De belangrijkste energiesubsidies en fiscale voordelen op een rij

Before Article

FinancieringEr zijn diverse financiële regelingen en subsidies beschikbaar om de verduurzaming van gebouwen te stimuleren. Wat is de huidige stand van zaken en waar kun je als gebouweigenaar je voordeel mee doen? We zetten een aantal belangrijke subsidies en regelingen voor je op een rij.

 • Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE)
 • Stimulering Duurzame Energietransitie SDE++
 • Stimuleringsregeling aardgasvrije huurwoningen (SAH) voor verhuurders
 • Ontzorgingsprogramma maatschappelijk vastgoed

Subsidies

Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE)

De Investeringssubsidie Duurzame Energie biedt sinds 2016 een financiële tegemoetkoming voor de aanschaf van duurzame warmte-installaties zoals warmtepompen en zonneboilers. Zowel particuliere woningeigenaren als zakelijke partijen krijgen zo een deel van hun investering als subsidie vergoed.. Per 1 januari 2021 is de subsidieregeling uitgebreid, zodat de regeling beter aansluit bij de afspraken uit het klimaatakkoord. De nieuwe regeling heeft de naam Investeringssubsidie Duurzame Energie en Energiebesparing gekregen en is uitgebreid met:

 1. Isolatiemaatregelen
  (Voor particuliere woningeigenaren)
 2.  Een aansluiting op een warmtenet
  (Voor particuliere woningeigenaren en VvE’s)
 3. Investeringen in kleinschalige energieopwekking met zonnepanelen en windturbines
  (Voor zakelijke partijen met een kleinverbruikersaansluiting)

Belangrijk om te weten: de ISDE moet aangevraagd worden vóórdat het apparaat gekocht is. De aanvraag kan worden ingediend bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

De SEEH voor woningeigenaren valt sinds 4 januari 2021 binnen de ISDE. Om in aanmerking te komen voor deze regeling, moeten er minimaal twee soorten isolatiemaatregelen uitgevoerd worden. Voor Verenigingen van Eigenaren kan maximaal 20 procent van de isolatiekosten als subsidie vergoed worden, maar dan moet wel de hele VvE meedoen.

 

– Thijn de Gries, consultant bij CFP Green Buildings

Laan met bomenStimulering Duurzame Energietransitie SDE++

De SDE++ subsidie, een bredere versie dan de voorganger SDE+, is bedoeld voor bedrijven en (non-)profitinstellingen met een grootverbruiksaansluiting (met uitzondering van de rijksoverheid). De vernieuwde regeling is extra aantrekkelijk voor bedrijven met energie intensieve processen, zoals bijvoorbeeld de industrie.  De SDE++ 2021 is open van 21 september tot en met 14 oktober 2021. Er is een budget van € 5 miljard beschikbaar, net als in 2020.

Stimuleringsregeling aardgasvrije huurwoningen (SAH) voor verhuurders

Met de SAH kunnen woningcorporaties, institutionele beleggers en particuliere verhuurders subsidie krijgen voor de aansluiting van huurwoningen op een extern warmtenet. De subsidie is zowel voor aanpassingen in de woningen als voor de aansluitkosten op het warmtenet. Alle bestaande huurwoningen die binnen 5 jaar van het aardgas af gaan en op een warmtenet zijn aangesloten, komen in aanmerking voor de SAH. Per huurwoning kan maximaal € 5.000 subsidie worden ontvangen.
N.B. Consumenten hoeven sinds 1 maart niet meer te betalen voor het afsluiten van het gas. De kosten voor het laten verwijderen van de gasaansluiting door de netbeheerder worden per direct volledig vergoed.

Ontzorgingsprogramma maatschappelijk vastgoed

Dit ontzorgingsprogramma ondersteunt kleine maatschappelijke vastgoedeigenaren – zoals schoolbesturen, zorgaanbieders en sportbedrijven – bij het verduurzamen van de gebouwen die zij in eigendom hebben.
Via dit ontzorgingsprogramma kunnen maatschappelijke vastgoedeigenaren advies en begeleiding op maat inwinnen via de provincie. Het begeleidingstraject loopt tot aan het moment van aanbesteding en uitvoering en is dus geen regeling voor het bekostigen van de maatregelen zelf. Benieuwd wat jouw provincie voor je kan betekenen? Lees er meer over in dit artikel.

Fiscale voordelen

zonnepanelenSaldering voor zonnepanelen

Bij de aanschaf van zonnepanelen kan je via de energieleverancier tot 2023 gebruik maken van de volledige salderingsregeling. Dit houdt in dat je stroom die met zonnepanelen wordt opgewekt kunt wegstrepen tegen stroom die je van de energieleverancier afneemt, tegen het reguliere stroomtarief van je leverancier. De salderingsregeling wordt vanaf 2023 geleidelijk afgebouwd en verdwijnt vanaf 2031 helemaal.

De Energie-investeringsaftrek (EIA) voor ondernemers

Net als in 2020 is er een fiscaal voordeel voor investeringen in bedrijfsmiddelen die leiden tot een energiebesparing of CO2-reductie van het bedrijfspand en/of de bedrijfsactiviteiten. Dit is de Energie-investeringsaftrek (EIA). Voor de investering kan dan 45,5% van de investeringskosten worden afgetrokken van de fiscale winst. Dit levert gemiddeld een voordeel van 11% op. Een belangrijke voorwaarde is dat de energiezuinige investering past onder een code op de Energielijst.

MIA en Vamil voor ondernemers

Met de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil) stimuleert de overheid investeringen in duurzame apparaten en machines. Door gebruik te maken van de MIA kun je gebruik maken van een investeringsaftrek die kan oplopen tot 36% van het investeringsbedrag. Het budget voor MIA voor 2021 is €114 miljoen. Met de Vamil kan 75% van de investeringskosten willekeurig worden afgeschreven. Door sneller af te schrijven vermindert de fiscale winst en wordt er dus minder belasting betaald in dat jaar. Dit levert een rente- en liquiditeitsvoordeel op. Het budget voor Vamil voor 2021 is €25 miljoen.
Om van de MIA of Vamil gebruik te kunnen maken, dient de maatregel wel op de Milieulijst te staan. Ook moet de aankoop binnen 3 maanden na aankoop gemeld worden bij het RVO.

Groenverklaringen

De Regeling Groenprojecten is een gezamenlijke regeling van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en het Ministerie van Financiën. Zij stimuleren hiermee duurzame en innovatieve (bouw)projecten. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) toetst namens de Minister van Economische Zaken de projecten. Na positieve beoordeling geeft RVO een Groenverklaring af. Deze verklaring kan worden gebruikt voor het aanvragen van bijzondere hypotheekproducten met bijvoorbeeld een rentekorting.

Deel dit bericht:
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Email this to someone
email