Advies en management op gebied van duurzaamheid, BREEAM en huisvesting

Before Article
  • Directe besparende maatregelen
  • Uitvoeren scan Erkende Maatregelen en PvA
  • Actief energiemanagement
  • Betrokkenheid vergroten ROC-medewerkers

Het ROC in Amsterdam zocht naar manieren om duurzamer met energie om te gaan. CFP heeft het ROC hierover geadviseerd en geholpen met het nemen van energiebesparende maatregelen. We hebben een energiemonitoringsysteem opgezet en nieuwe meetdiensten ingekocht. Vervolgens hebben we energiescans uitgevoerd. Naar aanleiding van die scans hebben we direct besparende maatregelen getroffen met een terugverdientijd tot 5 jaar.  Ook hebben we scan uitgevoerd op gebied van Erkende Maatregelen, van waaruit we een plan van aanpak hebben opgesteld om groene energielabels te kunnen realiseren. We hebben een Actief Energiemanagement gebruikt om ervoor te zorgen dat alle doelstellingen ook daadwerkelijk worden behaald. Om ervoor te zorgen dat ook alle medewerkers van het ROC Amsterdam betrokken zijn bij deze duurzame ontwikkelingen, zijn we organisatorisch aangehaakt bij het ROC.