Circulariteit hoofdkantoor Vattenfall Nederland in kaart

Before Article
Logo Nuon Vattenfall
  • Circulariteit is meetbaar én vergelijkbaar
  • Besparing van 70% op grondstofverbruik door renovatie
  • Nieuwe maatregelen besparen nog eens 75%

CFP Green Buildings brengt circulariteit hoofdkantoor Vattenfall Nederland in kaart

Vattenfall heeft samen met CFP Green Buildings de circulariteit in kaart gebracht van het hoofdkantoor van Vattenfall in Nederland. Hiermee is inzichtelijk gemaakt hoe circulair het zes jaar geleden gerenoveerde kantoor in Amsterdam nu is én welke mogelijke maatregelen er zijn om verder te verbeteren.

Door te meten hoeveel grondstoffen we naar binnen brengen en er weer uit gaan, hebben we inzichtelijk gekregen waar onze grootste verbeterpunten liggen en kunnen we dit met meer dan de helft verminderen.

– Floor van Dalen, Facility Advisor bij Vattenfall

Vattenfall maakt circulariteit meetbaar en vergelijkbaar

Vattenfall heeft de ambitie om een fossielvrij leven mogelijk te maken binnen één generatie. CFP Green Buildings heeft de ambitie om alle gebouwen in Nederland circulair te maken voor 2030. Deze ambities sluiten haarfijn op elkaar aan, circulariteit staat namelijk gelijk aan fossielvrij. Het stoppen met het gebruik van fossiele energiebronnen is de eerste stap op weg naar volledig fossielvrij.
Door de methodes van CFP kunnen complexe vraagstukken eenvoudig meetbaar gemaakt worden. Hierdoor ontstaat er inzicht, kunnen prestaties vergeleken worden en kunnen er maatregelen genomen worden om te verbeteren. Voor circulariteit is dat in de vorm van het grondstoffenverbruik. Het principe is eenvoudig: alle kilo’s niet-hernieuwbare grondstoffen die het gebouw in- en uitgaan worden gemeten. Hierdoor ontstaat een score per m2 die kan worden gebenchmarkt en als ambitie gebruikt kan worden. En dat is uiteraard pas de start, want vervolgens moeten maatregelen uitgevoerd worden om het grondstofverbruik terug te brengen naar 0.

Besparing van 70% op grondstofverbruik door renovatie

Als eerste stap is voor dit project het grondstofverbruik van 2018 doorgerekend. Met een score van 54 kg grondstofverbruik per m2 scoort Vattenfall beter dan het huidige gemiddelde van de gehele markt van 97 kg/m2. Daarnaast is met terugwerkende kracht gerekend aan de oude situatie van voor de vijf jaar geleden uitgevoerde renovatie. Deze is vergeleken met een scenario voor nieuwbouw en met het nu uitgevoerde renovatiescenario.
Renoveren blijkt achteraf het beste scenario te zijn geweest om het grondstofverbruik te reduceren. Hierbij blijven zoveel mogelijk grondstoffen hoogwaardig gebruikt worden en wordt het energieverbruik fors verminderd. Ten opzichte van de oude situatie is op die manier 70% bespaard op het grondstofverbruik.

Nieuwe maatregelen besparen nog eens 75%

Naast terugkijken en vergelijken is de circulaire scan ook gebruikt om nieuwe maatregelen te identificeren. De belangrijkste grondstofverbruikers vorig jaar waren energie, papier en afval. Met nieuwe maatregelen zoals het besparen op energie, gebruikmaken van hernieuwbare energie en het gebruik van bio-based schoonmaakmiddelen wordt het grondstofverbruik nog verder verlaagd. Ook is het beleid aangepast voor het ophangen van posters en banners. Dit gebeurt nagenoeg alleen nog digitaal. En door het invoeren van Cup2Paper kunnen bekers voortaan gerecycled worden.
Het verkrijgen van inzicht in alle data is de grootste uitdaging geweest van het project. Veel wordt al gemeten, maar niet alles is inzichtelijk. Hier ligt dan ook een belangrijke verbeterslag om samen met leveranciers meer inzicht in en grip op de grondstofstromen te krijgen. Zo kunnen we samen weer nieuwe maatregelen bedenken om het grondstofverbruik verder te reduceren tot 0 kg/m2, ook wel bekend als fossielvrij.

Om zelf aan de slag te gaan met het verbeteren van circulariteit is er nu de gratis circulaire scan. Gebruik hem zelf via www.circulairegebouwen.nl om meer inzicht te krijgen.

Deel dit bericht:
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Email this to someone
email