Met minimale inzet van virgin materials maximale waarde creëren

Before Article
  • Samenwerking 3 ministeries en ruim 60 marktpartijen
  • Inzet virgin materials
  • Handleiding en routekaart circulaire gebouwen
  • Platform onder beheer van Dutch Green Building Counsil (DGBC)

CFP heeft het project- en programmamanagement uitgevoerd van het platform GDCG; een samenwerking tussen drie ministeries en ruim zestig marktpartijen om het gedachtegoed van de circulaire economie te vertalen naar gebouwen. De insteek was om met minimale inzet van virgin materials en andere grondstoffen maximale waarde te creëren door op duurzame wijze te voorzien in de huisvestingsbehoefte. Dit hebben we gedaan door gebruikte materialen hun waarde te laten behouden tijdens en na gebruik – bijvoorbeeld door hergebruik en recycling. Ook hebben we een handleiding en routekaart voor circulaire gebouwen samengesteld die hebben geleid tot de Green Deal, een aanpak vanuit het kabinet die ruimte geeft voor vernieuwende duurzame ontwikkelingen in de samenleving. Het eindresultaat is een online platform waarop kennis en documenten gedeeld kunnen worden, circulair bouwen wordt gestimuleerd en veel voorkomende vragen worden beantwoord. Dit platform is nu in beheer van DGBC.