Duurzame financiering met groene obligaties: het verhaal van NN Bank en CFP

Hoe staan green bonds, duurzame woningen en CO2-reductie in verband met elkaar? Sander Roling, Funding Manager bij NN Bank, deelt hoe de bank groene financiering koppelt aan een groenere toekomst. Door groene obligaties uit te geven en zorgvuldig de impact hiervan te rapporteren met behulp van CFP Green Buildings, laat NN Bank zien hoe duurzame financiering het verschil kan maken. Nieuwsgierig naar hoe deze samenwerking tot stand kwam en welke voordelen het biedt? Lees dan verder.

De route naar duurzame financiering: methodologie en impactrapportages

NN Bank heeft in haar duurzaamheidsstrategie het verduurzamen van de hypotheekportefeuille en het rapporteren van voortgang hierover centraal staan. Eén van de actiepunten was het opstellen van een Green Bond Framework om de financieringsstrategie in lijn te brengen met de ESG-strategie van de bank. Sinds de publicatie van het Green Bond Framework in 2021 heeft NN Bank bijna EUR 1,8 miljard aan groene obligaties uitgegeven. Deze groene obligaties ondersteunen de bank in het verder verduurzamen van hun hypotheekportefeuille en zorgen voor meer commitment op het gebied van transparantie in de doelen en voortgang hiervan. Daarnaast vergroot het de beleggersbasis van NN Bank door, naast traditionele beleggers, ook groene beleggers aan te trekken.

De eerste stap bij het uitgeven van green bonds, ook wel groene obligaties genoemd, was vaststellen waar activa aan moeten voldoen om als ‘groen’ en ‘eligible’ bestempeld te kunnen worden. Sander Roling legt uit: “Voor hypotheken is er inmiddels gelukkig al een behoorlijke standaard ontwikkeld met de EU Taxonomy, een Europees classificatiesysteem voor duurzaamheidsactiviteiten. Echter, bepaalde aspecten hiervan vragen nog om meer duiding. CFP Green Buildings (CFP) heeft daarom een methodologierapport opgesteld voor NN Bank, maar ook voor vele anderen binnen de Nederlandse bankensector. CFP is hierbij de meest gebruikte partij, en hun methodologie beschrijft precies wat een duurzaam onderpand is welke als groen kwalificeert onder de EU Taxonomy.”

Vervolgens is het essentieel om te rapporteren over de klimaat-impact van deze groene obligaties, met name de vermindering van CO2-uitstoot. Sander vervolgt: “Om te voldoen aan de ICMA Green Bond Principles, de standaard waarop het NN Bank Green Bond Framework is gestoeld, moeten we impactrapportages opstellen die de vermeden CO2-uitstoot van onze groene hypotheekportefeuille laten zien in vergelijking met een gemiddelde Nederlandse hypotheekportefeuille.” Deze transparantie is niet alleen verplicht, maar ook cruciaal voor de investeerders in groene obligaties van NN Bank, zodat zij de tastbare klimaat voordelen van hun investeringen terug kunnen zien.

De rol van CFP Green Buildings

CFP speelt een cruciale rol in dit proces en voert analyses uit voor NN Bank, waarbij ze aan de hand van o.a. energielabel en kadaster data controleren of de door NN Bank geselecteerde hypotheken ook daadwerkelijk voldoen aan de EU Taxonomy vereisten.

CFP ontvangt van NN Bank een portefeuille van Nederlandse huizen die mogelijk kwalificeren als groene assets. Deze huizen worden vervolgens door de Green Buildings Tool gehaald, waarmee per gebouw de CO2-uitstoot en het energie- en gasverbruik wordt geanalyseerd. Hierdoor kan CFP aangeven hoeveel uitstoot de gehele portefeuille heeft en hoe dit zich verhoudt tot een gemiddelde woning in Nederland.

“CFP helpt ons om te begrijpen welke gebouwen voldoen aan de EU Taxonomy door te kijken naar energielabels, primaire energie behoefte van huizen en of ze tot de top 15% van de meest duurzame huizen in Nederland behoren. Daarnaast geeft CFP inzicht in de klimaatimpact en de jaarlijkse voortgang qua vergroening,” aldus Sander.

Transparantie en betrouwbaarheid in duurzaamheid

Elk jaar rapporteert NN Bank over hun groene hypotheekportefeuille, aangezien deze dynamisch is met aflossingen en het verstrekken van nieuwe hypotheken. De controles van CFP met daarbij ook nog een review van onze accountant maakt dat de green bond rapportages nauwkeurig en betrouwbaar zijn,” zegt Sander. Hierdoor kan NN Bank jaarlijks een betrouwbaar beeld geven van de klimaatimpact van hun groene hypotheekportefeuille.

“De rapportages over green bonds zorgen voor transparantie naar buiten toe over onze ESG doelstellingen en het monitoren van de voortgang daarop. Daarnaast voorziet het ook in de ESG informatiebehoefte van onze groene beleggers die op hun beurt over de klimaat impact dienen te rapporteren aan hun klanten.”

– Sander Roling, Funding Manager bij NN Bank

De kracht van samenwerking

Samenwerking is van essentieel belang om rapportages naar een hoger niveau te tillen. Er zijn in Nederland inmiddels een aantal samenwerkingen die zorgen voor steeds meer uniformiteit. Sander: “Een goed voorbeeld hiervan is de Energy Efficient Mortgages NL Hub, waar interbancair wordt gesproken over de interpretatie van de EU Taxonomy. We kunnen hierdoor als Nederlandse markt een gezamenlijke visie afgeven en hierover publiceren, zodat we één lijn voeren met alle banken.” Zulke initiatieven zijn waardevol voor de standaardisatie en harmonisatie van rapportages in Nederland. Dit helpt banken om uniforme en vergelijkbare rapportages te maken, wat essentieel is voor zowel nationale als internationale beleggers.

Een groene weg vooruit

De samenwerking tussen NN Bank en CFP heeft gezorgd voor een solide basis voor impactrapportages en de uitgifte van groene obligaties. Door transparantie en duurzaamheid centraal te stellen, draagt NN Bank bij aan een groenere toekomst en inspireert het andere financiële instellingen om dezelfde weg te bewandelen.


Wil je ook aan de slag met green bonds of met andere duurzaamheidsrapportages? Neem dan contact met ons op voor een advies op maat.

Contact Apeldoorn

CFP Green Buildings
J.C. Wilslaan 29
7313 HK Apeldoorn
+31 (0)55 355 5199
info@cfp.nl

Contact Naarden

CFP Green Buildings
Onderwal 16
1411 LV Naarden
+31 (0)55 355 5199
info@cfp.nl

Blijf op de hoogte! Meld je aan voor de nieuwsbrief.

Volg ons

Kies je segment