Is het al tijd voor bouwschaamte? Circulariteit biedt de oplossing

We ervaren bijna allemaal vliegschaamte. Maar wanneer gaan we bouwschaamte ervaren? De milieu-impact van bouwen blijkt een factor vier keer hoger te liggen dan die van vliegen. Dat was de stelling waar het webinar Circulair Bouwen van Duurzaam Gebouwd mee aftrapte. Consultants Lian, Tijs en Pien van CFP Green Buildings woonden het webinar met veel interesse en plezier bij en zetten belangrijke trends voor je op een rij.

Hergebruik is de toekomst

Materialen worden door de schaarste kostbaarder en duurder waardoor de prijzen steeds sneller blijven stijgen. Door deze toenemende schaarste van veel bouwmaterialen wordt het steeds aantrekkelijker om bouwmaterialen te hergebruiken. Dit wordt tot de dag vandaag helaas nog niet grootschalig gedaan. Losmaakbaarheid, digital modellen en remontabiliteit kunnen hiervoor de oplossing zijn!

Losmaakbaarheid

Losmaakbaarheid lijkt een van de oplossingen voor het circulair bouwen. Door materialen en producten zo te ontwerpen dat ze losmaakbaar zijn, oftewel demonteerbaar, kunnen we deze veel gemakkelijker hergebruiken. Dit is van belang op alle schaalniveaus binnen gebouwen, zodat het object de functie behoudt en hoogwaardig hergebruik realiseerbaar is. Losmaakbaarheid is niet perse een doel op zich, maar een middel om hergebruik mogelijk te maken. Wat we kunnen en moeten doen is vanaf vandaag losmaakbaarheid in het ontwerp meenemen bij de bouw of renovatie van elk gebouw of elke installatie. Op deze manier kunnen we in de toekomst eenvoudiger en veel vaker hergebruiken.

Remontabel bouwen

De ultieme vorm van losmaakbaarheid en hergebruik is remontabiliteit. Remontabiliteit is het demonteren van materialen en in hun oorspronkelijke vorm remonteren. Remontabel bouwen maakt het verplaatsen, veranderen of hergebruiken van bouwdelen veel eenvoudiger. Dat is bijvoorbeeld het geval bij de tijdelijke rechtbank in Amsterdam, toegelicht door Lagemaat. Bij de ontwikkeling van dit gebouw, ruim vijf jaar geleden, is het volledig uitgedacht op de- en remontage na het initiële gebruik. Nu de rechtbank niet meer in gebruik is, wordt het volledig gedemonteerd en krijgt het een nieuwe bestemming in Twente. 95% van alle materialen van de tijdelijke rechtbank Amsterdam krijgt een nieuwe functie in het gebouw in Twente. Door het hergebruiken van alleen al de beton- en staalconstructie wordt al meer dan 2000 ton embodied carbon bespaard.

Digitale modellen van gebouwen 

De rode draad die terugkwam in het gehele webinar, is de relevantie van een digitale kopie van gebouwen. Een digital twin van een gebouw maakt het mogelijk om gemakkelijk in te zien welke materialen er in het gebouw aanwezig zijn om daarna te beoordelen hoe deze een tweede leven kunnen krijgen. Zo kan er middels een digitaal model (zoals een BIM model) in kaart worden gebracht welke materialen aanwezig zijn in een bestaand pand, waarna het makkelijker is om dit te demonteren en remonteren op en andere locatie.

Circulaire mogelijkheden in kaart met circulaire scan

Wanneer je aan de slag wil met circulariteit, moet je eerst in kaart brengen welke grondstoffen er in het huidige gebouw aanwezig zijn. Dit kan met behulp van de Circulaire Scan van CFP Green Buildings. Op basis van de verkregen inzichten meten we hoe circulair je gebouw op dit moment is, waarna we een verbeterplan voor het gebouw opstellen. Zo kan er voor een toekomstige renovatie een optimaal nieuw (bouw)ontwerp worden gemaakt, waarin grondstoffen zoveel mogelijk worden hergebruikt. Daarnaast kan je meteen aan de slag met alle grondstoffen die op jaarlijkse basis binnen het gebouw gebruikt worden om zo de circulaire gap te verkleinen.

Zelf aan de slag met circulariteit

We staan voor een enorme uitdaging om binnen de gebouwde wereld de uitstoot met 50% te verminderen voor 2030 en om in 2050 volledig circulair te zijn. Wil je er zelf mee aan de slag? Dan kan CFP je hierbij helpen middels een circulaire scan of een advies op maat. CFP helpt onder andere facilitaire afdelingen met het opstellen van circulaire routekaarten en begeleidt partijen met het opstellen en realiseren van circulaire doelen op het gebied van circulair inkopen.

Wil je meer weten? Neem dan contact op met een van onze consultants en ontdek wat we voor jou kunnen betekenen. En zoals het welbekende Chinese gezegde: de beste tijd om hiermee te beginnen is 20 jaar geleden!

Contact Apeldoorn

CFP Green Buildings
J.C. Wilslaan 29
7313 HK Apeldoorn
+31 (0)55 355 5199
info@cfp.nl

Contact Naarden

CFP Green Buildings
Onderwal 16
1411 LV Naarden
+31 (0)55 355 5199
info@cfp.nl

Blijf op de hoogte! Meld je aan voor de nieuwsbrief.

Volg ons

Kies je segment