ASVZ gebruikt CSR-Manager als uitgangspunt voor routekaarten naar 2050

Before Article
Logo ASVZ
  • Bepaling van concrete doelen voor CO2-reductie
  • Huidige stand van zaken in kaart voor 1100 panden
  • Opstellen van routekaarten om de gestelde doelen te realiseren

De stip op de horizon is duidelijk. Vanuit de politiek is de doelstelling geformuleerd dat de CO2-uitstoot in Nederland in 2050 met 95% gedaald moet zijn ten opzichte van 1990. Maar hoe weet je waar je op dit moment staat? De meeste mensen hebben de energierekening uit 1990 niet paraat en veel bedrijven weten hierdoor niet goed welk uitgangspunt ze kunnen nemen. Daarmee is de op het eerste gezicht heldere doelstelling ineens vaag geworden. Ook ASVZ liep hiertegenaan.

ASVZ verbindt zich aan Green Deal Duurzame Zorg

ASVZ is een zorginstelling voor mensen met een beperking en heeft zich gecommitteerd aan de Green Deal Duurzame Zorg, een initiatief van het ministerie van VWS. Hierin is onder andere de doelstelling opgenomen om in 2030 te voldoen aan 49% CO2-reductie ten opzichte van 1990. ASVZ is al een aantal jaren bezig met verduurzamen en daarom is de verwachting dat ASVZ al goed op weg is naar die 49% reductie. Maar is dat ook zo? Met deze vraag is CFP aan de slag gegaan.

Het bepalen van een nulpunt

ASVZ heeft ongeveer 1100 panden in gebruik. Dit zijn zowel panden in eigendom als panden die gehuurd worden. Om het nulpunt te bepalen, heeft CFP gebruik gemaakt van de CSR-Manager. Deze tool bepaalt de te verwachten CO2-uitstoot op basis van openbare bronnen, algoritmes van CFP en kengetallen. Hier zitten de door ASVZ genomen maatregelen voor verduurzaming nog niet bij, waardoor het nulpunt kan worden bepaald voor de CO2-uitstoot.

Door de CSR-Manager op deze manier in te zetten kan er op een snelle manier waardevolle input gecreëerd worden voor een concrete routekaart richting CO2-neutraal.

 

– Gertjan Vons, consultant bij CFP

Vincentius ASVZHuidige stand van zaken in kaart

Met behulp van de CSR-Manager is er vervolgens bepaald hoe duurzaam de panden op dit moment zijn op het gebied van CO2-uitstoot. Ten opzichte van de referentiesituatie is er al 17% CO2 bespaard door de installatie van PV en LED. Het afstoten van een groot monumentaal pand (t.b.v. herontwikkeling tot woningen) en het outsourcen van het datacentrum leveren de komende maanden nog eens bijna 9% reductie op. Om verdere CO2-reductie te realiseren, zijn de meest efficiënte vervolgmaatregelen inzichtelijk gemaakt. Tegelijkertijd wordt het werkelijke energieverbruik bijgehouden met de Energierobot. Dat geeft een goed beeld van de CO2-uitstoot nu, en daarmee ook hoeveel er al bespaard is ten opzichte van het nulpunt.

Het opstellen van routekaarten richting 2050

Doordat het nulpunt, de huidige situatie en het einddoel bekend zijn, kan er een concrete routekaart opgesteld worden om de gestelde doelen te realiseren. Dit is de volgende stap. Bij het opstellen van deze routekaart wordt de CSR-Manager gebruikt om te zien welke panden het hoogste besparingspotentieel hebben, wat de slimste maatregelen zijn om te nemen en welke panden er beter via sloop-nieuwbouw verduurzaamd kunnen worden. Daarbij wordt uiteraard ook rekening gehouden met de panden die in de komende jaren afgestoten en/of vervangen gaan worden en de impact die dat op de CO2-reductie heeft. Dit gebeurt in nauw overleg met de asset manager.

Deel dit bericht:
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Email this to someone
email