Inmiddels zijn velen al bekend met de verplichting van energielabels. Vanuit CFP alleen al hebben we ruim 1800 labels afgemeld. Wat daarentegen juist steeds urgenter wordt en meer aandacht krijgt is dat we van het gas af moeten. Maar hoe gaat dat? Wat komt daar allemaal bij kijken en wat voor een investering is nodig? Deze en meer vragen zullen in de ‘Visie gasloos 2030’-serie behandeld worden.


Deel 1: De weg naar gasloos

 

Energielabel C in 2023 is de eerste stap
Vanaf 2023 is het voor alle kantoorgebouwen verplicht om een energielabel C of beter te hebben. Wat als je dat niet hebt? Dan mag je het gebouw niet meer gebruiken. Maar veel vastgoedeigenaren kijken nu al verder dan alleen label C. Want waarom zou je alleen naar label C gaan als je, zeer waarschijnlijk, in 2030 een energielabel A moet hebben? Als je toch gaat investeren in het gebouw dan kun je dit beter in één keer goed doen.

Energielabels zijn op dit moment een belangrijke driver voor verduurzaming, maar er is tegelijk veel kritiek op. De volgende stap zal veel meer gaan over de daadwerkelijke energiebesparing die in gebouwen gerealiseerd wordt. Een belangrijke factor daarin is het terugdringen van de gaswinning. Voor onze gebouwen heeft dit vergaande implicaties. In het klimaatakkoord is gasloos een van de belangrijkste thema’s en er wordt gesproken over het gasloos maken van 50.000 gebouwen en 100.000 coöperatie woningen per jaar vanaf 2021 en jaarlijks 200.000 woningen gasloos maken vanaf 2023. Wat gaat dit betekenen voor uw gebouwen?

Waarom gasloos & hoe dan?

De reden dat we van het gas af willen is enerzijds het feit dat de gasbronnen binnen 60 jaar uitgeput zullen zijn, maar anderzijds dat de Groningers dagelijks de gevolgen van gasboringen ondervinden met toenemende bodeminstabiliteit. Door ons gasverbruik putten we onze aarde uit; dat is op de lange termijn geen houdbaar systeem.

Hoe we gasloos gaan worden is ingewikkelder. De komende weken zullen we in een serie artikelen uitgebreid belichten wat onze ervaringen uit de dagelijkse praktijk zijn en hoe we hier nu al mee kunnen starten. Wat het inhoudt en wat er allemaal bij komt kijken belichten we in dit artikel meer, terwijl tegelijk geen inkijkje geven naar de rest van de serie.

De eerste stappen om gasloos te worden zijn al behoorlijk duidelijk. Veel van de maatregelen die je neemt om een energielabel A te bereiken zijn dezelfde als die om gasloos te worden. Starten met het verbeteren van je isolatie bijvoorbeeld zorgt voor een grote impact op je label en het fors terugdringen van je warmtebehoefte. Deze maatregel heeft in veel gevallen ook nog eens een korte terugverdientijd wanneer je dit combineert met je bestaande onderhoudsuitgaven. Andere te nemen maatregelen zijn bijvoorbeeld het plaatsen van zonnepanelen in combinatie met elektrische warmteopwekking.

Daarnaast is onderscheid te maken tussen verschillende typen vastgoed en segmenten. Zo behoeft een woning een andere aanpak om gasloos te worden dan bijvoorbeeld utiliteitsbouw. Gemeenten zijn hierbij wellicht de gemene deler in het spel. Zij moeten een beleid hebben om gasloos te worden, waarbij de eerste stap is dat vanaf 2021 jaarlijks 50.000 gebouwen aangepakt moeten worden. Daarbij is het van belang om te weten of er plannen zijn om uw gebouw op een warmtenet aangesloten gaat worden of dat u zelf in de warmteopwekking moet voorzien. Gemeenten spelen daarom een belangrijke rol in het hoe en wat.

Een ander aandachtspunt, is de financiering. Zijn er bijvoorbeeld mogelijkheden voor een integrale financieringsaanpak? Hoe zit het met de split incentive en zijn er subsidies beschikbaar? Dit zijn vraagstukken die vaak als eerste opkomen wanneer over een gasloze business case wordt nagedacht. Inzichten over verduurzaming en bijbehorende financieringsoplossingen zullen binnen deze reeks belicht worden. Ook het slim inzetten van maatregelen en alternatieve oplossingen worden gepresenteerd om de business case interessanter te maken.

Wat in de markt al is gedaan, welke succesfactoren & valkuilen er zijn vormen belangrijke input voor de verdere aanpak van de Nederlandse vastgoedvoorraad. Ook hier zal stil bij worden gestaan, om zo drempels weg te kunnen nemen en een duidelijk stappenplan te kunnen vormen. Het uiteindelijke doel van deze serie is om handvatten te geven om zelf gasloos te worden. Nederland heeft niet voor niks 17 miljoen duurzaamheidsmanagers.