Ziekenhuizen middels routekaarten op weg naar CO2-neutraal in 2050

Before Article

microscoopZiekenhuizen hebben verduurzaming hoog op de agenda staan. Waar ze voorheen doelen stelden voor de komende 4 jaar, wordt de horizon nu verlegd naar de komende 30 jaar. Met routekaarten wordt er invulling gegeven aan de duurzame visie en ambitie van ziekenhuizen.

Lange termijnvisie

In de meeste ziekenhuizen wordt momenteel druk gewerkt aan ledverlichting en het inregelen van installaties en zonnepanelen. Dit geeft per jaar een vermindering op het energieverbruik, maar het zijn allemaal maatregelen die niks veranderen aan het technisch concept van het ziekenhuis. Als ziekenhuizen écht willen gaan besparen, is een lange termijnvisie belangrijk.

Routekaarten naar 2050

Om een duidelijke stip aan de horizon te kunnen zetten, wordt momenteel door ziekenhuizen hard gewerkt aan routekaarten. De doelstellingen van Parijs worden hierin meegenomen, waarbij ziekenhuizen zichzelf ten doel stellen om in 2050 CO2-neutraal te worden. Hiervoor moeten ze overschakelen naar andere concepten voor installaties.

Een voorbeeld: Bij het Amsterdam UMC, locatie AMC hebben ze hun eigen energieopwekking. Middels een routekaart kijken we samen met hen welke aanpassingen en verbeteringen er in de toekomst nodig zullen zijn. Ook kijken we daarbij naar de investeringen en terugverdientijden, zodat het een aantrekkelijke businesscase blijft.

 

– Kees Jan Blaauboer, senior consultant bij CFP

Plafond in ziekenhuisRoutekaarten op maat

TNO heeft een format opgesteld voor de routekaarten, met een vaste inhoudsopgave en met dezelfde structuur en onderwerpen. Ook de controleprocedures en voortgang worden hierin omschreven. Maar ieder ziekenhuis heeft andere installaties en een andere omgeving. Daarom is het belangrijk dat ieder ziekenhuis een routekaart op maat maakt.

Investeren in de toekomst

Er zal in de toekomst flink geïnvesteerd moeten worden door ziekenhuizen. Er worden momenteel veel duurzame innovaties bedacht, maar het moet uiteindelijk ook betaald worden. Daarom is een business case opstellen cruciaal voordat ziekenhuizen aan de slag gaan met verduurzamen.

6 verschillende scenario’s

CFP is voor het AMC 6 scenario’s uit aan het werken, inclusief terugverdienmodel en een beslisboom. Hierbij wordt er onder andere gekeken naar het bestaande technische concept. Maar ook naar technische innovaties die in de toekomst verwacht worden. Met deze scenario’s kan het AMC straks efficiënte keuzes maken op weg naar 2050.

Deel dit bericht:
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Email this to someone
email