Verduurzaming vastgoedportefeuille NEXT Real Estate

Before Article
  • Reductie van €310k per jaar aan energiekosten
  • 100% energielabel A
  • CO2 neutrale vastgoedportefeuille
  • Daadwerkelijke duurzame implementatie

NEXT Real Estate heeft de missie om de gehele vastgoedportefeuille te verduurzamen. CFP heeft daartoe een plan van aanpak opgesteld waarin verschillende doelen zijn opgenomen. Het eerste is om € 310.000,- aan jaarlijkse energiekosten te reduceren, het tweede om naar 100% energielabel A te transformeren en het derde om CO2 neutraal te worden. Dit wordt gerealiseerd door duurzame implementatie via de BREEAM In-Use certificering. CFP is verantwoordelijk voor het analyseren van het jaarlijkse verbeterpotentieel, een selectie van de verduurzamingsmaatregelen, een investeringsplan en de begeleiding van de uitvoering.