Het realiseren van circulaire locaties voor de Volksbank

Before Article
  • Meetbaar maken van circulariteit
  • Berekening van de impact van maatregelen
  • Advies op gebied van circulaire verbetermogelijkheden

Circulariteit bij de Volksbank

De Volksbank is al een aantal jaar bezig het met toepassen van de principes van de circulaire economie op bedrijfsvoering. Begin 2016 opende SNS Bank, onderdeel van de Volksbank, in Zoetermeer haar eerste Nederlandse circulaire winkel. De materialen die voor de bouw en inrichting van deze winkel zijn gebruikt, zijn allemaal geschikt voor recycling en gaan – door de flexibiliteit van de inrichting – langer mee dan gebruikelijk. SNS Bank heeft als ambitie om alle nieuw te openen winkels circulair uit te voeren.

CFP helpt SNS Bank met de begeleiding van dit circulaire traject, de berekening van de impact van maatregelen, het in kaart brengen van verbetermogelijkheden en het vaststellen van de circulaire score van de circulaire winkels.

CFP maakt circulariteit meetbaar

Om circulariteit meetbaar te maken, heeft CFP Green Buildings een methode ontwikkelt om eenvoudig de circulariteit van een gebouw of ontwerp te meten. De achterliggende principes zijn eenvoudig. De circulaire economie heeft als doel om geen nieuwe (niet hernieuwbare) grondstoffen aan de aarde te onttrekken en om geen grondstoffen weg te gooien. Alle grondstoffen moeten uiteindelijk in de kringloop blijven waarmee de cirkel gesloten wordt en er geen grondstoffen meer verbruikt worden. De circulaire methode die CFP gebruikt, meet dan ook precies dat: de hoeveelheid grondstoffen die je verbruikt.
Zelf gratis de circulaire scan uitvoeren? Ga dan naar: www.circulairegebouwen.nl

De realisatie van de circulaire winkels

Het ontwerp van de circulaire winkel is bedacht door de vaste partners uit het bouwteam dat verantwoordelijk is voor de realisatie van de SNS Winkels. Samen met de partners is gekeken naar betere circulaire alternatieven voor de materialen en het ontwerp. Het uitgangspunt hierbij was dat de volledige inrichting van de winkel eenvoudig in een andere winkel geplaatst moet kunnen worden. Daarnaast is voor ieder nieuw materiaal gekeken naar een zo circulair en duurzaam mogelijke optie. Het beperken van nieuwe virgin materialen is hierbij het uitgangspunt geweest. Tevens is gekeken naar de mogelijkheden voor herproductie en hergebruik zodra een materiaal in de toekomst niet meer nodig is.

Continue proces van bouwen en verbouwen

Het voordeel van de bankwinkels is dat er steeds nieuwe worden geopend en gesloten. Hierdoor is er een continu proces van verbouwen en bouwen. De leermomenten van elke nieuwe circulair gerealiseerde winkel kunnen worden toegepast op de volgende. Op deze manier is het mogelijk om iedere keer een stapje verder te komen richting een 100% circulaire winkel. Daarnaast is het mogelijk om te experimenteren met nieuwe producten, die indien ze bevallen, kunnen worden toegepast in alle winkels.

Benieuwd naar voorbeelden die toegepast zijn in de circulaire winkels? Peter ten Dolle vertelt er meer over in deze vlog.