2-uitstoot te verminderen drastisch verbeteren. In 2023 werden drie belangrijke punten bijgewerkt om vastgoedorganisaties te helpen hun eigen doelen te stellen, vereist voor afstemming vanaf de tweede helft van 2024:

1. Locatiegebaseerde boekhouding is niet langer verplicht: Bedrijven kunnen nu locatie- of marktgebaseerde boekhouding gebruiken voor scope 2-emissies bij het stellen van doelen. Locatiegebaseerde boekhouding wordt nog steeds aanbevolen en bedrijven moeten rapporteren met beide methoden.

2. Uitgebreide toezeggingen om geen fossiele brandstoffen te gebruiken voor verwarming en koken: Bedrijven zouden oorspronkelijk vanaf 2025 geen verwarmings- en kooksystemen meer mogen installeren op basis van fossiele brandstoffen. De update stelt nu “binnen vijf jaar na het indienen van het doel” of uiterlijk 2030, wat het eerst komt.

3. Flexibele doelen voor ingebedde CO2 (embodied carbon): Alle vastgoedbedrijven moesten aanvankelijk specifieke doelen voor ingebedde CO2 stellen. Nu hoeven alleen bedrijven met ingebedde CO2 die meer dan 20% van hun totale uitstoot (scope 1, 2 en 3) overschrijden, een doel stellen.

Hoe kunnen organisaties doelen stellen

Om je aan te sluiten bij de meer dan 5.000 bedrijven wereldwijd die al werken met science-based targets, volg je deze vijf stappen:

  1. Toewijding:  Sluit je aan bij SBTi en beloof emissiereductiedoelen te stellen en te verifiëren
  1. Ontwikkel: Stel science-based targets op met behulp van SBTi’s criteria en bronnen.
  1. Dien in: Valideer je doel volgens de specifieke richtlijnen van SBTi voor bedrijven of doelen.
  1. Communiceer: Maak je goedgekeurde doel bekend aan stakeholders.
  1. Monitor: Houd jaarlijks de voortgang bij en maak deze openbaar om je doel te bereiken.

Kleine of middelgrote ondernemingen, bedrijven en financiële instellingen kunnen doelen stellen in sectoren zoals gebouwen, chemie, ICT, landtransport en maritiem transport. 

Bijdrage van science-based targets

Duidelijke en transparante doelen stellen in het komende decennium is cruciaal voor effectieve klimaatactie. Het stellen van science-based targets is dringend nodig om kennis te delen enCO2-uitstoot van gebouwen en andere sectoren drastisch te verminderen.

Naarmate sectoren zich aanpassen aan deze doelen, zetten bedrijven met SBT’s een voorbeeld voor anderen om te volgen, wat een kettingreactie creëert die wereldwijde klimaatactie versnelt. De vastgoedsector zou science-based targets moeten stellen om kosten te besparen, te investeren in innovatie en voorop te blijven lopen bij regelgeving over klimaatverandering.

Met science-based targets verminderen bedrijven hun CO2-voetafdruk aanzienlijk. Samenwerken met experts kan het verschil maken bij het meten van de voortgang van deze doelen. CFP Green Buildings biedt uitgebreide diensten om jou te helpen bij het stellen en behalen van science-based targets, in lijn met de nieuwste klimaatwetenschap en wereldwijde standaarden. Benieuwd hoe onze expertise jouw bedrijf kan begeleiden naar een duurzame en veerkrachtige toekomst? Neem contact met ons op en sluit je aan bij het groeiende aantal bedrijven dat zich inzet voor het klimaat.

Contact Apeldoorn

CFP Green Buildings
J.C. Wilslaan 29
7313 HK Apeldoorn
+31 (0)55 355 5199
info@cfp.nl

Contact Naarden

CFP Green Buildings
Onderwal 16
1411 LV Naarden
+31 (0)55 355 5199
info@cfp.nl

Blijf op de hoogte! Meld je aan voor de nieuwsbrief.

Volg ons

Kies je segment