De nieuwe CO2-rapportageplicht: alles waar je als bedrijf rekening mee moet houden

Vanaf 1 juli 2024 krijgen bedrijven met meer dan 100 werknemers te maken met een nieuwe CO2-rapportageplicht: het rapporteren van de CO2-uitstoot van hun zakelijke en woon-werkverkeer. Deze maatregel vereist zorgvuldige planning en naleving. In dit artikel behandelen we alles wat je moet weten om aan deze nieuwe regelgeving te voldoen, van de rapportagevereisten tot de voordelen van CO2-bewustzijn voor je bedrijf.

De nieuwe CO2-rapportageplicht

De nieuwe CO2-rapportageplicht heet ‘Rapportageverplichting werkgebonden personenmobiliteit’ en is onderdeel van een overkoepelend plan van de regering om in 2030 een CO2-reductie van 55% ten opzichte van 1990 te realiseren. De CO2-uitstoot van de zakelijke mobiliteit moet met 1,5 megaton gedaald zijn tegen die tijd. De rapportage die door werkgevers opgeleverd moet worden betreft het volgende:

  • Het aantal kilometers dat wordt gereden voor zakelijke doeleinden
  • Type vervoermiddel + brandstofsoort
  • De registratieplicht geldt voor alle vormen van zakelijk vervoer, dus onder andere: Auto, OV, fiets en taxi.

Rapportageprocedure

Vanaf 1 juli 2024 moeten de desbetreffende bedrijven dit zelf doorgeven via de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. De deadline voor het doorgeven is 30 juni 2025, uiterlijk op deze datum dient elk bedrijf met meer dan 100 werknemers te hebben gerapporteerd over 2024. Omdat de regel vanaf 1 juli 2024 ingaat, mogen bedrijven zelf kiezen of ze willen rapporteren over geheel 2024, of over alleen het 2e halfjaar.

Belang van CO2-rapportages

CO2-rapporteren is belangrijk voor bedrijven omdat het inzicht biedt in hun ecologische voetafdruk en het helpt met het identificeren van verbeteringen. Dit inzicht maakt gerichte maatregelen mogelijk om de impact op het milieu te verminderen. En het heeft nog een bijkomend voordeel: bedrijven die hun CO2- uitstoot actief meten en verminderen, voldoen niet alleen aan de wetgeving, maar worden ook aantrekkelijker voor investeerders die duurzame investeringen zoeken. Het rapporteren van CO2-uitstoot draagt bij aan de naleving van ESG-criteria (Environmental, Social, and Governance), wat essentieel is voor toegang tot kapitaal. Daarnaast helpt het bedrijven voor te bereiden op toekomstige, strengere milieuregels, waardoor ze beter gepositioneerd zijn voor lange termijn succes.

Beschikbare frameworks voor CO2-rapportages

Voor het rapporteren van CO2-uitstoot zijn er verschillende frameworks beschikbaar die bedrijven kunnen gebruiken. Belangrijke richtlijnen zijn het GHG-Protocol, de Milieu-Prestatieladder en ISO 14064-1. Het GHG-Protocol is een internationaal erkend kader dat zich richt op het meten en beheren van broeikasgasemissies op een flexibele manier, geschikt voor diverse bedrijfstypen. De Milieu-Prestatieladder, specifiek ontwikkeld in Nederland, biedt een uitgebreid milieumanagementsysteem dat CO2-reductie integreert met bredere milieudoelstellingen. ISO 14064-1 daarentegen is een internationale standaard die gedetailleerde richtlijnen biedt voor het kwantificeren en rapporteren van broeikasgasemissies, wat zorgt voor nauwkeurigheid en consistentie op wereldwijde schaal.

Aan de slag met de CO2-rapportageplicht

Deze frameworks bieden bedrijven niet alleen de tools om hun CO2-uitstoot transparant te rapporteren, maar helpen ook bij het verbeteren van hun milieuprestaties en het voldoen aan toenemende regelgeving. CFP Green Buildings kan je helpen bij het uitvoeren van CO2-rapportages volgens verschillende rapportagestandaarden. Onze service biedt niet alleen inzicht in de door de overheid verplichte rapportages, maar geeft ook een breder beeld van je CO2-uitstoot en milieu-impact. Deze inzichten stellen je bedrijf in staat om effectief in te spelen op duurzaamheid en milieudoelstellingen. Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

Contact Apeldoorn

CFP Green Buildings
J.C. Wilslaan 29
7313 HK Apeldoorn
+31 (0)55 355 5199
info@cfp.nl

Contact Naarden

CFP Green Buildings
Onderwal 16
1411 LV Naarden
+31 (0)55 355 5199
info@cfp.nl

Blijf op de hoogte! Meld je aan voor de nieuwsbrief.

Volg ons

Kies je segment