Serie: De weg naar gasloos 2030 – Deel 6

Before Article
Logo CFP Green Buildings

In de serie ‘De weg naar gasloos 2030’ is al een aantal thema’s beschreven die handvatten geven naar gasloze gebouwen. We hebben laten zien welke technische maatregelen minimaal nodig zijn. Daarnaast is het goed om deze maatregelen op te nemen in een strategisch plan (Duurzaam MJOP) zodat ze ook daadwerkelijk in de aankomende jaren worden uitgevoerd. Ook hebben we laten zien dat er alternatieven zijn voor het vervangen van gas, bijvoorbeeld door gebruik te maken van warmte van derden (warmtenet).

De weg naar gasloos 2030 – Deel 6

In 2050 moet de hele woningvoorraad van 6 miljoen woningen verduurzaamd zijn. Ook moeten 1 miljoen gebouwen van het gas af. Hiervoor zullen heel veel maatregelen genomen moeten worden, maar wie betalen deze maatregelen nu eigenlijk? De eigenaar van het gebouw, de huurder of wellicht samen? En moet de overheid hierin faciliteren? In dit laatste artikel geven we inzicht in de manier waarop u waarde kunt toevoegen door het verduurzamen van uw gebouw, de financiering van maatregelen en mogelijkheden de kosten te beperken.

Verduurzamen creëert waarde vastgoed

Diverse studies hebben aangetoond dat er een relatie bestaat tussen de verduurzaming en de waarde van een gebouw. Onderzoek van de Universiteit van Maastricht en ING REF toont aan dat groene kantoren (energielabel A-C) een 10% hogere huurprijs hebben dan niet groene kantoren en een 9% hogere marktwaarde dan niet groene kantoren. Tevens concluderen zij dat een investering van energielabel G naar A gemiddeld €64/m2 kost, maar 106/m2 aan marktwaarde oplevert.

Onderzoek van Calcasa toont aan dat een beter energielabel bij woningen leidt tot een gemiddeld 2% hogere verkoopprijs. De universiteit van Tilburg heeft onderzoek gedaan naar de relatie tussen de waarde van een woning en het energielabel. Hier kwam onder andere uit dat een woning met energielabel A of B gemiddeld een maand korter te koop staat en gemiddeld ook nog eens € 6.000,- meer opbrengt.

Maatregelen laten financieren door uw bank

Maar wie gaat dit betalen? In Nederland hebben we nog altijd het bekende fenomeen ‘split incentive’ waar huurders en verhuurders zich achter kunnen ‘verschuilen’ als het gaat om verduurzaming van het gebouw. Maar ook de overheid trekt hier geen eenduidige lijn in. Zo stelt het Activiteitenbesluit dat de ‘drijver van de inrichting’ verantwoordelijk is voor het nemen van energiebesparende maatregelen. In de meeste gevallen is dit de huurder. De energielabel verplichting C voor kantoren in 2023 is weer meer gericht op de eigenaar van het gebouw. Belangrijk in iedere geval is dat eigenaar en huurder samen deze uitdaging oppakken. Dit zal het snelste resultaat opleveren.

Banken financieren graag

Banken staan in ieder geval in de rij om verduurzaming van gebouwen te financieren. Alle grote banken geven aan 100% van de maatregelen te willen financieren die nodig zijn voor noodzakelijke verduurzaming. De ABN AMRO bank lanceerde hiervoor speciaal de Duurzame Investeringstool. ING REF ontwikkelde enkele jaren geleden een stappenplan voor verduurzaming en financiering hiervan.

De duurzame investeringstool
ABN AMRO Duurzame Investeringstool

Daarnaast bieden deze banken voor renovatie en nieuwbouw voordelige financieringen voor duurzame gebouwen. Er kan tot wel 1% rentekorting worden ‘verdiend’ bij groenprojecten. Kortom, financiering van verduurzaming hoeft geen belemmerende factor te zijn.

Maak gebruik van subsidies

Gasloos worden nog interessanter maken? Maak gebruik van subsidies! De overheid stimuleert verduurzaming middels een aantal regelingen. Zo kunt u met Energie Investerings Aftrek (EIA) gebruik maken van 11,25% netto voordeel op de investering van maatregelen. Voor nieuwbouw en renovatie kan met de Milieu Investerings Aftrek (MIA) en Vervroegde Afschrijving (VAMIL) tot 6,6% teruggave op de gehele bouwkosten worden gerealiseerd. Op een nieuw te bouwen pand van €10.000.000 betekent dit al snel een voordeel van bijna €700.000.

Overzicht subsidies

Conclusie

Uit de serie ‘De weg naar gasloos 2030’ kunnen we concluderen dat het gasloos maken van uw gebouwen een hele uitdaging is, maar ook een mogelijkheid om meerwaarde aan uw gebouwen toe te voegen. In het laatste artikel van deze serie hebben we gezien dat:

  • Verduurzaming van vastgoed waarde creëert;
  • Banken financieren benodigde maatregelen;
  • Subsidies business cases nog interessanter maken.

Meer weten over hoe uw pand gasloos kan worden voor 2030?

Neem contact op met een CFP Consultant