Minimalisatie energieverbruik ziekenhuis

Before Article
  • Inzetten van Energiemonitoringssysteem
  • Energie-efficiënter maken van het gebouw
  • Besparende maatregelen opnemen in meerjarenplan
  • Installatie ledverlichting
  • 1 miljoen euro aan besparingen

Het Amsterdams Medisch Centrum (AMC) wilde het energieverbruik binnen het ziekenhuis minimaliseren. CFP heeft het energieverbruik beter inzichtelijk gemaakt door energiemeters per gebouwdeel in te lezen in een energiemonitoringsysteem. Vervolgens heeft profielanalyse (de voorloper van de energierobot) het mogelijk gemaakt om gebouwen energie-efficiënter te maken. De streefverbruiken zijn vergeleken met de werkelijke verbruiken. Daarna zijn vanuit de bevindingen besparende maatregelen opgesteld. Een daarvan is de installatie van ledverlichting in het ziekenhuis. In samenwerking met de beheerders en operators worden steeds verdere optimalisaties doorgevoerd. De totale besparing bedraagt meer dan 1 miljoen euro.