Verduurzaming Amaris Zorggroep door energiemanagement

Tegenwoordig staan zorginstellingen voor meer uitdagingen dan ooit. Maar ook van zorginstellingen worden door de wetgever de komende jaren diverse stappen verwacht op het gebied van energiebesparing en duurzaamheid. Amaris Zorggroep is met CFP Green Buildings aan de slag gegaan om op een grotendeels budgetneutrale wijze te voldoen aan de gestelde duurzaamheidseisen.

BREEAM scans en ontwikkeling van MVO beleid

De samenwerking tussen Amaris en CFP begon een aantal jaren geleden met het uitvoeren van BREEAM Scans en duurzaamheidsscans. Dit resulteerde in een plan van aanpak voor het verduurzamen en energiezuiniger maken van deze panden. Daarnaast ondersteunde CFP Amaris bij de ontwikkeling van nieuwbouw en bij het ontwikkelen van een MVO beleid, waarmee Amaris zich voorbereid op een duurzame toekomst met behulp van energiemanagement.

“Door het uitvoeren van energiemanagement samen met CFP is het gelukt om de energiekosten structureel te verlagen en worden nieuwe besparingsmogelijkheden snel herkend.”

– Hans Paardekooper, Adviseur Technisch Beheer Amaris

Energiemanagement zorgt voor implementatie van €170.000 aan quick wins

In 2016 is een energiemanagement project opgestart voor de tien grootste panden van Amaris. Met energiemanagement wordt het energieverbruik intensief gemonitord en wordt er daarnaast ook actief gereageerd op afwijkingen en verhogingen in het verbruik. Zowel bij moderne energiezuinige panden als bij de wat oudere panden, is sinds de start van het project in totaal € 170.000 aan besparingen geïmplementeerd met geen of beperkte investering. Denk hierbij aan het beheersen van de nachttemperaturen, het optimaliseren van het gebruik van een Warmtekrachtkoppeling (WKK) of simpelweg het controleren van kloktijden.

Tijdig inspelen op wettelijke verplichtingen zorgt voor verlaagde investeringen

Net zoals in andere sectoren, moet in de zorg ook voldaan worden aan de energiebesparingsplicht die in Nederland wettelijk geldt. Alle maatregelen die binnen vijf jaar terugverdiend worden, móeten worden geïmplementeerd. Daarom moeten de grootste locaties vierjaarlijks geaudit worden en gerapporteerd aan de overheid (EED Audits). Door deze audits voor Amaris tijdig uit te voeren en de status van de maatregelen te checken, wordt er ruimte geboden om een deel van de maatregelen op natuurlijke vervangingsmomenten in te plannen. Hierdoor kunnen extra investeringen zoveel mogelijk voorkomen worden. Door daarnaast met energiemanagement het energieverbruik te blijven optimaliseren, komt er blijvend budget vrij om te investeren in verdere verduurzaming.

Youp van der Zande is consultant bij CFP en expert op het gebied van energiemanagement. Youp: “Vaak wordt gedacht dat bij zorgpanden die 24/7 open zijn beperkte optimalisatie mogelijk is, doordat installaties veel moeten draaien. Het tegendeel is echter waar. Door inzicht in gebouwbeheerssystemen en scans ter plaatse, kan er in meerdetail worden gemonitord en komen optimalisaties op bijvoorbeeld temperatuurniveau in beeld.”

Routekaart voor verduurzaming zorginstellingen

Het biedt dus diverse voordelen om zo vroeg mogelijk in te spelen op de wetgeving. Het overheidsbeleid voor de komende jaren is concreet, terwijl het ook duidelijk is dat er in 2030 49% minder CO2 uitgestoten moet worden. En in 2050 zelfs 95% minder. In de zorg is dit ook bekend, waardoor er steeds meer gewerkt wordt aan CO2-routekaarten. Het opstellen van een routekaart richting de doelen die nu nog ver weg lijken, maakt de stappen die genomen moeten worden tijdig inzichtelijk. Op die manier kunnen maatregelen worden opgenomen in de onderhouds- en renovatieplannen.

Contact Apeldoorn

CFP Green Buildings
J.C. Wilslaan 29
7313 HK Apeldoorn
+31 (0)55 355 5199
info@cfp.nl

Contact Naarden

CFP Green Buildings
Onderwal 16
1411 LV Naarden
+31 (0)55 355 5199
info@cfp.nl

Blijf op de hoogte! Meld je aan voor de nieuwsbrief.

Volg ons

Kies je segment