CFP Green Buildings is gecertificeerd door SKG-IKOB voor het registreren van energielabels

Met dit procescertificaat verklaart SKG-IKOB dat het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat dat de door CFP Green Buildings verrichte werkzaamheden met betrekking tot het afgeven van energieprestatierapporten zijn uitgevoerd volgens de opgenomen eisen. Ook verklaart SKG-IKOB met dit certificaat dat de door CFP Green Buildings afgeleverde energieprestatierapporten voor utiliteitsgebouwen voldoen aan de daaraan gestelde eisen in de Regeling en het Besluit Energieprestatie Gebouwen.

Over SKG-IKOB

SKG-IKOB is een geaccrediteerde certificatie-instelling voor de bouw- en vastgoedsector. Opgericht door de industrie zelf om de prestaties en de veiligheid van producten en diensten voor de bouw- en vastgoedsector duurzaam op onafhankelijke en onpartijdige wijze te waarborgen. Certificeringsdienstverlener SKG-IKOB is al jaren een betrouwbare, innovatieve en maatgevende instantie op het gebied van kwaliteitsverbetering en -borging in de bouwwereld.

Contact Apeldoorn

CFP Green Buildings
J.C. Wilslaan 29
7313 HK Apeldoorn
+31 (0)55 355 5199
info@cfp.nl

Contact Naarden

CFP Green Buildings
Onderwal 16
1411 LV Naarden
+31 (0)55 355 5199
info@cfp.nl

Blijf op de hoogte! Meld je aan voor de nieuwsbrief.

Volg ons

Kies je segment