Grootscheepse herhuisvesting UWV: van werkplek naar plek om te werken

Before Article
  • Grootscheepse herhuisvesting met vermindering aantal panden
  • Uitvoering werkstijlonderzoek naar vlekkenplannen en functionele inrichting
  • Uitvoering evaluatieonderzoeken

Herhuisvesting

Bij het hoofdkantoor van UWV naast station Amsterdam Sloterdijk heeft een grootscheepse herhuisvesting plaatsgevonden, waarbij het aantal panden is gehalveerd van 4 naar 2. Enerzijds om een grootscheepse bezuiniging te realiseren, anderzijds omdat uit onderzoek bleek dat het bestaande pandencomplex veel efficiënter kon worden ingericht en dat er ‘slimmer’ kon worden gewerkt.

Werkstijlonderzoek

CFP heeft bij alle afdelingen van UWV een werkstijlonderzoek uitgevoerd. Dit zorgde voor meer inzicht in werkstijlen en activiteiten. Daarnaast kreeg het nieuwe concept meer draagvlak door het onderzoek. Ook leidde het onderzoek tot de uitwerking naar een functionele inrichting en vlekkenplannen. Vlekkenplannen zijn indelingen van mensen en afdelingen binnen de locatie.

Het werkstijlonderzoek was een draaischijf in dit hele proces. We hebben in samenwerking met CFP alle bijna 3.000 medewerkers gevraagd hoe hun werkstijl en hun werkprocessen eruitzien en hoe hun werkproces het beste gefaciliteerd zou kunnen worden. Dat leidde tot gedegen dag- en weekschema’s van activiteiten en percentages die mensen aan een bepaald type activiteit besteedden. Die schema’s werden vervolgens vertaald naar ‘bouwstenen’ voor de herhuisvesting, met aantallen vergaderruimten, concentratiewerkplekken, spreekkamers, et cetera

– Sven Dekker, projectleider huisvesting ad interim UWV

Evaluatieonderzoeken

Na de herhuisvesting zijn er evaluatieonderzoeken uitgevoerd onder de medewerkers naar houding en gedrag en ervaringen. Hierdoor kon het concept verder verbeterd worden. Ook zijn de huisvestingsplannen getoetst aan de hand van werkstijlen en analyse.

Deel dit bericht:
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Email this to someone
email