Energielabels voor gebouwen en EED audit: twee vliegen in één klap voor de ANWB

Met de invoering van de EED-auditplicht stonden vele grote bedrijven de afgelopen tijd voor een enorme klus. Zo ook de ANWB. Maar liefst 110 panden, waaronder kantoren, alarmcentrales en winkels, moesten worden onderworpen aan een EED audit. Door verschillende projecten te bundelen en panden slim in te delen, bleef het project behapbaar.

De EED audit

Bijna alle grote bedrijven en instellingen hebben een EED Energie-audit verplichting. Hiermee wil Europa bedrijven bewust maken van hun energieverbruik én van de mogelijkheden om energie te besparen. Er wordt tijdens zo’n EED audit eerst gekeken naar de maatregelen die binnen 5 jaar terugverdiend worden (en daardoor vaak verplicht zijn). Vervolgens wordt er gekeken naar besparende maatregelen die daarnaast voor aanzienlijke besparing van euro’s en/of CO2 kunnen zorgen.

Efficiëntieslag door slimme indeling

110 panden doorlichten, dat is nogal wat. Onderling zitten er grote verschillen in de panden, maar er zijn ook overeenkomsten. Naast het feit dat een aantal panden qua functie aan elkaar gelijk was, vielen ze ook qua energieverbruik en energielabels van de gebouwen in dezelfde categorie. Op basis van die overeenkomsten konden de winkels en wegenwacht locaties onderverdeeld worden in verschillende groepen. Hierdoor konden de panden op basis van 27 steekproeven gescand worden en was het niet nodig om alle 110 panden individueel te scannen.

Energielabels gebouwen en EED audit: twee vliegen in één klap

De EED audit moet iedere 4 jaar uitgevoerd worden, maar er zijn meer wetten en regels waar grote bedrijven aan moeten voldoen. Naast de EED-auditplicht, is het vanaf 2023 ook verplicht voor kantoorpanden om te voldoen aan minimaal energielabel C. Reden genoeg voor de ANWB om deze projecten samen te voegen.

Nog niet alle kantoorpanden van de ANWB waren voorzien van een energielabel en met beperkte extra inspanning kon alle informatie voor zowel de EED audit als de energielabels verkregen worden. Door het opnemen van energielabels te combineren met de EED audit, kreeg de ANWB enerzijds inzicht in de huidige energielabels. Anderzijds kregen ze ook meteen een stappenplan in handen om panden verder te verduurzamen tot energielabel C of energielabel A.

Van EED audit naar duurzame panden

Aan de hand van de audit kon ANWB energie besparen en zijn de energiekosten met 14% gedaald. Uit de audit bleek dat de ANWB al 13% CO2 heeft bespaard in de afgelopen vier jaar. Voor de komende periode kan er nog 19% energie rendabel bespaard worden door actieve energiemonitoring, het optimaliseren van de gebouwventilatie en het installeren van LED-verlichting. Naast deze maatregelen is de verhuizing vanuit het huidige hoofdkantoor naar het nog nieuw te bouwen nieuwe onderkomen in Den Haag een belangrijke besparende stap. Duurzaamheid is bij dit nieuwbouwproject een belangrijk speerpunt.

Van EED audit naar Paris Proof

De EED audit is een ideaal vertrekpunt voor vervolgstappen om verder te verduurzamen. Heb je net voldaan aan de EED audit, net als de ANWB? Dan is het nu tijd om verder te kijken. We lichten 5 vervolgstappen uit die je kunt nemen richting Paris Proof.

5 vervolgstappen om verder te verduurzamen

 1. Energielabels gebouwen
  Energiebesparing levert geld op én panden worden meer waard. Bij het uitvoeren van een energiescan op locatie worden de mogelijkheden tot verduurzaming geanalyseerd en een plan van aanpak opgesteld. Zo zie je eenvoudig welke maatregelen je kan nemen om de energielabels van je gebouwen te verbeteren.
 2. Energiemanagement
  Door je energieverbruik intensief en continue te monitoren, kan je jouw energieverbruik aanzienlijk verlagen. Verspillingen worden snel gedetecteerd en installaties worden optimaal ingesteld met behulp van energiemanagement. Zo verlaag je niet alleen je (energie)kosten, maar draag je ook bij aan de verduurzaming van de wereld en de Paris Proof ambitie.
 3. Routekaart
  Op basis van Paris Proof Vastgoed hebben we ons gecommitteerd aan een forse CO2-reductie, te weten 49% in 2030 tot 95% reductie in 2050. Het opstellen van een routekaart kan je hierbij heel goed helpen. Het is een hulpmiddel waarbij je vastgoedportefeuille in beeld wordt gebracht en je zelf een horizon uitstippelt ten aanzien van je besparingsmogelijkheden, per gebouw en per jaar. Het grote voordeel hiervan is dat je inzicht hebt in je persoonlijke vastgoedportefeuille en het besparingspotentieel.
 4. BREEAM
  BREEAM is een methode om de duurzaamheid van vastgoed integraal vast te stellen. Dit gebeurt volgens een internationale standaard op basis van negen verschillende categorieën. De BREEAM Quickscan geeft inzicht in de maatregelen en bijbehorende investeringen om je gebouw te verduurzamen. Vervolgens kan je een duurzaam gebouw op de kaart zetten met een BREEAM-certificering.
 5. WELL
  Duurzaamheid, circulariteit en gezondere gebouwen: het zijn steeds belangrijker wordende thema’s. Gezondheid is relatief nieuw in dit rijtje, maar groeit enorm aan populariteit. En logisch ook, want gezondere gebouwen leiden tot een lager ziekteverzuim en hogere productiviteit. Wil je weten welke maatregelen het meeste effect hebben, zonder dat het je veel geld en tijd kost? Een WELL Quickscan helpt hierbij. Maar ook de internationale WELL Building Standard als certificering kan aantrekkelijk zijn voor je onderneming en/of vastgoed.

Wil je verder verduurzamen en net als ANWB energie besparen, maar weet je niet goed waar te beginnen? Neem dan contact met ons op. We gaan dan graag met je in gesprek om alle wensen te bepalen en dit te vertalen naar een aantrekkelijke businesscase. Zo stoom je jouw vastgoed rendabel klaar voor de Paris Proof Ambitie.

Kies je segment