Grootscheepse herhuisvesting UWV: van werkplek naar plek om te werken

Before Article
  • Grootscheepse herhuisvesting met vermindering aantal panden
  • Uitvoering werkstijlonderzoek naar vlekkenplannen en functionele inrichting
  • Uitvoering evaluatieonderzoeken

Bij het hoofdkantoor van UWV naast station Amsterdam Sloterdijk heeft een grootscheepse herhuisvesting plaatsgevonden, waarbij het aantal panden is gehalveerd van 4 naar 2. CFP heeft bij alle afdelingen van UWV een werkstijlonderzoek uitgevoerd, dat heeft gezorgd voor meer draagvlak voor het nieuwe concept en voor meer inzicht in werkstijlen en activiteiten. Ook leidde dit onderzoek tot de uitwerking naar vlekkenplannen (indelingen van mensen en afdelingen binnen de locatie) en een functionele inrichting. Na de herhuisvesting zijn er evaluatieonderzoeken uitgevoerd om het concept verder te kunnen verbeteren.