Serie: Uw pand verduurzamen – Conclusies

Before Article

RomeSamenvatting van de blogreeks

Zoveel mensen, zoveel meningen. Om maar met een dooddoener te beginnen. Maar ook in de wereld van de duurzaamheid is het zeker waar. Een jaar geleden begonnen we onze blogreeks met het doel om helder weer te geven welke stappen u moet nemen als u aan de slag wilt gaan met het verduurzamen van uw pand(en). Het is een blogreeks die geschreven is door zeven personen, allemaal collega’s, werkend bij hetzelfde bedrijf. Allemaal consultants met (veel) ervaring met verduurzaming. En toch allemaal met een iets andere mening. Is dat vreemd? Nee, u ziet dit overal gebeuren wanneer er over de juiste aanpak van duurzaamheid wordt gesproken. Is het erg? Nee ook dat niet. Er is niet één verheven manier waardoor uw pand het beste verduurzaamd kan worden. Gelukkig niet. Vele wegen leiden namelijk naar Rome, om maar een andere dooddoener te gebruiken.

Duurzaamheid wordt steeds belangrijker

Ondanks dat COVID het nieuws en de gemoederen nog lijkt te domineren, blijft duurzaamheid gelukkig een hot item. Sterker nog: door de anderhalve meter norm en de nadruk op gezondheid binnen gebouwen, wordt duurzaamheid steeds belangrijker. Duurzaamheid gaat namelijk perfect samen met de gezondheid van gebouwen, want alleen gebouwen die bijdragen aan het welzijn van de gebruikers worden optimaal gebruikt.

Hamer van de rechterGeldende wet- en regelgeving

Het afgelopen jaar hebben we in de reeks verschillende onderwerpen besproken en hebben we handvatten geboden voor het verduurzamen van uw pand. De blogreeks is begonnen met het voldoen aan de wetgeving. De genoemde belangrijkste regelgeving (landelijke doelstellingen voor duurzame energieopwekking, energielabels, EED, Wet Milieubeheer, Informatieplicht, Gasloos) geldt nog steeds en de regels zijn naar aanleiding van corona extra uitgebreid.

Een logische beginstap bij verduurzaming, al wordt dit vaak niet concreet vastgelegd, is bedenken waarom u zou willen verduurzamen.

Gaat het om milieuverbetering? Wilt u de energierekening omlaag brengen, het binnenklimaat verbeteren of gaat het vooral om zichtbare duurzaamheid? Het een hoeft het ander gelukkig niet uit te sluiten. Het is alleen wel belangrijk dat u bepaalde doelen stelt en deze vervolgens opneemt in een meerjarenplanning met budgetten.

 

– Sander van den Berg, product developer bij CFP

Verschillende gezichtsvelden

Binnen de reeks hebben we vanuit vier verschillende gezichtsvelden de vervolgaanpak belicht. Te weten: de vastgoedmanager, woningeigenaar/-huurder, gebruiker en financier. Hierin verschillen de methodes om te verduurzamen van elkaar. Een financier zal vooral indirect stimuleren, terwijl een vastgoedmanager zich vooral zal richten op installaties, algemene ruimtes en contracten. En voor de gebruiker is naast energiebesparing de gezondheid en het comfort vooral van belang. Desalniettemin kenmerkt een algemene aanpak zich door het eerst oppakken van quick wins: het nemen van maatregelen die snel terugverdiend zijn en waardoor extra budget vrij komt. Met dit extra budget zijn de iets grotere investeringen op te pakken (zoals LED verlichting, zonnepanelen en zuinige apparatuur). De echt grote investeringen kunnen het beste binnen de onderhoudsplannen op natuurlijke momenten worden opgenomen.

Last but not least: blijf monitoren

Tot slot blijft het belangrijk om de cirkel gesloten te houden: voldoende feedback en monitoring is belangrijk, want hierdoor blijven de doelen en voortgang helder. Daarbij is overleg tussen de huurders en eigenaar ook van belang. Op deze manier is het voor iedereen op elk moment helder wat er nog gebeuren moet en hoe uiteindelijk de verduurzaming van uw pand verwezenlijkt wordt.

Geschreven door: Sander van den Berg, product developer bij CFP

Deel dit bericht:
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Email this to someone
email