Nieuwe whitepaper: Verduurzaming sportaccommodaties begint met inzicht

Tekst: Marvin van Kempen, hoofdredacteur bij Duurzaam Gebouwd.

Van de sportaccommodaties in eigen beheer is het grootste deel meer dan twintig jaar oud. De energiekosten zijn enorm gestegen, voor sommige sportclubs zelfs verdubbeld ten opzichte van voorgaande jaren. Daarnaast ligt er een maatschappelijk vraagstuk voor onze voeten om ingrijpend CO2 te besparen. Er zijn dus genoeg redenen om je sportaccommodatie te verduurzamen. Een goed gevulde kas kan immers weer ingezet worden voor diverse mooie doeleinden. In de nieuwe whitepaper ‘Verduurzaming sportaccommodaties begint met inzicht‘ lees je welke mogelijkheden er zijn om sportaccommodaties versneld te verduurzamen.

Als het zo eenvoudig was om je sportaccommodatie te verduurzamen, dan had iedereen het allang gedaan. De wil is er wel, maar het primaire proces vraagt tijd en energie. De tijd ontbreekt om de verduurzamingsrichting te bepalen en sportondernemers en sportbestuurders worstelen met vraagstukken als voldoende financiering en subsidiëring. Of er nu tijd en geld is of niet, de urgentie om het sportvastgoed onder de loep en handen te nemen, is goed te proeven. Zo moet de uitstoot van broeikasgassen snel omlaag, met 2030 als eerste meetpunt: dan moet de gebouwde omgeving 55% minder CO2 uitstoten.

Om bij te dragen aan de Europese doelstellingen van het Klimaatakkoord van Parijs is er de Routekaart Verduurzaming Sport, waarin de sportsector een belangrijke bijdrage wil leveren aan verduurzamingsmaatregelen. De sportsector heeft een maatschappelijke verantwoordelijkheid op dit gebied en we zien de noodzaak, vertelt Gerben van Hardeveld van NOC*NSF. Daarnaast is er een heel concrete versneller in het spel, namelijk de hogere energietarieven. Ondanks dat veel accommodaties gebouwd zijn door gemeenten, draait de hoofdgebruiker vaak op voor de energierekening.

In de whitepaper ‘Verduurzaming sportaccommodaties begint met inzicht’ leer je over de mogelijkheden om je sportaccommodaties op korte termijn ingrijpend te verduurzamen.

Meer weten? Lees meer over je sportaccommodatie verduurzamen met NL Groen.

Contact Apeldoorn

CFP Green Buildings
J.C. Wilslaan 29
7313 HK Apeldoorn
+31 (0)55 355 5199
info@cfp.nl

Contact Naarden

CFP Green Buildings
Onderwal 16
1411 LV Naarden
+31 (0)55 355 5199
info@cfp.nl

Blijf op de hoogte! Meld je aan voor de nieuwsbrief.

Volg ons

Kies je segment