Selina Roskam geeft advies – Wat je moet weten over NTA 8800

Before Article

Selina RoskamSelina Roskam is kennismakelaar Duurzame Utiliteitsbouw bij RVO Nederland. Ze geeft regelmatig tips, adviezen en valkuilen over de wet- en regelgeving rondom duurzaamheid. 

Snelle maatregelen leiden in 2021 niet meer tot een groen energielabel

Op 1 januari 2021 wordt er een nieuwe methodiek gehanteerd voor het berekenen van de energieprestatie van gebouwen. Dit is de NTA 8800, gebaseerd op normen uit Europa. Het berekenen van de energieprestatie kun je vooraf doen, in het geval van nieuwbouw, maar ook achteraf, in de bestaande bouw, om het energielabel te berekenen. Deze blog schrijf ik met betrekking tot de utiliteitsbouw, over gebouwen zonder woonfunctie.

Het nieuwe energielabel werkt anders

De energieprestatie van een gebouw bestaat uit drie indicatoren: EP1, EP2 en EP3. Ik probeer ze kort uit te leggen:

  • EP1 = maximale energiebehoefte – de energie die je nodig hebt om een gebouw te verwarmen en te koelen en kijkt ook naar hoe goed je gebouw geïsoleerd is. Dit getal is een theoretisch getal met de grootheid kWh/m2.jaar.
  • EP2 = primair fossiel energieverbruik – de optelsom van alle energie die je nodig hebt om een gebouw te gebruiken, dus ook met verlichting, warm tapwater, ventilatie, maar waar je de duurzame energie weer vanaf mag trekken. Ook dit is een theoretisch getal in de grootheid kWh/m2.jaar, maar komt het dichtst bij een werkelijke waarde (wat er door de meter gaat).
  • EP3 = aandeel hernieuwbare energie – het aandeel duurzaam opgewekte energie in verhouding tot alle energie die nodig is om een gebouw te gebruiken (EP2 dus). En dit is een percentage.

Bekijk op de site van RVO de precieze formuleringen.

Van energieprestatie naar energielabel

Op het nieuwe energielabel ga je bovenstaande indicatoren terugvinden. En wat natuurlijk blijft bestaan, is een lijst met maatregelen die je nog kunt nemen in je gebouw. Die staan nu ook al op de achterzijde. Maar welk label erop wordt geplakt, is afhankelijk van EP2. En zoals je misschien leest in bovenstaande beschrijving, is er een verband tussen EP1, EP2 en EP3.
En hier zit het grote verschil tussen het huidige en het nieuwe energielabel. Waar het nu relatief eenvoudig is om met bijv. zonnepanelen je energielabel te “upgraden”, wordt dat bij het nieuwe energielabel ingewikkelder. En ook andere slimme trucjes, zoals energiezuinige verlichting, kunnen wellicht niet zo goed uitpakken als je niet ook naar de isolatie hebt gekeken.

Trias energetica blijft een belangrijk uitgangspunt. Breng dus eerst je energiebehoefte naar beneden.

 

– Selina Roskam, kennismakelaar Duurzame Utiliteitsbouw

EnergielabelNTA 8800 goed doordachte methodiek

Bovenstaande doet misschien vermoeden dat het makkelijke materie is, maar de NTA 8800 is een goed doordachte methodiek die gedetailleerder werkt dan de oude methodiek (o.b.v. NEN7120). En we weten dat het altijd maatwerk is in de utiliteitsbouw, dus kan het per geval ook nog verschillen.

Welk label krijg ik dan?

De teksten van de nieuwe wetgeving zijn nog niet definitief, maar de internetconsultatie geeft wel een richting. Voor kantoren ziet het er (waarschijnlijk dus) zo uit:

Klassenindeling NTA8800
Daarnaast bestaan er dergelijke tabellen voor bijeenkomstgebouwen zónder en mét kinderdagverblijf, voor onderwijs en voor zorg (met en zonder bed). Maar ook voor winkels, sport, logies en cellen.

Geen zorgen als je al een energielabel hebt

Als je al een energielabel hebt, bekijk dan nog eens hoe lang deze geldig is. Dit is namelijk 10 jaar na opnamedatum. Zeker als je het groene energielabel (C, B of A) hebt voor een kantoor en de geldigheidsduur loopt tot ver na 2023, dan is er niet zoveel aan de hand. Zo niet, dan moet je aan de slag!
Eigenaren bij de overheid moeten zeker even de geldigheid checken, want veel energielabels zijn in 2008/2009 afgegeven, bij de start van de energielabelverplichting voor overheidsgebouwen. En die certificaten zijn inmiddels verlopen.

Loopt de geldigheid af of is er nog geen energielabel?

Dan moet je je verdiepen in de materie en een energielabeladviseur bellen. Omdat het streven was om de verschillen tussen het huidige en het nieuwe energielabel zo klein mogelijk te houden, is er een inijkingsstudie geweest. Met andere woorden: er is een onderzoek gedaan naar hoe dit zo min mogelijk effect heeft op de huidige labels.

Als het goed is, blijft in 80% van de utiliteitsbouw het energielabel hetzelfde.

Gedrag is niet meegenomen in NTA 8800

Jouw gedrag is niet meegenomen in het energielabel. De theoretische energieprestatie van een gebouw is niet afhankelijk van hoe lang jij de installaties gebruikt, welke stekkerapparatuur jij naar binnen sleept en of jij het gebouw goed hebt ingeregeld. Maar aangezien veel van de gedragsmaatregelen een korte terugverdientijd hebben – voor zowel de eigenaar als de gebruiker – is het ook raadzaam om naar de erkende maatregelen en maatregelen voor duurzaam beheer en onderhoud te kijken en deze uit te voeren. Dat ben je tenslotte verplicht.
In het energielabel voor de utiliteitsbouw is Temperatuur Overstijging (TOjuli) geen onderdeel. Dit is een eis die betrekking heeft op oververhitting in nieuwbouw woningen. Desondanks is het toch raadzaam om daarnaar te kijken: want wat je in de zomer niet opwarmt, hoef je ook niet te koelen. Een beetje de trias energetica gedachte rondom koelen.

IEDEREEN aan de slag

Ik schrijf deze blog na de hittegolf die Nederland en Europa teisterde. Klimaatonderzoekers van het KNMI kunnen de extremen moeilijk voorspellen, omdat wat er nu gebeurt nog niet in modellen te vangen is. Maar ze kunnen wel uitleggen dat het warmer worden van de aarde echt komt door de CO2-uitstoot van ons allemaal.
En hoe geweldig is het dan dat we rondom gebouwen precies weten wat we kunnen én moeten doen. Bekijk je energierekening, vraag een maatwerkadvies én een energielabel aan, maak een businesscase en ga aan de slag.

Geschreven door: Selina Roskam

Deel dit bericht:
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Email this to someone
email